Solve Wifi nemá platnou chybu konfigurace IP

Běžnou chybou sítě ve Windows je chyba Wifi nemá platnou konfiguraci IP. Když je tato chyba hlášena v nástroji pro diagnostiku sítě, je na vás, abyste ji vyřešili, protože je to jedna z mála chyb sítě Windows, která nepřichází s automatickou opravou.

Nejběžnější příčiny a opravy této chyby jsou popsány níže.Co způsobuje, že Wifi nemá platnou chybu konfigurace IP?

Tato chyba je hlášena, když konfigurace IP adresy na routeru neodpovídá IP hlášené vaším síťovým adaptérem Wifi. Může k tomu dojít po aktualizaci systému Windows nebo když došlo k síťovým změnám, které nebyly přeneseny do síťového adaptéru. Může to být také způsobeno chybami ovladače, nefunkčními směrovači nebo problémy s DNS.

Chcete-li chybu opravit sami, postupujte podle tohoto průvodce.

1. Resetujte konfiguraci IP na síťovém adaptéru

Síťový adaptér má konfiguraci IP, která je obvykle nastavena tak, aby automaticky detekovala nastavení sítě. Součástí síťových nastavení dodaných do Adaptéru bude IP adresa specifická pro zařízení přidělená routerem.Chcete-li problém vyřešit, musíte odstranit stávající konfiguraci IP a požádat o nové nastavení.

příkazový řádek admin

Začněte otevřením okna příkazového řádku se zvýšenými oprávněními. Chcete-li to provést, stiskněte klávesu Windows a do vyhledávacího pole zadejte cmd. Aplikace CMD by se měla objevit v seznamu aplikací. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu a vyberte Spustit jako správce.Tip: Abyste se ujistili, že spouštíte Příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, zkontrolujte, že kořenová cesta je adresář Windows a ne váš uživatelský adresář.

Například:

C:WindowsSystem32A ne:

C: UživateléKdyž je otevřený příkazový řádek, zadejte do příkazového řádku následující:

ipconfig /releaseVýše uvedený příkaz odstraní aktuální konfiguraci IP ze síťového adaptéru.

Dále zadejte následující pro načtení nových nastavení konfigurace IP ze směrovače:ipconfig /renew

Zavřete příkazový řádek a zkontrolujte, zda síť nyní funguje. Pokud se vám stále zobrazuje chyba Wifi nemá platnou konfiguraci IP, pokračujte dalším krokem.

2. Zcela resetujte nastavení TCP/IP

Znovu otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. Jakmile se otevře příkazový řádek, zadejte následující pro resetování konfigurace sítě:

reset netsh winsock

Winsock je rozhraní Windows Socket API, které určuje, jak by systém Windows měl pracovat se sítěmi.

Po resetování rozhraní Winsock zadejte následující pro resetování konfigurace IP na síťovém směrovači:

netsh int ip reset

Tím se přiřadí nová nastavení konfigurace IP směrovači a síťovému adaptéru. Po dokončení zavřete aplikaci Příkazový řádek a restartujte počítač. Po restartování počítače zkontrolujte, zda byla síť obnovena. Pokud stále nefunguje, pokračujte dalším krokem.

3. Zkontrolujte, zda je spuštěna síťová služba

Systém Windows používá službu k automatické správě síťových změn na vašem počítači. Služba by měla být spuštěna, aby bylo zajištěno, že veškeré změny budou identifikovány a řešeny softwarem. Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše síťová služba spuštěna, stiskněte klávesu Windows a do vyhledávacího pole zadejte služby.

Aplikace Služby se zobrazí v seznamu aplikací. Klepnutím na ikonu otevřete aplikaci. V závislosti na vašem počítači může načítání chvíli trvat.

V seznamu služeb přejděte dolů na WLAN AutoConfig Service, klikněte pravým tlačítkem a vyberte vlastnosti.

Ujistěte se, že Stav služby je Spuštěno a že Typ spouštění je nastaven na Automaticky. Pokud tomu tak není, proveďte změny a restartujte počítač. Zkontrolujte, zda byla síť obnovena. Pokud stále nefunguje, přejděte k dalšímu kroku.

vlastnosti autokonfigurace wlan

4. Aktualizujte ovladače zařízení

Síťové adaptéry vyžadují ke správnému fungování ovladače zařízení. Ovladače jsou čas od času aktualizovány, aby se vyřešily problémy se zabezpečením a spolehlivostí. Systém Windows může aktualizovat váš ovladač na obecný síťový adaptér, což může být také příčinou síťových chyb.

Výrobci pravidelně vyhodnocují a aktualizují ovladače hardwaru. Nejlepším řešením je vždy mít na svém počítači nainstalované ovladače od výrobce originálního zařízení.

Podpora ovladačů to usnadňuje vytvořením inventáře hardwaru, kontrolou nainstalovaných ovladačů a umožněním aktualizace ovladačů na ty správné na jednom místě.

Namísto toho, abyste šli do Správce zařízení, abyste odebrali aktuální ovladač síťového adaptéru a pokusili se ručně nainstalovat ten správný, jednoduše nainstalujte Driver Support a nechte ji spravovat všechny vaše ovladače za vás.

Co když žádné z těchto řešení nefunguje?

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může to ukazovat na vadný hardware. Zkontrolujte, zda se jiný počítač může připojit ke stejné síti. Pokud ano, budete muset vzít svůj počítač do servisu a nechat síťový adaptér zkontrolovat na závady.

Top