Jak povolit DHCP pro Ethernet a místní připojení

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Tento článek obsahuje tipy pro odstraňování problémů s problémy DHCP není povoleno pro Ethernet a místní připojení ve Windows. Vysvětluje, jak povolit DHCP pro síťová připojení k automatickému přidělování IP adres.Li DHCP není povoleno pro ethernetové připojení kroky zahrnují kontrolu kabelů, restartování zařízení a ověření DHCP nastavení v Centru sítí a sdílení, kontrola konfliktů IP adres, resetování zásobníku TCP/IP a kontaktování vašeho ISP.

Pro Místní připojení Řešení problémů s konektivitou zahrnují zajištění povolení připojení, uvolnění/obnovení IP adresy v případě konfliktů, aktualizaci síťových ovladačů, úpravu nastavení firewallu, kontrolu kabelů a restartování modemů/routerů.

Mezi další tipy pro práci v síti patří deaktivace DHCP ručně na adaptérech, povolení DHCP ve Windows 10, řešení obecných problémů s připojením k místní síti ve Windows, řešení problémů s místním připojením, optimalizace vlastností sítě pro připojení a změna rychlosti Ethernetu ze 100 Mb/s na 1 Gb/s.Využitím těchto technik odstraňování problémů mohou uživatelé problém vyřešit DHCP problémy s Ethernet a Místní připojení pro obnovení plného síťového připojení.

Odstraňování problémů DHCP není povolen u ethernetových připojení

Odstraňování problémů DHCP není povolen u ethernetových připojení

Pokud máte problémy s tím, že na vašich ethernetových připojeních není povoleno DHCP, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete provést k vyřešení problému:

 1. Zkontrolujte síťový kabel: Ujistěte se, že je ethernetový kabel pevně připojen k počítači i routeru nebo modemu. Uvolněný nebo poškozený kabel může zabránit povolení DHCP.
 2. Restartujte svá zařízení: Někdy může problémy s DHCP vyřešit jednoduchý restart. Zkuste restartovat počítač, směrovač a modem, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.
 3. Zkontrolujte nastavení DHCP: Ověřte, zda je v nastavení sítě povoleno DHCP. Přejděte do Ovládacích panelů, vyberte Síť a Internet a poté klikněte na Centrum sítí a sdílení. Odtud klikněte na Změnit nastavení adaptéru a klikněte pravým tlačítkem na ethernetové připojení. Vyberte Vlastnosti a ujistěte se, že je vybrána možnost Získat adresu IP automaticky.
 4. Zkontrolujte konfliktní IP adresy: Pokud má více zařízení ve vaší síti stejnou IP adresu, může to způsobit problémy s DHCP. Pomocí příkazového řádku zkontrolujte případné konflikty zadáním 'ipconfig /all' a vyhledáním duplicitních IP adres.
 5. Reset TCP/IP: Resetování zásobníku TCP/IP může pomoci vyřešit problémy s DHCP. Otevřete příkazový řádek jako správce a zadejte „netsh int ip reset“ a poté „netsh winsock reset“. Po provedení těchto příkazů restartujte počítač.
 6. Zakázat bezpečnostní software: V některých případech může bezpečnostní software, jako jsou brány firewall nebo antivirové programy, rušit DHCP. Dočasně vypněte veškerý nainstalovaný bezpečnostní software a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 7. Obraťte se na svého ISP: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, je možné, že je problém s vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP). Obraťte se na technickou podporu vašeho ISP a zjistěte, zda vám mohou pomoci s povolením DHCP na vašich ethernetových připojeních.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni vyřešit všechny problémy s tím, že DHCP není povoleno na vašich ethernetových připojeních, a zajistit, aby se vaše zařízení mohla správně připojit k síti.Jaký je problém DHCP s Ethernetem?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je síťový protokol, který umožňuje zařízením automaticky získat IP adresu a další nastavení konfigurace sítě ze serveru DHCP. V kontextu Ethernetu se problém DHCP týká problémů souvisejících s konfigurací a přidělováním IP adres pro zařízení připojená k síti Ethernet.

Jedním z běžných problémů DHCP s Ethernetem je selhání zařízení při přijímání IP adresy ze serveru DHCP. K tomu může dojít z různých důvodů, jako je nesprávná konfigurace serveru DHCP, problémy s připojením k síti nebo konflikty s jinými zařízeními v síti.

Když zařízení není schopno získat IP adresu přes DHCP, může mu být přidělena výchozí IP adresa nebo může zůstat ve stavu „neidentifikované sítě“, což má za následek omezené nebo žádné síťové připojení. To může zabránit zařízení v přístupu k prostředkům v síti nebo v připojení k internetu.Dalším problémem DHCP s Ethernetem je přidělování duplicitních IP adres. Pokud je více zařízením v síti přiřazena stejná IP adresa, může to vést ke konfliktům v síti a problémům s komunikací. K tomu může dojít, pokud server DHCP není správně nakonfigurován pro správu přidělování IP adres nebo pokud jsou v síti podvodné servery DHCP.

Chcete-li vyřešit problémy s DHCP s Ethernetem, můžete podniknout kroky pro odstraňování problémů, jako je kontrola konfigurace serveru DHCP, ověření síťové konektivity a kontrola případných konfliktů s jinými zařízeními. V některých případech může být ruční přiřazení statické IP adresy zařízení dočasným řešením, dokud nebude problém DHCP vyřešen.Jak opravím, že se DHCP nepřipojuje?

Pokud máte problémy s nepřipojováním DHCP, existuje několik kroků, které můžete podniknout k odstranění a vyřešení problému:

 1. Restartujte router a modem: Problémy s připojením DHCP někdy může vyřešit jednoduchý restart. Vypněte router a modem, počkejte několik sekund a poté je znovu zapněte.
 2. Zkontrolujte síťové kabely: Ujistěte se, že jsou všechny ethernetové kabely pevně připojeny k vašim zařízením. Uvolněný nebo poškozený kabel může zabránit připojení DHCP.
 3. Zakázat a znovu povolit DHCP: V nastavení sítě můžete zkusit vypnout a znovu povolit DHCP. To může pomoci obnovit připojení a vytvořit nový pronájem DHCP.
 4. Resetovat zásobník TCP/IP: Otevřete příkazový řádek a zadejte „netsh int ip reset“ pro resetování zásobníku TCP/IP. To může pomoci vyřešit jakékoli problémy s konfigurací DHCP.
 5. Aktualizujte síťové ovladače: Zastaralé nebo nekompatibilní síťové ovladače mohou způsobit problémy s připojením DHCP. Navštivte web výrobce a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače pro váš síťový adaptér.
 6. Zakázat bránu firewall a antivirový software: Dočasně vypněte bránu firewall a antivirový software, abyste zjistili, zda neblokují připojení DHCP. Pokud je problém vyřešen, upravte nastavení tak, aby povolil provoz DHCP.
 7. Kontaktujte svého ISP: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, je možné, že došlo k problému s vaším poskytovatelem internetových služeb. Kontaktujte je a zjistěte, zda se ve vaší oblasti nevyskytují nějaké známé problémy s DHCP.

Podle těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni opravit nepřipojování DHCP a obnovit připojení k síti.Jak deaktivuji DHCP na mém ethernetovém adaptéru?

Pokud chcete na svém ethernetovém adaptéru zakázat DHCP, můžete postupovat takto:

 1. Přejděte na Ovládací panely v počítači.
 2. Klikněte na Síť a Internet.
 3. Klikněte na Centrum sítí a sdílení.
 4. V levé části okna klikněte na Změnit nastavení adaptéru.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na ethernetový adaptér a vyberte Vlastnosti.
 6. V okně Vlastnosti vyberte Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na Vlastnosti.
 7. Na kartě Obecné vyberte možnost Použít následující adresu IP.
 8. Zadejte požadovanou IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu.
 9. Zrušte zaškrtnutí políčka Získat IP adresu automaticky.
 10. Zrušte zaškrtnutí políčka Získat adresu serveru DNS automaticky.
 11. Klepnutím na tlačítko OK uložte změny.

Pomocí těchto kroků deaktivujete DHCP na vašem ethernetovém adaptéru a ručně mu přiřadíte IP adresu. Před provedením těchto změn byste měli dobře rozumět sítím a adresování IP. Pokud si nejste jisti některým z kroků, doporučujeme se poradit se správcem sítě.Podrobný průvodce povolením DHCP ve Windows 10

Podrobný průvodce povolením DHCP ve Windows 10

Pokud používáte Windows 10 a chcete povolit DHCP pro připojení k síti Ethernet a místní připojení, postupujte podle těchto podrobných pokynů:

Krok 1: Otevřete nabídku Start a klikněte na „Nastavení“.
Krok 2: V okně Nastavení klikněte na „Síť a internet“.
Krok 3: V nastavení Síť a internet vyberte z levé nabídky položku „Ethernet“.
Krok 4: V části Ethernet klikněte na název vašeho ethernetového připojení.
Krok 5: V nastavení Ethernet přepněte přepínač 'IPv4' do polohy Zapnuto.
Krok 6: Kliknutím na 'Upravit' upravte nastavení IPv4.
Krok 7: V okně Edit IP settings vyberte 'Automatic (DHCP)' pro IP adresu i DNS server.
Krok 8: Kliknutím na 'Uložit' změny použijete.
Krok 9: V případě potřeby opakujte kroky 4-8 pro připojení k místní síti.

Jakmile povolíte DHCP pro připojení k síti Ethernet a místní připojení, váš počítač automaticky získá IP adresy a informace o serveru DNS z vašeho síťového směrovače nebo serveru DHCP. To může být užitečné, pokud se připojujete k různým sítím a potřebujete dynamické IP adresování.

Je důležité si uvědomit, že povolení DHCP může způsobit, že váš počítač ztratí všechny ručně nakonfigurované adresy IP a nastavení serveru DNS. Před povolením DHCP nezapomeňte uložit všechny důležité informace o konfiguraci sítě.

Jak povolit DHCP ve Windows 10?

Chcete-li povolit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v systému Windows 10, postupujte takto:

 1. Otevřete „Ovládací panely“ tak, že jej vyhledáte ve vyhledávací liště Windows a vyberete jej z výsledků vyhledávání.
 2. V Ovládacích panelech klikněte na „Síť a Internet“.
 3. Klikněte na 'Centrum sítí a sdílení'.
 4. V Centru sítí a sdílení klikněte v levé nabídce na „Změnit nastavení adaptéru“.
 5. Zobrazí se seznam síťových adaptérů. Klikněte pravým tlačítkem na Ethernet nebo Připojení k místní síti, pro které chcete povolit DHCP, a vyberte „Vlastnosti“.
 6. V okně Vlastnosti přejděte dolů a vyberte „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ a klikněte na tlačítko „Vlastnosti“.
 7. V okně Vlastnosti internetového protokolu verze 4 (TCP/IPv4) vyberte možnost „Získat adresu IP automaticky“ a „Získat adresu serveru DNS automaticky“.
 8. Klikněte na 'OK' pro uložení změn.

Podle těchto kroků bude DHCP povoleno pro vybrané ethernetové nebo místní připojení na vašem počítači se systémem Windows 10. To znamená, že váš počítač automaticky získá IP adresu a adresu DNS serveru ze serveru DHCP ve vaší síti.

Řešení problémů s připojením k místní síti ve Windows

Řešení problémů s připojením k místní síti ve Windows

Pokud jde o řešení problémů s místním připojením v systému Windows, existuje několik kroků, které můžete provést, abyste problém identifikovali a vyřešili. Zde jsou některé běžné problémy, se kterými se můžete setkat, a jejich možná řešení:

Žádné internetové připojení:

Pokud se nemůžete připojit k internetu, zkontrolujte, zda je povoleno připojení Ethernet nebo místní připojení. Chcete-li to provést, přejděte na „Centrum sítí a sdílení“ v Ovládacích panelech a ujistěte se, že je vaše připojení povoleno. Pokud je zakázáno, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Povolit.

Konflikty IP adres:

Pokud dochází ke konfliktům IP adres, kdy více zařízení ve vaší síti má stejnou IP adresu, můžete zkusit svou IP adresu uvolnit a obnovit. Otevřete příkazový řádek a zadejte 'ipconfig /release' následovaný 'ipconfig /renew' pro uvolnění a obnovení vaší IP adresy.

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače:

Pokud vaše místní připojení nefunguje správně, může to být způsobeno zastaralými nebo nekompatibilními ovladači. Chcete-li tento problém vyřešit, přejděte do Správce zařízení a vyhledejte síťový adaptér. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte 'Aktualizovat ovladač' pro aktualizaci softwaru ovladače. Pokud to nefunguje, možná budete muset odinstalovat ovladač a znovu jej nainstalovat.

Nastavení brány firewall:

Nastavení brány firewall může někdy narušovat připojení k místní síti. Zkontrolujte nastavení brány firewall, abyste se ujistili, že neblokují vaše připojení. Bránu firewall můžete dočasně deaktivovat, abyste zjistili, zda se tím problém vyřeší. Pokud ano, možná budete muset přidat výjimku pro připojení k místní síti v nastavení brány firewall.

Problémy se síťovým kabelem:

Pokud používáte ethernetové připojení, zkontrolujte, zda je síťový kabel pevně zapojen. Uvolněný nebo poškozený kabel může způsobit problémy s připojením. Zkuste použít jiný kabel, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Restartování modemu a routeru:

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, zkuste restartovat modem a směrovač. Někdy může problémy s připojením vyřešit jednoduchý restart. Odpojte obě zařízení od zdroje napájení, počkejte několik sekund a poté je znovu zapojte. Počkejte, až se plně restartují, a poté zkontrolujte, zda vaše místní připojení funguje.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni vyřešit většinu problémů s připojením k místní síti v systému Windows. Pokud však problém přetrvává, možná budete muset vyhledat další pomoc od svého poskytovatele internetových služeb nebo profesionálního IT technika.

Jak řešíte problémy s místním připojením?

Pokud se vyskytnou problémy s místním připojením, existuje několik kroků, kterými můžete problém identifikovat a vyřešit:

1. Zkontrolujte fyzické připojení: Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně zapojeny a že nejeví žádné viditelné známky poškození. Někdy může uvolněný nebo vadný kabel způsobit problémy s připojením.

2. Restartujte zařízení: Vypněte modem, router a počítač. Počkejte několik sekund a poté je znovu zapněte. To může často opravit dočasné závady a obnovit připojení.

3. Ověřte nastavení IP: Zkontrolujte, zda je nastavení IP adresy, masky podsítě a výchozí brány vašeho počítače správné. Nesprávné nastavení může bránit správné komunikaci se sítí. Ujistěte se, že je váš počítač nastaven na automatické získávání IP adresy (DHCP).

4. Zakažte a povolte síťový adaptér: Ve správci zařízení vypněte a znovu povolte síťový adaptér. To může pomoci obnovit připojení a vyřešit jakékoli problémy související s ovladačem.

5. Spusťte nástroj pro odstraňování problémů se sítí: Pomocí integrovaného nástroje pro odstraňování problémů se sítí v operačním systému můžete automaticky diagnostikovat a opravit běžné problémy s připojením. Často dokáže identifikovat a vyřešit problémy související s konfigurací IP, DNS nebo nastavením síťového adaptéru.

6. Dočasně vypněte firewall a antivirus: Někdy může připojení k síti blokovat příliš aktivní firewall nebo antivirový software. Dočasně je deaktivujte a zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud ano, upravte nastavení tak, aby byl povolen přístup k síti.

7. Otestujte s jiným zařízením: Pokud je to možné, zkuste k síti připojit jiné zařízení (například smartphone nebo jiný počítač). Pokud se druhé zařízení může úspěšně připojit, problém může být specifický pro váš počítač.

8. Kontaktujte svého ISP nebo správce sítě: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, je možné, že problém spočívá ve vašem poskytovateli internetových služeb nebo síťové infrastruktuře. Kontaktujte je pro další pomoc a řešení problémů.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů můžete často identifikovat a vyřešit problémy s místním připojením a zajistit tak hladké a nepřerušované síťové připojení.

Konfigurace vlastností sítě pro optimální připojení

Konfigurace vlastností sítě pro optimální připojení

Pokud jde o nastavení síťových připojení, je důležité nakonfigurovat vlastnosti sítě pro optimální připojení. Úpravou několika nastavení můžete zajistit, aby vaše zařízení mohla komunikovat hladce a efektivně.

Jedním z klíčových nastavení, které je třeba zvážit, je konfigurace IP adresy. Můžete si vybrat, zda chcete použít statickou IP adresu, nebo nechat zařízení, aby IP adresu získalo automaticky prostřednictvím DHCP. Zatímco statické IP adresy nabízejí stabilitu, DHCP může být výhodnější pro velké sítě nebo pro zařízení, která často mění sítě.

Dalším důležitým nastavením je maska ​​podsítě. Maska podsítě určuje, která část adresy IP představuje síť a která část představuje hostitele. Je důležité zajistit, aby byla maska ​​podsítě správně nakonfigurována tak, aby umožňovala správnou komunikaci mezi zařízeními ve stejné síti.

Nastavení DNS také hraje zásadní roli v připojení k síti. DNS neboli Domain Name System vám umožňuje přistupovat k webovým stránkám a službám pomocí doménových jmen namísto IP adres. Správnou konfigurací adres serveru DNS můžete zajistit, že vaše zařízení budou mít přístup k internetu a efektivně překládat názvy domén.

Kromě toho je důležité vzít v úvahu výchozí nastavení brány. Výchozí brána je adresa IP směrovače nebo brány, která připojuje vaši místní síť k internetu. Správnou konfigurací výchozí brány můžete zajistit, že zařízení ve vaší síti budou mít přístup ke zdrojům mimo vaši místní síť.

Nakonec stojí za zmínku důležitost zabezpečení sítě. Povolení šifrování, jako je WPA2, v bezdrátové síti může pomoci chránit vaši síť před neoprávněným přístupem. Kromě toho může konfigurace silného hesla pro vaši síť dále zvýšit zabezpečení.

Pokud věnujete čas správné konfiguraci vlastností sítě, můžete optimalizovat své síťové připojení a zajistit, aby vaše zařízení mohla efektivně a bezpečně komunikovat.

Jak nakonfiguruji síťové připojení?

Konfigurace síťového připojení zahrnuje nastavení IP adres, masek podsítě, výchozích bran a serverů DNS. Zde jsou kroky ke konfiguraci síťového připojení:

 1. Otevřete Ovládací panely.
 2. Klikněte na Síť a Internet.
 3. Klikněte na Centrum sítí a sdílení.
 4. Klikněte na Změnit nastavení adaptéru.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na síťové připojení, které chcete konfigurovat, a vyberte Vlastnosti.
 6. V okně Vlastnosti vyberte Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na Vlastnosti.
 7. Vyberte možnost získat adresu IP automaticky (DHCP) nebo zadejte adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu a server DNS ručně.
 8. Klikněte na OK pro uložení změn.

Pomocí těchto kroků můžete snadno nakonfigurovat síťové připojení pro připojení Ethernet a místní připojení.

Jak mohu optimalizovat nastavení sítě?

Optimalizace nastavení sítě může pomoci zlepšit výkon a stabilitu vašeho internetového připojení. Zde je několik tipů, jak optimalizovat nastavení sítě:

1. Použijte kabelové připojení: Pokud je to možné, připojte zařízení přímo k routeru pomocí ethernetového kabelu. To zajistí stabilnější a spolehlivější připojení ve srovnání s bezdrátovým připojením.

2. Aktualizujte síťové ovladače: Ujistěte se, že máte nainstalované nejnovější ovladače pro váš síťový adaptér. Zastaralé ovladače mohou způsobit problémy s výkonem a kompatibilitou.

3. Nastavte statickou IP adresu: Namísto spoléhání se na DHCP při přidělování IP adresy můžete svému zařízení nastavit statickou IP adresu. To může pomoci odstranit konflikty a zlepšit výkon sítě.

4. Vypněte nepotřebné síťové služby: Některé síťové služby a protokoly mohou spotřebovávat šířku pásma a zpomalovat vaše připojení. Vypněte všechny služby nebo protokoly, které nepotřebujete, jako je IPv6 nebo Bluetooth.

5. Upravte nastavení DNS: Změna serveru DNS může zlepšit rychlost a spolehlivost vašeho internetového připojení. Zvažte použití veřejného serveru DNS, jako je Google DNS nebo OpenDNS.

6. Upřednostněte síťový provoz: Pokud máte k síti připojeno více zařízení, můžete upřednostnit určité typy provozu, abyste zajistili plynulejší provoz. Můžete například upřednostnit streamování videa nebo online hraní.

7. Povolte kvalitu služeb (QoS): QoS vám umožňuje upřednostnit určité aplikace nebo typy provozu před ostatními. To může pomoci zajistit, že důležitý provoz, jako jsou videohovory nebo online hry, získá potřebnou šířku pásma.

Dodržováním těchto tipů můžete optimalizovat nastavení sítě a užívat si rychlejší a stabilnější připojení k internetu.

Jak změnit Ethernet ze 100 Mb/s na 1 Gb/s?

Pokud chcete změnit rychlost ethernetového připojení ze 100 Mb/s na 1 Gb/s, můžete postupovat podle následujících kroků:

1. Otevřete Ovládací panely v počítači.

2. Klikněte na „Síť a internet“ a poté na „Centrum sítí a sdílení“.

3. V Centru sítí a sdílení klikněte na 'Změnit nastavení adaptéru' na levé straně.

4. Klepněte pravým tlačítkem myši na své ethernetové připojení a vyberte 'Vlastnosti'.

5. V okně Vlastnosti sítě Ethernet klikněte na tlačítko 'Konfigurovat'.

6. Přejděte na kartu „Upřesnit“ ve vlastnostech adaptéru Ethernet.

7. Vyhledejte možnost nazvanou 'Speed ​​& Duplex' nebo 'Link Speed ​​& Duplex' a klikněte na ni.

8. V rozevírací nabídce vyberte jako požadovanou rychlost „1,0 Gb/s Full Duplex“ nebo „1,0 Gb/s“.

9. Klikněte na 'OK' pro uložení změn.

Po provedení těchto kroků by se rychlost vašeho ethernetového připojení měla změnit ze 100 Mb/s na 1 Gb/s. Mějte na paměti, že tato změna může vyžadovat kompatibilní ethernetový kabel a síťové zařízení, které podporuje rychlosti 1 Gb/s.

Top