Jak opravit běžné chyby tiskáren – řešení problémů s nedostupnými ovladači

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Tento článek vysvětluje běžné co znamená, že ovladač není k dispozici chyba a poskytuje opravy pro odstraňování problémů. Když vidíte a ovladač tiskárny není k dispozici Windows 11 znamená, že software ovladače chybí, je poškozený nebo nekompatibilní, což brání komunikaci mezi vaším počítačem a tiskárnou.Mezi konkrétní příčiny patří zastaralé ovladače, poškozené soubory, problémy s hardwarem, konflikty softwaru nebo problémy s kompatibilitou tiskáren v novém operačním systému Windows 11. Co znamená nedostupný ovladač pro tiskárnu HP uživatelé? Platí stejné příčiny.

Chcete-li problém vyřešit, zkuste nejprve aktualizovat ovladač tiskárny z webu výrobce. Úplná přeinstalace ovladače často opraví i poškozené soubory. Zkontrolujte všechna připojení, kabely a porty, pokud je problémem hardware. Přepnout problematický antivirus, firewall nebo jiný konfliktní software. V případě potřeby upravte nastavení kompatibility OS a tiskárny.

Konkrétně pro tiskárny HP zkuste použít HP Print and Scan Doctor nástroj nebo obnovení výchozího nastavení. Pokud je řešení vlastními silami neúspěšné, kontaktujte odborníky na tiskárnu nebo podporu systému Windows. Chyby dostupnosti ovladače lze ve většině případů snadno opravit správnými aktualizacemi a přeinstalací.Dekódování chyby „Ovladač není k dispozici“ v systému Windows

Dekódování

Když se na vašem počítači se systémem Windows objeví chyba „Ovladač je nedostupný“, znamená to, že systém není schopen najít potřebné soubory ovladače pro vaši tiskárnu nebo k nim získat přístup. Tato chyba může být frustrující, protože vám brání v tisku nebo využití všech funkcí vaší tiskárny.

Tato chyba může mít několik důvodů, včetně:

1. Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače: Pokud jsou ovladače vaší tiskárny zastaralé nebo nekompatibilní s aktuální verzí systému Windows, může se objevit tato chyba. V takových případech budete muset aktualizovat ovladače, abyste problém vyřešili.2. Poškozené ovladače tiskárny: Někdy mohou být ovladače tiskárny poškozeny z různých důvodů, jako jsou konflikty softwaru, infekce malwarem nebo nesprávná instalace. Když k tomu dojde, systém zobrazí chybu „Ovladač není k dispozici“.

3. Problémy s připojením hardwaru: Pokud se vyskytnou problémy s fyzickým připojením mezi tiskárnou a počítačem, jako jsou uvolněné kabely nebo vadné porty, může to vést k nedostupnosti ovladače. Ujistěte se, že všechna připojení jsou bezpečná a fungují správně.

4. Služba zařazování tiskáren: Služba zařazování tiskáren je zodpovědná za správu tiskových úloh v systému Windows. Pokud tato služba neběží nebo narazí na chyby, může to vést k chybě „Ovladač není k dispozici“. Restartování nebo odstraňování problémů se zařazovací službou tiskárny může pomoci vyřešit problém.Chcete-li vyřešit a vyřešit chybu „Ovladač není k dispozici“, můžete zkusit následující kroky:

1. Aktualizujte ovladače tiskárny: Navštivte web výrobce nebo použijte Windows Update ke stažení a instalaci nejnovějších ovladačů pro váš model tiskárny. Ujistěte se, že jste vybrali správnou verzi pro váš operační systém.2. Znovu nainstalujte ovladače tiskárny: Pokud jsou ovladače poškozené, odinstalujte tiskárnu z počítače a znovu ji nainstalujte pomocí původního instalačního disku nebo stažením ovladačů z webu výrobce. Dokončete proces instalace podle pokynů na obrazovce.

3. Zkontrolujte hardwarová připojení: Ujistěte se, že jsou všechny kabely mezi tiskárnou a počítačem pevně připojeny. Pokud používáte připojení USB, zkuste použít jiný port nebo kabel USB, abyste vyloučili jakékoli problémy s hardwarem.4. Restartujte službu zařazování tiskárny: Otevřete okno Služby stisknutím kláves Windows + R, zadáním „services.msc“ a stisknutím klávesy Enter. Vyhledejte službu 'Print Spooler', klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte 'Restartovat'. Pokud služba neběží, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Spustit.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni vyřešit chybu 'Ovladač není k dispozici' a zajistit, aby tiskárna opět bez problémů fungovala. Pokud problém přetrvává, možná budete muset vyhledat další pomoc od výrobce tiskárny nebo profesionálního technika.Proč můj počítač stále hlásí, že ovladač není k dispozici?

Důvodů, proč váš počítač stále hlásí, že ovladač pro vaši tiskárnu není k dispozici, může být několik. Zde jsou některá možná vysvětlení:

1. Zastaralý ovladač: Pokud jste nedávno aktualizovali operační systém nebo provedli změny v počítači, je možné, že aktuální ovladač není kompatibilní nebo podporovaný. V takových případech může být nutné aktualizovat ovladač na novější verzi, která je kompatibilní s vaším operačním systémem.

2. Poškozený ovladač: Někdy se mohou soubory ovladače poškodit nebo poškodit, což vede k chybě „ovladač není k dispozici“. V takovém případě možná budete muset odinstalovat aktuální ovladač a znovu jej nainstalovat z webu výrobce.

3. Problémy s hardwarem: Pokud se vyskytnou hardwarové problémy s tiskárnou nebo s připojením mezi vaším počítačem a tiskárnou, může to mít za následek nedostupnost ovladače. Zkontrolujte kabely, porty a nastavení tiskárny a ujistěte se, že je vše správně připojeno a nakonfigurováno.

4. Konflikt s jiným softwarem: Některé softwarové programy nebo bezpečnostní aplikace mohou ovlivňovat ovladač tiskárny a způsobit jeho nedostupnost. Vypněte všechny nepotřebné programy nebo dočasně vypněte antivirový software, abyste zjistili, zda problém vyřeší.

5. Kompatibilita tiskárny: Ne všechny tiskárny jsou kompatibilní se všemi operačními systémy. Ujistěte se, že je vaše tiskárna uvedena jako kompatibilní s vaším konkrétním operačním systémem. Pokud tomu tak není, možná budete muset zvážit upgrade tiskárny nebo kontaktovat výrobce pro další pomoc.

Poznámka: Vždy je dobré se podívat na webové stránky výrobce, kde najdete konkrétní kroky pro řešení problémů nebo aktualizace ovladačů související s vaším modelem tiskárny.

Opravy krok za krokem pro problémy s ovladačem tiskárny

Opravy krok za krokem pro problémy s ovladačem tiskárny

Pokud se vám při pokusu o tisk zobrazí chybová zpráva „Ovladač není k dispozici“, nezoufejte! Existuje několik kroků, jak tento problém vyřešit a znovu spustit tiskárnu. Chcete-li odstranit a opravit problémy s ovladačem tiskárny, postupujte podle těchto podrobných oprav:

 1. Zkontrolujte připojení tiskárny: Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači nebo síti. Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně zapojeny, a zkuste restartovat tiskárnu i počítač.
 2. Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladač tiskárny: Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou způsobit problémy s dostupností ovladače. Navštivte web výrobce a stáhněte si nejnovější ovladač pro váš model tiskárny. Případně můžete k vyhledání aktualizací ovladačů použít vestavěnou funkci Windows Update. Pokud již máte nainstalovaný nejnovější ovladač, zkuste ovladač odinstalovat a znovu nainstalovat, abyste vyřešili případné konflikty.
 3. Restartujte službu Print Spooler: Služba Print Spooler spravuje tiskové úlohy v systému Windows. Někdy může restartování této služby vyřešit problémy s dostupností ovladače. Otevřete aplikaci Služby vyhledáním „services.msc“ v nabídce Start systému Windows. Vyhledejte službu Print Spooler, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte 'Restartovat'.
 4. Spusťte Poradce při potížích s tiskárnou: Systém Windows má vestavěný nástroj Poradce při potížích s tiskárnou, který dokáže automaticky detekovat a opravit běžné problémy s tiskárnou. Otevřete aplikaci Nastavení, přejděte na „Aktualizace a zabezpečení“, na levém postranním panelu vyberte „Řešení problémů“ a klikněte na „Tiskárny“ pod „Vyhledat a opravit další problémy“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte nástroj pro odstraňování problémů.
 5. Zkontrolujte aktualizace systému Windows: Pro optimální výkon tiskárny je zásadní udržovat váš operační systém v aktuálním stavu. Zkontrolujte všechny čekající aktualizace systému Windows a nainstalujte je. Tyto aktualizace často obsahují opravy chyb a aktualizace ovladačů, které mohou pomoci vyřešit problémy s ovladači tiskárny.
 6. Odeberte a znovu přidejte tiskárnu: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, odstranění a opětovné přidání tiskárny může někdy vyřešit problémy s dostupností ovladače. Otevřete aplikaci Nastavení, přejděte na „Zařízení“, na levém postranním panelu vyberte „Tiskárny a skenery“ a klikněte na svou tiskárnu. Vyberte 'Odebrat zařízení' a poté kliknutím na 'Přidat tiskárnu nebo skener' tiskárnu znovu nainstalujte.

Pomocí těchto oprav krok za krokem byste měli být schopni vyřešit problémy s ovladačem tiskárny a vrátit tiskárnu zpět do funkčního stavu. Pokud problém přetrvává, možná budete muset požádat o další pomoc podporu výrobce tiskárny.

Jak vyřeším problém s ovladačem tiskárny?

Pokud máte problém s ovladačem tiskárny, existuje několik kroků, které můžete podniknout k jeho vyřešení. Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle níže uvedených kroků pro odstraňování problémů:

Krok 1: Zkontrolujte připojení tiskárny
Krok 2: Restartujte tiskárnu
Krok 3: Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladač tiskárny
Krok 4: Spusťte nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou
Krok 5: Odeberte a znovu přidejte tiskárnu
Krok 6: Resetujte zařazovací službu tisku

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni opravit jakékoli problémy s ovladačem tiskárny, se kterými se setkáváte. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat výrobce tiskárny pro další pomoc.

Jak vyčistím ovladače tiskárny?

Pokud máte problémy s tiskárnou a zobrazuje se vám chyba „Ovladač není k dispozici“, může být nutné vyčistit ovladače tiskárny. Vyčištění ovladačů tiskárny může pomoci vyřešit konflikty a zajistit správné fungování tiskárny. Zde je několik kroků, kterými můžete vyčistit ovladače tiskárny:

 1. Otevřete Ovládací panely v počítači.
 2. Klikněte na „Zařízení a tiskárny“ nebo „Tiskárny a skenery“.
 3. Najděte svou tiskárnu v seznamu zařízení a klikněte na ni pravým tlačítkem.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Odebrat zařízení nebo Odstranit.
 5. Odeberte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.
 6. Po odebrání tiskárny restartujte počítač.
 7. Po restartování znovu otevřete Ovládací panely.
 8. Klikněte na „Zařízení a tiskárny“ nebo „Tiskárny a skenery“.
 9. Klikněte na „Přidat tiskárnu“ nebo „Přidat zařízení“.
 10. Při opětovné instalaci tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomocí těchto kroků můžete vyčistit ovladače tiskárny a případně vyřešit jakékoli problémy, se kterými se s tiskárnou setkáváte. Je důležité si uvědomit, že přesné kroky se mohou lišit v závislosti na vašem operačním systému a modelu tiskárny, takže je vždy dobré nahlédnout do dokumentace poskytnuté výrobcem tiskárny.

Jak nainstaluji ovladače tiskárny krok za krokem?

Instalace ovladačů tiskárny je nezbytným krokem k zajištění správné funkce tiskárny a její kompatibility s vaším počítačem. Zde je podrobný průvodce, který vám pomůže nainstalovat ovladače tiskárny:

Krok 1: Začněte stažením správného ovladače tiskárny pro váš konkrétní model tiskárny. Ovladač obvykle najdete na webu výrobce nebo na instalačním CD dodaném s tiskárnou.

Krok 2: Jakmile je ovladač stažen, vyhledejte soubor a poklepáním na něj spusťte proces instalace. Pokud je soubor v komprimovaném formátu (například .zip), budete muset nejprve extrahovat obsah.

Krok 3: Pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce. To může zahrnovat přijetí podmínek, výběr umístění instalace a výběr dalšího softwaru nebo funkcí, které chcete nainstalovat.

Krok 4: Během procesu instalace můžete být vyzváni k připojení tiskárny k počítači. Pokud ano, ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená přes USB nebo přes síť, v závislosti na možnostech tiskárny.

Krok 5: Po dokončení instalace restartujte počítač, abyste se ujistili, že se změny projeví a ovladač tiskárny je plně nainstalován.

Krok 6: Po restartování by měl být ovladač tiskárny připraven k použití. Otestujte tiskárnu vytištěním zkušební stránky nebo jakéhokoli dokumentu, abyste ověřili, že funguje správně.

Krok 7: Pokud se během procesu instalace setkáte s nějakými problémy nebo pokud tiskárna stále nepracuje správně, podívejte se na web výrobce, kde najdete návody k odstraňování problémů nebo aktualizované verze ovladačů.

Následující kroky by vám měly pomoci úspěšně nainstalovat ovladače tiskárny a vyřešit všechny chyby „Ovladač není k dispozici“, se kterými se můžete setkat. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat aktualizace ovladačů, abyste zajistili, že vaše tiskárna bude i nadále optimálně fungovat.

Odstraňování problémů konkrétních značek tiskáren: HP, Epson, Canon

Odstraňování problémů konkrétních značek tiskáren: HP, Epson, Canon

Pokud u vaší tiskárny dochází k chybě „Ovladač není k dispozici“, existují konkrétní kroky pro odstraňování problémů, které můžete podniknout v závislosti na značce vaší tiskárny. Zde je několik tipů pro řešení běžných problémů s tiskárnami HP, Epson a Canon:

Tiskárny HP:

1. Ujistěte se, že máte nainstalovaný nejnovější ovladač tiskárny HP. Ovladač si můžete stáhnout z oficiálních stránek HP.

2. Restartujte počítač a tiskárnu, abyste zjistili, zda se tím problém vyřešil.

3. Zkontrolujte připojení USB nebo síťové připojení mezi počítačem a tiskárnou. Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny.

4. Spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor, který může pomoci diagnostikovat a opravit běžné problémy s tiskem.

Tiskárny Epson:

1. Aktualizujte ovladač tiskárny Epson na nejnovější verzi. Navštivte web podpory společnosti Epson, kde najdete a stáhněte ovladač.

2. Ověřte, že je tiskárna správně připojena k počítači pomocí USB nebo síťového připojení.

3. Otevřete ovládací panel tiskárny nebo nabídku nastavení a obnovte výchozí nastavení tiskárny.

4. Spusťte nástroj Epson Printer Utility a proveďte úlohy údržby, jako je čištění tiskových hlav nebo zarovnání kazet.

Tiskárny Canon:

1. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny Canon z oficiálního webu Canon.

2. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a zapnutá.

3. Zkontrolujte hladinu inkoustu nebo toneru v tiskárně. V případě potřeby vyměňte všechny prázdné kazety.

4. Použijte nástroj Canon Printer Diagnostics k odstraňování a opravě běžných problémů s tiskem.

Značka Kroky pro odstraňování problémů
HP 1. Nainstalujte nejnovější ovladač
2. Restartujte počítač a tiskárnu
3. Zkontrolujte připojení
4. Použijte aplikaci HP Print and Scan Doctor
Epson 1. Aktualizujte ovladač
2. Zkontrolujte připojení
3. Resetujte nastavení tiskárny
4. Použijte nástroj Epson Printer Utility
Kánon 1. Stáhněte a nainstalujte ovladač
2. Zkontrolujte připojení
3. Zkontrolujte hladiny inkoustu/toneru
4. Použijte Canon Printer Diagnostics

Jak dosáhnu toho, aby moje tiskárna Epson rozpoznala generický inkoust?

Pokud máte tiskárnu Epson a používáte generické inkoustové kazety, můžete narazit na problémy, kdy tiskárna nerozpozná inkoust nebo zobrazí chybové zprávy. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k odstranění a vyřešení tohoto problému:

1. Zkontrolujte kompatibilitu: Ujistěte se, že generické inkoustové kazety, které používáte, jsou kompatibilní s vaším modelem tiskárny Epson. Některé tiskárny mohou fungovat pouze se specifickými inkoustovými kazetami, proto je důležité před nákupem zkontrolovat kompatibilitu.

2. Aktualizujte firmware tiskárny: Zkontrolujte všechny dostupné aktualizace firmwaru pro vaši tiskárnu Epson. Aktualizace firmwaru často zahrnují vylepšení a opravy chyb, které mohou vaší tiskárně pomoci rozpoznat generické inkoustové kazety. Navštivte oficiální web společnosti Epson a podle pokynů aktualizujte firmware.

3. Vyčistěte kontakty: Inkoustové kazety mají kovové kontakty, které se připojují k tiskárně. V průběhu času se na těchto kontaktech může hromadit prach nebo zbytky inkoustu, což může bránit správné komunikaci mezi kazetou a tiskárnou. K jemnému očištění kontaktů na kazetě i tiskárně použijte hadřík, který nepouští vlákna, lehce navlhčený ve vodě.

4. Resetujte tiskárnu: Obnovení výchozího nastavení tiskárny Epson může někdy pomoci vyřešit problémy s rozpoznáváním. Pokyny k provedení resetu naleznete v příručce k tiskárně nebo na webu společnosti Epson.

5. Zkuste jinou kazetu: Pokud máte přístup k jiné generické inkoustové kazetě, zkuste ji vložit do tiskárny, abyste zjistili, zda je rozpoznána. To může pomoci určit, zda problém spočívá v konkrétní kazetě nebo v samotné tiskárně.

6. Kontaktujte zákaznickou podporu: Pokud jste vyzkoušeli výše uvedené kroky a problémy přetrvávají, může být užitečné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Epson a požádat o další pomoc. Mohou poskytnout konkrétní kroky pro řešení problémů na základě modelu vaší tiskárny a pomoci vyřešit jakékoli problémy s kompatibilitou nebo rozpoznáváním.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni přimět tiskárnu Epson, aby rozpoznala generické inkoustové kazety a zajistila hladký tisk bez jakýchkoli chybových zpráv nebo problémů.

Jak obejít nekompatibilní inkoustové kazety HP?

Pokud používáte tiskárnu HP a nedávno jste nainstalovali nové inkoustové kazety, může se zobrazit chybová zpráva, že kazety nejsou kompatibilní. To může být frustrující, zvláště pokud jste již kazety zakoupili a potřebujete něco naléhavě vytisknout. Existuje však několik způsobů, jak tento problém obejít a pokračovat v používání tiskárny:

1. Vypněte funkci ochrany kazet:

Tiskárny HP mají funkci nazvanou Ochrana kazet, která je navržena tak, aby zajistila používání pouze originálních inkoustových kazet HP. Někdy však tato funkce může způsobit problémy s kompatibilitou s kazetami třetích stran nebo s znovu plněnými kazetami. Chcete-li ochranu kazet deaktivovat, postupujte takto:

 1. Otevřete Ovládací panely v počítači a přejděte na Zařízení a tiskárny.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vaši tiskárnu HP a vyberte „Vlastnosti“ nebo „Vlastnosti tiskárny“.
 3. Přejděte na kartu 'Pokročilé' nebo 'Nástroje'.
 4. Vyhledejte možnost související s ochranou kazet a deaktivujte ji.
 5. Klikněte na 'Použít' nebo 'OK' pro uložení změn.

2. Použijte resetátor čipu inkoustové kazety:

Některé inkoustové kazety třetích stran jsou dodávány s resetátorem čipu, což je malé zařízení, které dokáže resetovat čip hladiny inkoustu na kazetě. Resetováním čipu můžete oklamat tiskárnu, aby kazetu uznala jako kompatibilní. Chcete-li použít resetátor čipu, postupujte podle pokynů dodaných se zařízením.

3. Zkuste aktualizaci firmwaru:

Společnost HP příležitostně vydává aktualizace firmwaru pro své tiskárny, které mohou vyřešit problémy s kompatibilitou inkoustových kazet. Na webu společnosti HP naleznete dostupné aktualizace pro váš model tiskárny. Stáhněte a nainstalujte aktualizaci firmwaru podle pokynů poskytnutých společností HP. Po aktualizaci restartujte tiskárnu a zkontrolujte, zda je chyba nekompatibilní kazety vyřešena.

4. Kontaktujte podporu HP:

Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti HP s žádostí o další pomoc. Mohou být schopni poskytnout konkrétní řešení pro váš model tiskárny nebo nabídnout alternativní možnosti k vyřešení problému.

Pamatujte, že i když obejití chyby nekompatibilní inkoustové kazety vám umožní pokračovat v tisku, je důležité používat originální inkoustové kazety HP pro optimální kvalitu tisku a předcházení případnému poškození tiskárny.

Mohu v tiskárně Canon použít jinou značku inkoustu?

Mnoho výrobců tiskáren, včetně společnosti Canon, doporučuje používat inkoustové kazety vlastní značky pro dosažení optimálních výsledků a zachování záruky na tiskárnu. V tiskárně Canon je však možné použít jinou značku inkoustu, ale je třeba vzít v úvahu některé faktory.

Za prvé, použití jiné značky inkoustu může zneplatnit záruku vaší tiskárny Canon. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s tiskárnou, může společnost Canon odmítnout poskytnutí podpory nebo opravárenských služeb, pokud zjistí, že problém byl způsoben použitím inkoustu jiné značky než Canon.

Zadruhé, kvalita výtisků může být ovlivněna použitím inkoustu jiného výrobce než Canon. Tiskárny Canon jsou navrženy tak, aby co nejlépe fungovaly s vlastními inkoustovými kazetami, které jsou formulovány speciálně pro jejich tiskárny. Použití jiné značky inkoustu může mít za následek nižší kvalitu tisku, jako jsou vybledlé barvy nebo rozmazané výtisky.

Použití jiného inkoustu než Canon může navíc vést k problémům s kompatibilitou nebo k poškození tiskárny. Inkoustové kazety různých značek mohou mít různý design nebo specifikace, což může při instalaci do tiskárny Canon způsobit problémy. Je také možné, že použití jiného inkoustu než Canon může ucpat tiskovou hlavu nebo poškodit jiné součásti tiskárny.

Rozhodnutí použít v tiskárně Canon jinou značku inkoustu je nakonec na uživateli. Pokud je prioritou úspora nákladů nebo dostupnost inkoustových kazet, může být alternativou použití inkoustu od jiného výrobce. Před rozhodnutím je však důležité zvážit možná rizika a nevýhody.

Pokud se rozhodnete použít inkoust od jiného výrobce než Canon, doporučuje se zakoupit od renomovaného dodavatele a zajistit, aby inkoustové kazety byly kompatibilní s vaším konkrétním modelem tiskárny Canon. Může být také užitečné provádět pravidelné úkoly údržby, jako je čištění tiskové hlavy, aby se zmírnily případné problémy, které mohou nastat.

Předcházení budoucím problémům s dostupností ovladačů v tiskárnách

Předcházení budoucím problémům s dostupností ovladačů v tiskárnách

Chcete-li se v budoucnu vyhnout chybám „Ovladač není k dispozici“ v tiskárnách, můžete provést několik kroků:

 1. Udržujte ovladače aktuální: Pravidelně kontrolujte a instalujte aktualizace ovladačů vaší tiskárny. Výrobci často vydávají aktualizace, které řeší problémy s kompatibilitou a zvyšují výkon.
 2. Používejte oficiální ovladače: Vždy si stáhněte ovladače tiskárny z oficiálních stránek výrobce tiskárny. Ovladače třetích stran nemusí být kompatibilní nebo spolehlivé.
 3. Odinstalujte staré ovladače: Při upgradu tiskárny nebo přechodu na jiný model se ujistěte, že jste před instalací nových odinstalovali staré ovladače. Přetrvávající staré ovladače mohou způsobit konflikty a problémy s dostupností.
 4. Zakázat automatické aktualizace ovladačů: Pokud jste v minulosti měli problémy s automatickými aktualizacemi ovladačů, zvažte vypnutí této funkce. Ruční instalace a aktualizace ovladačů vám může poskytnout větší kontrolu a předejít neočekávaným problémům s dostupností.
 5. Provádějte pravidelnou údržbu: Udržujte tiskárnu čistou a dobře udržovanou, abyste předešli problémům s hardwarem, které by mohly vést k nedostupnosti ovladače. Dodržujte doporučení výrobce pro čištění a údržbu.

Dodržováním těchto preventivních opatření můžete minimalizovat pravděpodobnost výskytu problémů s dostupností ovladačů ve vašich tiskárnách a zajistit hladký tisk.

Co brání uživatelům v instalaci zásad ovladačů tiskáren?

Zásady „zabránit uživatelům v instalaci ovladačů tiskárny“ jsou bezpečnostní funkcí systému Windows, která správcům umožňuje řídit, kteří uživatelé mohou instalovat ovladače tiskárny do počítače. Tato zásada pomáhá zabránit neoprávněné instalaci ovladačů tiskáren a zajišťuje, že budou nainstalovány pouze důvěryhodné ovladače.

Pokud je tato zásada povolena, mohou ovladače tiskárny instalovat pouze uživatelé s oprávněními správce. Běžní uživatelé nebudou moci instalovat nebo aktualizovat ovladače tiskárny, i když mají fyzický přístup k tiskárně nebo instalačnímu médiu tiskárny.

Tato zásada je užitečná zejména v prostředích, kde více uživatelů sdílí počítač, nebo v organizacích, kde je z bezpečnostních důvodů nezbytná přísná kontrola nad ovladači tiskáren. Pomáhá zabránit uživatelům v nechtěné instalaci škodlivých nebo nekompatibilních ovladačů tiskáren, které by mohly potenciálně ohrozit systém nebo způsobit problémy s tiskem.

Chcete-li tuto zásadu změnit, mohou správci přejít do „Editor místních zásad skupiny“ a upravit nastavení v části „Konfigurace počítače“ > „Šablony pro správu“ > „Tiskárny“. Ve výchozím nastavení je tato zásada obvykle nastavena na Nenakonfigurováno, což znamená, že ovladače tiskárny mohou nainstalovat všichni uživatelé. Správci mohou tuto zásadu povolit nebo zakázat na základě požadavků organizace.

Jak uložím ovladače tiskárny?

Při odstraňování problémů s tiskárnou nebo nastavování nového počítače může být užitečné mít zálohu ovladačů tiskárny. Zde je několik způsobů, jak uložit ovladače tiskárny:

 1. Použijte vestavěnou funkci Windows: Operační systémy Windows mají vestavěnou funkci, která umožňuje zálohovat a obnovovat ovladače tiskárny. Chcete-li získat přístup k této funkci, otevřete Ovládací panely a přejděte na „Zařízení a tiskárny“. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte příkaz Vlastnosti. V okně Vlastnosti přejděte na kartu „Upřesnit“ a klikněte na „Tiskový procesor“. Odtud můžete vybrat 'Zálohovat' a uložit ovladače tiskárny do určeného umístění.
 2. Ručně zkopírujte soubory ovladače: Dalším způsobem, jak uložit ovladače tiskárny, je ruční zkopírování souborů ovladače z počítače na externí úložné zařízení. Chcete-li to provést, otevřete Průzkumník souborů a přejděte do následujícího umístění: |_+_|. Vyhledejte složku, která odpovídá ovladači vaší tiskárny, a zkopírujte celou složku na externí úložné zařízení.
 3. Používejte software třetích stran: K dispozici je několik softwarových programů třetích stran, které vám pomohou uložit a obnovit ovladače tiskárny. Tyto programy často poskytují další funkce a možnosti ve srovnání s vestavěnou funkcí systému Windows. Mezi oblíbené možnosti patří Driver Genius, DriverMax a Double Driver.

Pomocí jedné z těchto metod můžete zajistit, že budete mít zálohu ovladačů tiskárny, což vám umožní v případě potřeby je snadno obnovit nebo přenést do nového počítače.

Jak změním nastavení ovladače tiskárny?

Změna nastavení ovladače tiskárny může být v určitých situacích nezbytná pro vyřešení tiskových chyb nebo zlepšení kvality tisku. Zde jsou kroky ke změně nastavení ovladače tiskárny:

Krok 1: Otevřete Ovládací panely v počítači. To lze provést kliknutím na tlačítko Start a výběrem položky Ovládací panely z nabídky.

Krok 2: V Ovládacích panelech klikněte na možnost Zařízení a tiskárny.

Krok 3: Najděte svou tiskárnu v seznamu zařízení a klikněte na ni pravým tlačítkem. Z místní nabídky vyberte Vlastnosti tiskárny.

Krok 4: V okně Vlastnosti tiskárny klepněte na kartu Upřesnit.

Krok 5: Zde naleznete různá nastavení ovladače tiskárny, která můžete upravit. Tato nastavení se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a výrobci. Některá běžná nastavení zahrnují kvalitu tisku, velikost papíru a možnosti barev.

Krok 6: Proveďte požadované změny v nastavení ovladače tiskárny. Můžete vybrat různé možnosti z rozevíracích nabídek nebo pomocí zaškrtávacích políček povolit nebo zakázat konkrétní funkce.

Poznámka: Změna určitých nastavení může vyžadovat oprávnění správce na vašem počítači.

Krok 7: Jakmile provedete potřebné změny, uložte nastavení kliknutím na tlačítko Použít nebo OK.

Krok 8: Zavřete okno Vlastnosti tiskárny a zkuste vytisknout zkušební stránku, abyste zjistili, zda změny vyřešily problém s tiskem nebo zlepšily kvalitu tisku.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni změnit nastavení ovladače tiskárny a upravit možnosti tisku podle vašich preferencí nebo vyřešit problémy s tiskem.

Top