Odstraňování problémů s aktivací systému Windows 10 po upgradu

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Tento článek popisuje kroky řešení potíží pro Aktivace Windows 10 problémy, které mohou nastat po a vylepšit nebo resetovat. Mezi běžné problémy patří Windows 10 není aktivován po upgradu a potřebě znovu aktivovat Windows 10.Jsou analyzovány důvody neaktivace, jako jsou změny hardwaru nebo chyby během upgradu. Nastíněné opravy zahrnují použití vestavěného poradce při potížích s aktivací , zadáním platného kódu Product Key nebo kontaktováním podpory společnosti Microsoft s žádostí o další pomoc.

Charakteristický Chybové kódy aktivace systému Windows jsou také vysvětleny, například 0xC004C003, 0xC004F050 a 0xC004C060. Každý kód má odpovídající návrhy řešení problémů, jako je zajištění správného zadání kódu Product Key nebo instalace požadované předchozí verze systému Windows.

K dispozici jsou také tipy pro různé scénáře reaktivace, včetně upgrade z Windows 7/8 na 10 , přenos na nové zařízení nebo přeinstalaci po resetu. Kroky zahrnují použití nástroje pro odstraňování problémů s aktivací, zadávání produktových klíčů nebo získání pomoci podpora společnosti Microsoft .Článek také poznamenává, že i když lze aktivaci provést vícekrát na jednom zařízení, významné změny hardwaru mohou vyžadovat další kroky. Celkově díky využití vestavěného Nástroje pro aktivaci systému Windows 10 a aktualizací, většinu problémů lze vyřešit.

Řešení Windows 10 neaktivovaný po upgradu nebo resetu

Řešení Windows 10 neaktivovaný po upgradu nebo resetu

Pokud jste nedávno upgradovali operační systém Windows nebo provedli reset, můžete narazit na situaci, kdy Windows 10 není aktivován. Může to být frustrující problém, ale existuje několik kroků, které jej můžete vyřešit.

1. Zkontrolujte stav aktivace: Prvním krokem je ověření, zda je vaše instalace Windows 10 aktivována či nikoli. Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a přejděte do části Aktualizace a zabezpečení. Odtud klikněte na záložku 'Aktivace' a zkontrolujte stav aktivace. Pokud se zobrazí „Windows není aktivován“, budete muset přejít k dalšímu kroku.2. Odstraňte problém s aktivací: Windows 10 poskytuje vestavěný nástroj pro odstraňování problémů, který vám může pomoci vyřešit problémy s aktivací. Chcete-li získat přístup k tomuto nástroji pro odstraňování problémů, přejděte do části „Aktualizace a zabezpečení“ v aplikaci Nastavení, klikněte na kartu „Aktivace“ a poté vyberte možnost „Odstraňování problémů“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a řešte problémy s aktivací.

3. Použijte Poradce při potížích s aktivací: Pokud vestavěný nástroj pro odstraňování problémů problém s aktivací nevyřeší, můžete zkusit použít nástroj Poradce při potížích s aktivací poskytovaný společností Microsoft. Tento nástroj je k dispozici ke stažení z webu společnosti Microsoft a může vám pomoci identifikovat a opravit problémy s aktivací. Chcete-li problém s aktivací vyřešit a vyřešit, postupujte podle pokynů nástroje.

4. Kontaktujte podporu společnosti Microsoft: Pokud vše ostatní selže, můžete požádat o pomoc podporu společnosti Microsoft. Mají vyhrazené kanály podpory pro problémy s aktivací a mohou poskytnout pokyny a řešení, která vám pomohou aktivovat instalaci systému Windows 10.Pomocí těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s tím, že systém Windows 10 není po upgradu nebo resetu aktivován. Nezapomeňte se vždy ujistit, že máte platnou licenci pro váš operační systém Windows, abyste předešli problémům s aktivací v budoucnu.

Jak aktivuji Windows 10 po obnovení továrního nastavení?

Po provedení obnovení továrního nastavení na zařízení s Windows 10 může být nutné znovu aktivovat operační systém. Zde jsou kroky k aktivaci systému Windows 10 po obnovení továrního nastavení: 1. Přejděte do nabídky Start a klikněte na „Nastavení“.
 2. V nabídce Nastavení vyberte možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. Klikněte na 'Aktivace' v levém menu.
 4. V části „Windows“ klikněte na „Řešení problémů“.
 5. Při řešení problému s aktivací postupujte podle pokynů na obrazovce.
 6. Pokud poradce při potížích nedokáže problém vyřešit, možná budete muset požádat o další pomoc podporu společnosti Microsoft.

Je důležité si uvědomit, že k aktivaci systému Windows 10 budete potřebovat platný kód Product Key. Pokud kód Product Key nemáte, možná si ho budete muset zakoupit od společnosti Microsoft nebo zkontrolovat, zda má vaše zařízení digitální oprávnění.

Podle těchto kroků byste měli být schopni aktivovat systém Windows 10 po obnovení továrního nastavení a pokračovat v používání zařízení bez jakýchkoli problémů s aktivací.Jak aktivuji Windows 10 po upgradu?

Po upgradu na Windows 10 možná budete muset aktivovat operační systém, abyste se ujistili, že je pravý a má správnou licenci. Aktivace systému Windows 10 je jednoduchý proces, který lze provést pomocí následujících kroků:

 1. Klikněte na tlačítko 'Start' a vyberte 'Nastavení'.
 2. V okně Nastavení klikněte na „Aktualizace a zabezpečení“.
 3. V levém menu vyberte 'Aktivace'.
 4. Na stránce Aktivace klikněte na odkaz „Změnit produktový klíč“.
 5. Zadejte svůj produktový klíč a klikněte na 'Další'.
 6. Dokončete proces aktivace podle pokynů na obrazovce.

Pokud nemáte kód Product Key, můžete systém Windows 10 aktivovat také propojením se svým účtem Microsoft. Zde je postup: 1. Otevřete okno Nastavení a klikněte na „Aktualizace a zabezpečení“.
 2. V levém menu vyberte 'Aktivace'.
 3. Klikněte na odkaz 'Přidat účet' v části 'Windows je aktivován s digitální licencí'.
 4. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů k účtu Microsoft.
 5. Po přihlášení se systém Windows automaticky aktivuje pomocí digitální licence propojené s vaším účtem Microsoft.

Je důležité si uvědomit, že pokud jste na svém zařízení provedli významné změny hardwaru, jako je výměna základní desky, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o pomoc s opětovnou aktivací systému Windows 10. Pokud budete mít problémy s aktivací i po provedení těchto kroků, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Microsoft pro další pokyny.

Mohu resetovat svůj počítač, pokud není aktivován systém Windows?

Pokud váš systém Windows 10 není aktivován, stále můžete počítač resetovat. Je však důležité si uvědomit, že resetování počítače problém s aktivací nevyřeší. Resetování počítače pouze odstraní osobní soubory a přeinstaluje systém Windows, ale neaktivuje jej.

Před resetováním počítače se doporučuje zkusit aktivovat systém Windows pomocí kroků pro odstraňování problémů poskytovaných společností Microsoft. To může zahrnovat zadání platného kódu Product Key nebo kontaktování podpory společnosti Microsoft, pokud máte potíže s aktivací vaší kopie systému Windows.

Chcete-li resetovat počítač, postupujte takto:

 1. Otevřete nabídku Start a přejděte do Nastavení.
 2. Vyberte Aktualizace a zabezpečení.
 3. Klikněte na Obnovení v nabídce vlevo.
 4. V části Resetovat tento počítač klikněte na tlačítko Začít.
 5. Vyberte, zda si chcete ponechat své osobní soubory, nebo odstranit vše.
 6. Dokončete proces resetování podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení resetování budete muset systém Windows znovu aktivovat. Pokud stále nemůžete aktivovat systém Windows, doporučujeme vám kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o další pomoc.

Překonání výzev při aktivaci po změnách hardwaru

Překonání výzev při aktivaci po změnách hardwaru

Po provedení změn hardwaru v počítači se systémem Windows 10 se můžete setkat s problémy s aktivací. Tyto problémy mohou nastat, když systém detekuje významné změny v konfiguraci hardwaru a považuje jej za nové zařízení. Tyto problémy s aktivací však můžete snadno překonat pomocí následujících kroků:

 1. Reaktivace Windows: Pokud máte platný kód Product Key, můžete systém Windows znovu aktivovat tak, že přejdete do aplikace Nastavení, vyberete „Aktualizace a zabezpečení“ a poté kliknete na kartu „Aktivace“. Odtud klikněte na možnost „Změnit kód Product Key“ a zadejte kód Product Key pro aktivaci systému Windows.
 2. Kontaktování podpory společnosti Microsoft: Pokud nemáte platný kód Product Key nebo proces opětovné aktivace nefunguje, můžete požádat o pomoc podporu společnosti Microsoft. Mohou vám poskytnout nový produktový klíč nebo vás provedou procesem aktivace.
 3. Použití digitálního oprávnění: Pokud je vaše licence Windows 10 propojena s vaším účtem Microsoft, můžete k opětovné aktivaci systému Windows použít funkci digitálního oprávnění. Chcete-li to provést, přejděte do aplikace Nastavení, vyberte „Aktualizace a zabezpečení“ a poté klikněte na kartu „Aktivace“. Klikněte na možnost „Odstraňování problémů“ a podle pokynů na obrazovce znovu aktivujte systém Windows.
 4. Provedení čisté instalace: Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, možná budete muset provést čistou instalaci systému Windows 10. To zahrnuje přeinstalaci systému Windows od začátku a jeho aktivaci pomocí platného kódu Product Key. Než budete pokračovat v čisté instalaci, nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pomocí těchto kroků můžete překonat problémy s aktivací, které mohou nastat po změnách hardwaru v počítači se systémem Windows 10. Nezapomeňte se vždy ujistit, že máte platný kód Product Key nebo digitální oprávnění propojené s vaším účtem Microsoft pro úspěšnou reaktivaci systému Windows.

Jak opravím aktivaci systému Windows po změně hardwaru?

Pokud jste nedávno provedli změny v hardwaru počítače, jako je výměna základní desky nebo upgrade CPU, můžete narazit na problémy s aktivací systému Windows. Když jsou zjištěny významné změny hardwaru, může systém Windows považovat vaši kopii operačního systému za jiné zařízení, což vede k problémům s aktivací. K vyřešení tohoto problému však můžete podniknout několik kroků:

 1. Použijte Poradce při potížích s aktivací: Windows 10 obsahuje nástroj Poradce při potížích s aktivací, který může pomoci vyřešit problémy s aktivací. Chcete-li se k němu dostat, přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace a klikněte na Odstraňte problémy knoflík.
 2. Obraťte se na podporu společnosti Microsoft: Pokud Poradce při potížích s aktivací problém nevyřeší, můžete požádat o další pomoc podporu společnosti Microsoft. Mohou vám poskytnout nový kód Product Key nebo vám pomoci znovu aktivovat vaši kopii systému Windows.
 3. Přeinstalujte předchozí verzi systému Windows: Pokud jste provedli upgrade z předchozí verze systému Windows, můžete zkusit tuto verzi znovu nainstalovat a poté provést aktualizaci znovu. To může pomoci vyřešit případné konflikty aktivace způsobené změnou hardwaru.
 4. Použití digitální licence: Pokud je vaše kopie systému Windows propojena s účtem Microsoft, můžete zkusit znovu aktivovat systém Windows pomocí funkce digitální licence. Chcete-li to provést, přejděte na stránku Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace a klikněte na Přidat účet knoflík.
 5. Aktivace po telefonu: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit aktivovat Windows po telefonu. Podle pokynů na obrazovce kontaktujte linku podpory pro aktivaci společnosti Microsoft a poskytněte jim potřebné informace k aktivaci vaší kopie systému Windows.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problémy s aktivací systému Windows po změně hardwaru a pokračovat v používání operačního systému bez jakýchkoli problémů.

Co je nástroj pro odstraňování problémů s aktivací?

Poradce při potížích s aktivací je vestavěný nástroj ve Windows 10, který uživatelům pomáhá řešit problémy s aktivací, které mohou nastat po upgradu operačního systému. Je navržen tak, aby diagnostikoval a opravoval problémy související s aktivací systému Windows, jako jsou nerozpoznání licenčních klíčů nebo chyby aktivace.

Když uživatel narazí na problém s aktivací, může použít nástroj pro odstraňování problémů s aktivací k automatickému zjištění a vyřešení problému. Nástroj pro odstraňování problémů provede uživatele řadou kroků a nabídne potenciální řešení problému s aktivací.

Nástroj pro odstraňování problémů s aktivací může opravit běžné chyby aktivace, jako jsou chybové kódy 0xC004C003, 0xC004C060 a 0xC004F034. Může také pomoci s problémy souvisejícími s digitálním oprávněním nebo změnami hardwaru, které mohou ovlivnit stav aktivace systému Windows.

Je důležité poznamenat, že Poradce při potížích s aktivací může pomoci s problémy s aktivací pouze u pravých kopií systému Windows. Pokud uživatel používá padělanou nebo pirátskou verzi systému Windows, nebude nástroj pro odstraňování problémů schopen vyřešit problém s aktivací.

Celkově je Poradce při potížích s aktivací užitečný nástroj pro uživatele Windows 10, kteří mají problémy s aktivací. Poskytuje pohodlný a automatizovaný způsob diagnostiky a opravy problémů s aktivací a zajišťuje, že uživatelé mohou plně využívat funkce a výhody jejich operačního systému.

Odstraňování problémů s běžnými kódy chyb aktivace systému Windows

Odstraňování problémů s běžnými kódy chyb aktivace systému Windows

Při upgradu na Windows 10 se můžete setkat s různými kódy chyb aktivace, které vám brání v aktivaci operačního systému. Pochopení těchto chybových kódů vám může pomoci při odstraňování a řešení problémů s aktivací. Zde jsou některé běžné kódy chyb aktivace systému Windows a jejich možná řešení:

 • Kód chyby 0xC004C003: Tento kód chyby označuje, že aktivační server zjistil, že kód Product Key je neplatný nebo se již používá. Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že zadáváte správný kód Product Key a že nebyl použit na jiném zařízení.
 • Kód chyby 0xC004F050: Tento kód chyby naznačuje, že zadaný kód Product Key je používán v jiné verzi systému Windows. Ujistěte se, že používáte správný kód Product Key pro verzi systému Windows, kterou se pokoušíte aktivovat.
 • Kód chyby 0xC004C008: Tento kód chyby označuje, že zadaný kód Product Key je určen pro edici upgradu systému Windows, ale ve vašem zařízení nebyla nainstalována předchozí verze systému Windows. Chcete-li aktivovat systém Windows, musíte nejprve nainstalovat opravňující verzi systému Windows.
 • Kód chyby 0xC004C060: Tento kód chyby naznačuje, že zadaný kód Product Key je pro multilicencovanou verzi systému Windows, ale pokoušíte se aktivovat maloobchodní verzi. Požádejte o pomoc správce systému nebo prodejce, u kterého jste zakoupili klíč Windows.
 • Kód chyby 0xC004C4AE: Tento kód chyby označuje, že zadaný kód Product Key je pro edici systému Windows, kterou nelze upgradovat. Ujistěte se, že používáte platný kód Product Key pro edici Windows, kterou se pokoušíte aktivovat.

Pokud narazíte na některý z těchto aktivačních chybových kódů, pečlivě si přečtěte chybovou zprávu a postupujte podle doporučených řešení. Pokud nejste schopni problém vyřešit sami, zvažte kontaktování podpory společnosti Microsoft pro další pomoc.

Co je chyba 0xc004c008 na KMS?

Chyba 0xc004c008 je běžná chyba aktivace, ke které dochází při pokusu o aktivaci systému Windows pomocí služby správy klíčů (KMS). KMS je služba poskytovaná společností Microsoft, která organizacím umožňuje centralizovaně aktivovat operační systémy Windows.

K této chybě obvykle dochází, když není dostatek požadavků na aktivaci klienta služby KMS, aby bylo dosaženo minimální prahové hodnoty požadované pro úspěšnou aktivaci. KMS vyžaduje, aby minimální počet klientských počítačů požádal o aktivaci v určitém časovém období, aby byla aktivace úspěšná. Pokud není minimální prahová hodnota splněna, aktivace se nezdaří s chybou 0xc004c008.

Chcete-li tuto chybu vyřešit, můžete zkusit následující kroky:

 1. Ujistěte se, že váš server KMS běží a je dostupný z klientských počítačů.
 2. Zkontrolujte, zda server KMS dosáhl prahové hodnoty aktivace. Ke kontrole počtu aktivací můžete použít příkaz 'slmgr.vbs /dlv' na serveru KMS. Pokud se počet nezvyšuje, znamená to, že klientské počítače neodesílají požadavky na aktivaci serveru KMS.
 3. Ověřte, zda jsou klientské počítače nakonfigurovány pro použití správného serveru KMS. K nastavení adresy serveru KMS můžete na klientských počítačích použít příkaz 'slmgr.vbs /skms'.
 4. Pokud jsou klientské počítače za bránou firewall, ujistěte se, že jsou otevřené potřebné porty (ve výchozím nastavení TCP 1688), aby byla umožněna komunikace se serverem KMS.
 5. Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, možná budete muset požádat o další pomoc správce systému nebo podporu společnosti Microsoft.

Je důležité si uvědomit, že chyba 0xc004c008 se konkrétně týká aktivace KMS a neměla by být zaměňována s jinými chybami aktivace v systému Windows 10.

Vyloučení odpovědnosti: Informace uvedené v tomto článku slouží pouze pro vzdělávací účely. Používejte informace na vlastní nebezpečí.

Co je aktivace kódu chyby 0x8007232B?

Aktivace kódu chyby 0x8007232B je běžný problém, se kterým se mohou uživatelé Windows 10 setkat po upgradu operačního systému. K této chybě obvykle dochází, když dojde k problému s procesem aktivace, který brání systému ověřit pravost nainstalované verze systému Windows.

Když dojde k této chybě, uživatelům se může zobrazit zpráva „Systém Windows nelze nyní aktivovat. Zkuste aktivaci znovu později. Pokud to nepomůže, kontaktujte podporu.“ To může být frustrující, ale existuje několik možných příčin a řešení aktivace kódu chyby 0x8007232B.

Jednou z možných příčin této chyby je problém s kódem Product Key. Je důležité zajistit, aby byl kód Product Key zadaný během procesu aktivace správný a platný. Uživatelé mohou chtít znovu zkontrolovat klíč a znovu jej zadat, aby zjistili, zda to problém vyřeší.

Další možnou příčinou aktivace kódu chyby 0x8007232B je problém s nastavením serveru DNS. Systém Windows používá DNS k překladu názvů domén na adresy IP, a pokud dojde k problému se serverem DNS, může to zabránit úspěšnému dokončení procesu aktivace. Uživatelé mohou zkusit změnit nastavení serveru DNS na jiný server, například Google DNS nebo OpenDNS, aby zjistili, zda to problém vyřeší.

V některých případech může být aktivace chybového kódu 0x8007232B způsobena problémem se síťovým připojením. Pokud počítač není připojen k internetu nebo pokud je problém se síťovým připojením, může to bránit správnému fungování procesu aktivace. Uživatelé by se měli ujistit, že jejich internetové připojení je stabilní, a pokusit se o aktivaci znovu.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, uživatelé možná budou muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o další pomoc. Mohou poskytnout konkrétnější pokyny na základě individuální situace a pomoci s řešením problému s aktivací.

Možné příčiny Řešení
Nesprávný nebo neplatný kód Product Key Znovu zkontrolujte a znovu zadejte kód Product Key
Problém s nastavením serveru DNS Zkuste změnit nastavení serveru DNS
Problémy s připojením k síti Zajistěte stabilní připojení k internetu a zkuste aktivaci znovu

Kroky k opětovné aktivaci Windows 10 v různých scénářích

Kroky k opětovné aktivaci Windows 10 v různých scénářích

Pokud jste po upgradu na Windows 10 narazili na problémy s aktivací, existuje několik kroků, které můžete provést k opětovné aktivaci operačního systému. Konkrétní kroky, které byste měli dodržovat, závisí na scénáři, kterému čelíte. Zde jsou některé běžné scénáře a odpovídající kroky k opětovné aktivaci systému Windows 10:

 1. Scénář 1: Přeinstalace Windows 10 na stejném zařízení

  Pokud jste přeinstalovali Windows 10 na stejné zařízení a máte problémy s aktivací, postupujte takto:

  • Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
  • Přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace.
  • Klikněte na možnost 'Odstraňování problémů'.
  • Chcete-li znovu aktivovat systém Windows 10, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 2. Scénář 2: Změna hardwaru na vašem zařízení

  Pokud jste na svém zařízení upgradovali nebo vyměnili hardwarové součásti a máte problémy s aktivací, postupujte takto:

  • Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
  • Přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace.
  • Klikněte na možnost 'Odstraňování problémů'.
  • Chcete-li znovu aktivovat systém Windows 10, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Scénář 3: Přenos Windows 10 do nového zařízení

  Pokud jste převedli licenci Windows 10 na nové zařízení a máte problémy s aktivací, postupujte takto:

  • Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
  • Přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace.
  • Klikněte na možnost 'Odstraňování problémů'.
  • Chcete-li znovu aktivovat systém Windows 10, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Scénář 4: Upgrade z Windows 7 nebo 8 na Windows 10

  Pokud jste provedli upgrade z Windows 7 nebo 8 na Windows 10 a máte problémy s aktivací, postupujte takto:

  • Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
  • Přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace.
  • Klikněte na možnost 'Odstraňování problémů'.
  • Chcete-li znovu aktivovat systém Windows 10, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Podle těchto kroků byste měli být schopni znovu aktivovat Windows 10 a vyřešit případné problémy s aktivací, se kterými se můžete potýkat. Pokud problémy přetrvávají, doporučujeme vám kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o další pomoc.

Jak mohu znovu aktivovat svůj Windows 10?

Pokud máte po upgradu problémy s aktivací systému Windows 10, můžete provést několik kroků, jak jej znovu aktivovat:

1. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu, protože aktivace systému Windows vyžaduje aktivní připojení k internetu.

2. Použijte Poradce při potížích s aktivací: Windows 10 má vestavěného Poradce při potížích s aktivací, který vám může pomoci vyřešit problémy s aktivací. Chcete-li se k němu dostat, přejděte na „Nastavení“ > „Aktualizace a zabezpečení“ > „Aktivace“ a klikněte na „Odstraňování problémů“. Při řešení problémů s aktivací postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Zadejte kód Product Key: Pokud máte kód Product Key pro Windows 10, můžete jej ručně zadat a aktivovat systém. Přejděte na „Nastavení“ > „Aktualizace a zabezpečení“ > „Aktivace“ a klikněte na „Změnit produktový klíč“. Zadejte kód Product Key a klikněte na 'Další' pro aktivaci systému Windows.

4. Kontaktujte podporu společnosti Microsoft: Pokud výše uvedené kroky nevyřeší vaše problémy s aktivací, můžete kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o další pomoc. Budou vás moci provést procesem aktivace a pomohou vám znovu aktivovat váš Windows 10.

Problém Řešení
Neplatný kód Product Key Ujistěte se, že jste zadali správný kód Product Key. Znovu zkontrolujte znaky a zkuste to znovu.
Žádné internetové připojení Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu a zkuste aktivaci znovu.
Změny hardwaru Pokud jste ve svém systému provedli významné změny hardwaru, jako je výměna základní desky, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft a znovu aktivovat systém Windows 10.

Podle těchto kroků a metod odstraňování problémů byste měli být schopni znovu aktivovat systém Windows 10 a vyřešit případné problémy s aktivací, se kterými se můžete setkat.

Kolikrát můžete znovu aktivovat Windows 10?

Pokud jde o reaktivaci systému Windows 10, kolikrát to můžete provést, závisí na typu licence, kterou máte. Pokud máte maloobchodní licenci, můžete na stejném zařízení znovu aktivovat Windows 10, kolikrát chcete, pokud nepřekročíte limit stanovený společností Microsoft.

U licencí OEM, které jsou obvykle předinstalované na nových počítačích, je proces opětovné aktivace obvykle vázán na hardware zařízení. To znamená, že Windows 10 můžete na stejném zařízení znovu aktivovat vícekrát, pokud neprovedete zásadní změny na hardwaru, jako je výměna základní desky.

Pokud však máte multilicenci, proces opětovné aktivace se obvykle provádí prostřednictvím aktivace serveru správy klíčů (KMS) nebo aktivace vícenásobného aktivačního klíče (MAK). S multilicencemi máte k dispozici určitý počet aktivací v závislosti na smlouvě se společností Microsoft.

V každém případě, pokud po upgradu systému Windows 10 narazíte na problémy s aktivací, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Microsoft. Mohou vám pomoci vyřešit jakékoli problémy, které můžete mít, a zajistit, aby byl váš Windows 10 správně aktivován.

Top