Zapomněli jste heslo k mé tiskárně DeskJet 3630

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění ProblémůTiskárna HP DeskJet 3630, navržená pro použití v domácnosti a malé kanceláři, má malé rozměry, moderní design, bezdrátové připojení a dostupnou cenu. Tato tiskárna není vhodná pro hromadný tisk, protože komerční inkoustové kazety jsou dražší než konkurenční modely. Společnost HP nabízí řešení Instant Ink s cenami založenými na objemech tisku, které každý měsíc používáte. Přestože se jedná o možnost pro malé kanceláře, pokud vaše používání zůstane konzistentní, ani s předplatným Instant Ink není k dispozici velké množství úspor.

Heslo Wi-Fi DeskJet 3630

Pokud připojíte tiskárnu k síti Wi-Fi namísto použití kabelu USB, můžete narazit na problém, když se pokusíte tisknout po provedení změn v počítači. K tomu může dojít v případech, kdy jste zapomněli heslo Wi-Fi Direct nebo provedli jiné změny sítě. Řešení problému však není tak obtížné, jak si možná myslíte.Jak zjistím heslo pro svou tiskárnu HP DeskJet 3630?

Pokud jste zapomněli heslo Wi-Fi Direct, máte dvě možnosti, jak problém vyřešit. Nejprve si můžete zvolit tisk nejnovějších informací o síti přímo z tiskárny nebo resetovat síťová nastavení zařízení na výchozí nastavení. Když vás počítač nebo tablet při pokusu o tisk vyzve k zadání hesla, můžete na zařízení vygenerovat zprávu o nastavení Wi-Fi Direct.

Vytištění hesla Wi-Fi Direct na tiskárně DeskJet

Tiskárna zaznamenává všechny síťové informace na svůj integrovaný disk. Chcete-li k tiskárně připojit další počítač, budete muset zadat heslo Wi-Fi Direct na každém počítači, který chcete s tiskárnou používat.

 1. Když jste u zařízení, zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení na panelu zařízení a počkejte, až dokončí proces spouštění.

Zapněte DeskJet 3630 1. Jakmile je obrazovka tiskárny zapnutá, stisknutím a podržením tlačítka Wi-Fi Direct vygenerujte zprávu o diagnostice sítě.

Vygenerujte zprávu o diagnostice sítě

 1. Tiskárna zahájí generování zprávy vytištěním stránky. Počkejte, až tiskárna skončí, a nyní můžete najít podrobné informace o své aktuální konfiguraci Wi-Fi Direct. Na této stránce najdete stav sítě, název, název hostitele a heslo Wi-Fi Direct. Zkontrolujte výsledky a zadejte heslo Wi-Fi na počítači nebo jiném zařízení, které se pokoušíte připojit přímo k tiskárně.

Pokud problémy přetrvávají, možná budete muset vypnout Wi-Fi Direct a připojit se k síti Wi-Fi, abyste mohli tiskárnu používat.

Připojení k síti Wi-Fi namísto použití Wi-Fi Direct

Pokud problémy přetrvávají i po aktualizaci hesla Wi-Fi Direct, může to ukazovat na hardware tiskárny. V takovém případě budete muset obnovit výchozí nastavení tiskárny a otestovat proces znovu nebo zkusit tisknout přes síť Wi-Fi. 1. Po zapnutí tiskárny počkejte, zda se připojí k síti Wi-Fi. Na obrazovce se zobrazí, zda je připojeno, nebo blikající LED dioda připojení bude indikovat, že se stále pokouší o připojení.

Indikátory připojení Wi-Fi

 1. Pokud kontrolka připojení stále bliká, znamená to, že se tiskárně nedaří připojit k síti Wi-Fi. Chcete-li resetovat nastavení Wi-Fi, budete muset na tiskárně provést tvrdý reset sítě.
 2. Zapněte tiskárnu a počkejte na dokončení procesu spouštění.
 3. Jakmile je tiskárna zapnutá, budete muset při provádění dalších kroků stisknout a podržet tlačítko napájení.
 4. Stiskněte dvakrát tlačítko Black Copy a zároveň stiskněte tlačítko napájení.

Spusťte reset sítě 1. Chcete-li dokončit reset sítě, stiskněte nyní třikrát tlačítko Storno a zároveň držte stisknuté tlačítko napájení.

Dokončete reset sítě

 1. Indikátor Wi-Fi LED začne blikat bíle, zatímco tiskárna maže aktuální nastavení profilu sítě. Po dokončení procesu budete muset znovu nakonfigurovat nastavení Wi-Fi pro tiskárnu v počítači.

Nastavení sítě Wi-Fi pro tiskárnu k testování připojení

Po resetování síťových nastavení tiskárny HP DeskJet 3630 budete muset znovu připojit zařízení k síti Wi-Fi z počítače. Nejprve se ujistěte, že máte v počítači nainstalovaný nejnovější software a ovladače od společnosti HP. V některých případech může aktualizace systému Windows vést k problémům s ovladačem a softwarem tiskárny. 1. Chcete-li stáhnout nejnovější software, přejděte na web podpory společnosti HP a vyhledejte software, který chcete stáhnout.

Stáhněte si HP Smart

Všimněte si, že si můžete stáhnout jednu z dalších aplikací od společnosti HP v závislosti na tom, jak chcete tiskárnu používat. Máte možnost použít Microsoft App, Easy Start Printer Setup, HP DeskJet 3630 Series Full Feature Software a ovladače nebo základní ovladač pro tiskárnu. Tento výukový program bude používat kompletní software a ovladače. 1. Počkejte na dokončení stahování a poté vyhledejte instalační soubor ve svém počítači.

Stáhnout Progress

 1. Pokud používáte prohlížeč Chrome, můžete soubor v počítači vyhledat kliknutím na šipku nahoru a výběrem možnosti Zobrazit ve složce.

Vyhledejte stažený soubor

 1. Jakmile soubor najdete, dvojitým kliknutím spusťte proces instalace.

Spusťte instalační proces

 1. Pokud se zobrazí výzva k zabezpečení, pokračujte kliknutím na Spustit.

Přijměte výzvu zabezpečení

Poznámka: Pokud jste již dříve nainstalovali software HP, budete jej muset před opětovnou instalací nejnovější verze odinstalovat.

 1. Než budete moci pokračovat, počkejte, až instalační program rozbalí balíček.

Rozbalení instalačního balíčku

 1. Před kliknutím na Pokračovat na úvodní obrazovce instalačního programu se ujistěte, že je tiskárna zapnutá.

Nainstalujte software HP

 1. Kliknutím na Connect a New Device zahájíte nastavení bezdrátového připojení.

Připojte nové zařízení

 1. Můžete si zvolit konfiguraci tiskárny buď automaticky, nebo ručně. Pokud zvolíte Automaticky, instalační program shromáždí informace o vaší bezdrátové síti a vytvoří potřebná konfigurační nastavení. Automaticky zjistí a najde tiskárnu v síti Wi-Fi a nainstaluje nová nastavení.
 2. Pokud software nemůže automaticky přidat tiskárnu do sítě, budete možná muset připojit tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, abyste nahráli nastavení sítě do zařízení.
 3. Po nastavení tiskárny byste se měli pokusit vytisknout zkušební stránku pomocí připojení Wi-Fi.

Další kroky pro odstraňování problémů s vaší tiskárnou HP 3630 DeskJet

Pokud stále máte problémy s připojením tiskárny k síti Wi-Fi nebo používáním Wi-Fi Direct, možná budete muset ručně aktualizovat ovladače tiskárny.

 1. Otevřete Správce zařízení stisknutím klávesy Windows a zadáním Správce zařízení. Ze seznamu aplikací vyberte nejlepší výsledek.

Otevřete Správce zařízení

 1. Ve Správci zařízení přejděte dolů do části Tiskové fronty a kliknutím na šipku rozbalte.

Rozbalte Tiskové fronty

 1. V seznamu ovladačů najděte své zařízení HP 3630 DeskJet a pomocí pravého tlačítka myši (RHMB) otevřete kontextovou nabídku.

Otevřete Kontextovou nabídku

 1. Z místní nabídky vyberte Aktualizovat ovladač.

Vyberte Aktualizovat ovladač

 1. Vyberte první možnost na další stránce, aby systém Windows automaticky vyhledával a stahoval nejnovější ovladač.

Automaticky aktualizovat ovladač

 1. Windows se připojí k internetu a vyhledá nejnovější ovladače. Po dokončení procesu se buď zobrazí výzva, že používáte nejnovější ovladač, nebo si stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač.
 2. Po aktualizaci ovladače zkuste tisknout znovu pomocí bezdrátové sítě. Pokud problémy přetrvávají, může to znamenat selhání hardwaru a pokud je tiskárna stále v záruce, budete ji muset odnést do servisního střediska nebo kontaktovat podporu HP.

Ke správě ovladačů počítače a tiskárny použijte podporu ovladačů

Pokud se pravidelně potýkáte s problémy s ovladači, můžete pomocí podpory ovladačů spravovat všechna zařízení vašeho počítače a ovladače tiskáren. Podpora ovladačů zajistí, že budete pro veškerý hardware používat pouze nejnovější ověřené ovladače. Jakmile software nainstalujete, můžete jej zaregistrovat a podpora ovladačů vytvoří soupis hardwaru vašeho počítače. Poté si stáhne nejnovější ovladače dodané originálními výrobci zařízení a aktualizuje všechna zařízení za vás.

Pro lepší výkon a zabezpečení počítače

Top