Jak vyřešit problémy s černou obrazovkou při hraní her

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Stručný obsah

Zažít náhle černá obrazovka při hraní her může být neuvěřitelně rušivé a frustrující. To je často způsobeno zastaralými grafickými ovladači, přehříváním, problémy s kompatibilitou hardwaru, konflikty softwaru atd.



Černá obrazovka PC při hraní her lze vyřešit aktualizací ovladačů GPU, úpravou nastavení zobrazení, sledováním teplot, aby se zabránilo přehřátí, spuštěním hry v režimu kompatibility, ověřením integrity herního souboru a vypnutím zbytečných překryvů/softwaru na pozadí.

Hráči by měli preventivně zajistit, aby systémy splňovaly všechny minimální požadavky na plynulé hraní, udržovat stroje dobře větrané, instalovat kritické aktualizace Windows/GPU, které zvyšují stabilitu, a monitorovat využití komponent pomocí nástrojů, jako je MSI Afterburner.

Identifikací spouštěčů, aplikací oprav a proaktivní optimalizací zařízení mohou uživatelé minimalizovat náhlé změny herní černé obrazovky a užijte si ničím nerušený zážitek. Systematické řešení problému pomáhá obnovit a udržet výkon.



Identifikace příčin černých obrazovek při hraní her

Identifikace příčin černých obrazovek při hraní her

Zažívání černé obrazovky při hraní může být frustrující a rušivé pro váš herní zážitek. Tento problém může mít několik potenciálních příčin a je důležité je identifikovat, abyste našli vhodné řešení. Zde jsou některé běžné příčiny černé obrazovky při hraní her:

 • Problémy s ovladačem grafické karty: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafické karty mohou často vést k černým obrazovkám při hraní her. Pro plynulé hraní je důležité udržovat ovladače grafické karty aktuální.
 • Přehřívání: Nadměrné teplo může způsobit poruchu grafické karty nebo jiných komponent, což má za následek černou obrazovku. Ujistěte se, že je váš počítač správně chlazen a že ventilátory fungují správně.
 • Selhání hardwaru: Vadné hardwarové komponenty, jako je grafická karta, napájecí zdroj nebo RAM, mohou také způsobit černé obrazovky při hraní her. Je nezbytné zkontrolovat jakékoli fyzické poškození nebo uvolněné spoje.
 • Softwarové konflikty: Některé softwarové programy nebo procesy na pozadí mohou být v konfliktu s vaší hrou, což může způsobit její zhroucení a zobrazení černé obrazovky. Tento problém může pomoci vyřešit zavření nepotřebných programů a aktualizace operačního systému.
 • Problémy s kompatibilitou: V některých případech nemusí být některé hry kompatibilní s vaším systémem, což vede k černým obrazovkám. Kontrola systémových požadavků a zajištění, že je váš hardware splňuje, může pomoci tomuto problému předejít.
 • Problémy s monitorem nebo kabelem: Vadný monitor nebo kabel může také způsobit černé obrazovky během hraní. Zkontrolujte připojení a zkuste použít jiný monitor nebo kabel, abyste vyloučili jakékoli problémy s hardwarem.

Identifikací konkrétní příčiny problému s černou obrazovkou můžete podniknout nezbytné kroky k odstranění a vyřešení problému. Pokud nemůžete určit příčinu nebo pokud problém přetrvává, může být nutné vyhledat pomoc od profesionála nebo kontaktovat technickou podporu hry.

Co způsobuje černou obrazovku při hraní her?

Zažít černou obrazovku při hraní her může být frustrující a matoucí. Existuje několik možných příčin tohoto problému, včetně:



1. Problémy s grafickou kartou nebo ovladačem: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafické karty mohou způsobit problémy s černou obrazovkou během hraní her. Je důležité udržovat ovladače grafické karty aktuální, aby byla zajištěna kompatibilita s nejnovějšími hrami a softwarem.

2. Přehřívání: Herní relace mohou výrazně zatěžovat hardware vašeho počítače a způsobit jeho přehřátí. Přehřátí může vést k černé obrazovce jako ochrannému opatření, které zabrání poškození. Ujistěte se, že chladicí systém vašeho počítače funguje správně, a v případě potřeby zvažte použití chladicích podložek nebo přídavných ventilátorů.

3. Hardwarové konflikty: V některých případech mohou konflikty mezi různými hardwarovými komponentami způsobit černou obrazovku. Může to být způsobeno nekompatibilním hardwarem nebo vadným připojením. Znovu zkontrolujte, zda je veškerý váš hardware kompatibilní a správně připojený.



4. Problémy s napájením: Nedostatečné napájení může způsobit černou obrazovku, zvláště pokud vaše herní zařízení vyžaduje hodně energie. Ujistěte se, že váš zdroj napájení odpovídá požadavkům vašeho systému.

5. Softwarové konflikty: Konflikty mezi různými softwarovými programy, jako je antivirový software nebo procesy na pozadí, mohou také vést k černé obrazovce. Zkuste deaktivovat nepotřebný software nebo spustit hru v režimu kompatibility, abyste zjistili, zda problém přetrvává.



6. Přetaktování: Přetaktování vašeho hardwaru může zvýšit výkon, ale může také vést k nestabilitě a problémům s černou obrazovkou. Pokud jste systém přetaktovali, zvažte návrat k výchozímu nastavení, abyste zjistili, zda se tím problém vyřeší.

7. Vadný hardware: V některých případech může být problém s černou obrazovkou způsoben vadným hardwarem, jako je vadná grafická karta nebo základní deska. Pokud jste vyloučili všechny ostatní možné příčiny, může být nutné vyhledat odbornou pomoc nebo vyměnit vadnou hardwarovou součást.



Identifikace konkrétní příčiny problému s černou obrazovkou může být náročná. Doporučuje se vyzkoušet různé kroky odstraňování problémů, jako je aktualizace ovladačů, kontrola teplot a testování hardwarových komponent, abyste zúžili příčinu a našli řešení.

Může špatný procesor způsobit černou obrazovku?

I když špatný procesor může potenciálně způsobit problém s černou obrazovkou během her, není nejčastějším viníkem. CPU nebo centrální procesorová jednotka je zodpovědná za provádění instrukcí a provádění většiny výpočtů v počítačovém systému. Problém s černou obrazovkou je však obvykle způsoben jinými hardwarovými nebo softwarovými problémy.



Jedním z možných důvodů problému s černou obrazovkou je vadná grafická karta. Grafická karta je zodpovědná za vykreslování obrázků a videí, a pokud nefunguje správně, může to mít za následek černou obrazovku. Další potenciální příčinou může být nedostatečný nebo selhávající napájecí zdroj (PSU), protože nedostatečné napájení může vést k nestabilitě systému a problémům s černou obrazovkou.

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače mohou navíc způsobit problémy s černou obrazovkou. Je důležité pravidelně aktualizovat ovladače, zejména ovladače grafické karty, aby byla zajištěna kompatibilita a optimální výkon. Další problémy se softwarem, jako jsou konflikty mezi programy nebo infekce malwarem, mohou také vést k problémům s černou obrazovkou.

Závěrem lze říci, že i když špatný procesor může přispět k problémům s černou obrazovkou, není to primární příčina. Doporučuje se odstraňovat problémy s jinými hardwarovými součástmi, aktualizovat ovladače a zkontrolovat konflikty softwaru, než se za potenciálního viníka považuje CPU.

Může poškozený Windows způsobit černou obrazovku?

Ano, poškozený operační systém Windows může způsobit problém s černou obrazovkou během her. Když dojde k poškození nebo poškození systémových souborů a nastavení systému Windows, může to vést k různým problémům, včetně černé obrazovky.

Korupce v systému Windows může nastat z několika důvodů, jako je infekce malwarem, nesprávné vypínání, selhání hardwaru nebo konflikty softwaru. Tyto problémy mohou narušit normální fungování operačního systému a výsledkem je černá obrazovka místo očekávaného grafického výstupu.

Když je Windows poškozen, nemusí selhat načíst potřebné ovladače a součásti potřebné pro správný výstup zobrazení během hraní her. To může vést k černé obrazovce, kdy monitor zůstává prázdný nebo zobrazuje pouze černou obrazovku, zatímco systém nadále běží na pozadí.

Chcete-li vyřešit problémy s černou obrazovkou způsobené poškozeným systémem Windows, doporučujeme provést kroky pro odstraňování problémů, jako je spuštění kontroly systému, oprava systémových souborů, aktualizace ovladačů a v případě potřeby provedení čisté instalace operačního systému. Je také důležité udržovat systém a software aktuální, používat spolehlivý antivirový software a zajistit správné postupy vypínání, aby se minimalizovalo riziko poškození systému Windows.

Poznámka: Pokud si nejste obeznámeni s řešením problémů s počítačem, je vhodné vyhledat odbornou pomoc, protože nesprávné jednání může vést k dalším komplikacím.

Odstraňování problémů s černou obrazovkou ve Windows 10 a 11

Odstraňování problémů s černou obrazovkou ve Windows 10 a 11

Pokud při hraní na počítači se systémem Windows 10 nebo 11 dochází k problémům s černou obrazovkou, může to být frustrující a rušivé pro váš herní zážitek. Existuje však několik kroků pro odstraňování problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit.

1. Zkontrolujte ovladače grafiky: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou způsobit problémy s černou obrazovkou během hraní her. Ujistěte se, že máte nainstalované nejnovější ovladače grafické karty. Nejnovější ovladače většinou najdete na stránkách výrobce.

2. Upravte rozlišení obrazovky: Někdy může nastavení rozlišení obrazovky způsobit problémy s černou obrazovkou. Zkuste upravit rozlišení obrazovky na jiné nastavení a zjistěte, zda to problém vyřeší.

3. Zakažte nepotřebné programy na pozadí: Programy na pozadí spuštěné na vašem počítači mohou spotřebovávat zdroje a způsobit konflikty s vašimi hrami, což vede k problémům s černou obrazovkou. Před spuštěním hry zavřete všechny nepotřebné programy nebo procesy běžící na pozadí.

4. Zakažte překryvné obrázky a software pro zachycení: Překryvný a snímací software, jako je Discord overlay nebo OBS, může někdy rušit vaše hry a způsobit problémy s černou obrazovkou. Zkuste tento software zakázat a zjistěte, zda problém přetrvává.

5. Spusťte hru v režimu kompatibility: Klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce hry nebo spustitelný soubor, přejděte na Vlastnosti a přejděte na kartu Kompatibilita. Zaškrtněte políčko „Spustit tento program v režimu kompatibility pro“ a vyberte předchozí verzi systému Windows. To může někdy vyřešit problémy s kompatibilitou způsobující problémy s černou obrazovkou.

6. Aktualizujte Windows: Ujistěte se, že máte nainstalované nejnovější aktualizace pro váš operační systém Windows. Společnost Microsoft často vydává aktualizace, které zahrnují opravy chyb a vylepšení výkonu, což může pomoci vyřešit problémy s černou obrazovkou během hraní her.

7. Zkontrolujte, zda nedošlo k přehřátí: Přehřátí může způsobit vypnutí počítače nebo zobrazení černé obrazovky. Ujistěte se, že chladicí systém vašeho počítače funguje správně, a odstraňte veškerý prach a nečistoty z ventilátorů a větracích otvorů.

Problém Řešení
Zastaralé grafické ovladače Aktualizujte grafické ovladače na nejnovější verzi
Nesprávné nastavení rozlišení obrazovky Upravte rozlišení obrazovky na jiné nastavení
Programy na pozadí způsobující konflikty Ukončete nepotřebné programy na pozadí
Překryjte a zachyťte softwarové rušení Zakázat překryvné vrstvy a software pro zachycení
Problémy s kompatibilitou s hrou Spusťte hru v režimu kompatibility
Zastaralá verze Windows Aktualizujte systém Windows na nejnovější verzi
Přehřívání Zkontrolujte, zda nedošlo k přehřátí a vyčistěte prach nebo nečistoty

Pokud žádný z těchto kroků řešení problémů nevyřeší problémy s černou obrazovkou, může být užitečné kontaktovat tým podpory hry nebo vyhledat další pomoc od počítačového technika.

Nezapomeňte vždy zálohovat důležité soubory a data před provedením jakýchkoli změn nebo aktualizací v počítači.

Jak opravím černou obrazovku v systému Windows 11?

Pokud se vám při hraní na Windows 11 zobrazuje černá obrazovka, existuje několik kroků, které můžete podniknout k odstranění a vyřešení problému. Zde jsou některá potenciální řešení:

1. Zkontrolujte hardware Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně připojeny k počítači a monitoru. Zkontrolujte, zda vaše grafická karta a další hardwarové součásti fungují správně.
2. Aktualizujte ovladače grafické karty Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou způsobit problémy s černou obrazovkou. Navštivte webovou stránku výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš konkrétní model.
3. Upravte nastavení zobrazení Zkuste upravit rozlišení a obnovovací frekvenci monitoru. Klikněte pravým tlačítkem na plochu, vyberte 'Nastavení zobrazení' a proveďte potřebné změny.
4. Vypněte nepotřebné programy na pozadí Některé programy běžící na pozadí mohou narušovat váš herní zážitek. Zavřete všechny nepotřebné aplikace nebo procesy, abyste uvolnili systémové prostředky.
5. Spusťte kontrolu malwaru Malware nebo viry mohou způsobit různé problémy, včetně problémů s černou obrazovkou. Pomocí spolehlivého antivirového programu prohledejte počítač a odstraňte případné hrozby.
6. Zakažte překryvné vrstvy a software pro podporu hry Překryvné programy a herní boostery mohou někdy kolidovat s hrami a způsobit problémy s černou obrazovkou. Zakažte nebo odinstalujte tyto programy a zkuste hru spustit znovu.
7. Zkontrolujte aktualizace systému Windows Ujistěte se, že váš operační systém Windows 11 je aktuální. Aktualizace často zahrnují opravy chyb a vylepšení výkonu, která mohou pomoci vyřešit problémy s černou obrazovkou.
8. Přeinstalujte hru Pokud problém s černou obrazovkou u konkrétní hry přetrvává, zkuste ji odinstalovat a znovu nainstalovat. To může pomoci nahradit všechny poškozené soubory, které mohou způsobovat problém.
9. Kontaktujte technickou podporu Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, obraťte se na tým technické podpory hry nebo vyhledejte pomoc na příslušných fórech. Mohou být schopni poskytnout konkrétní kroky pro řešení vašeho konkrétního problému.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s černou obrazovkou ve Windows 11 a užívat si nepřerušované herní relace. Nezapomeňte vždy udržovat vaše systémové ovladače a software aktuální, abyste dosáhli optimálního výkonu.

Co způsobuje chyby černé obrazovky nebo prázdné obrazovky v systému Windows 10?

Chyby černé obrazovky nebo prázdné obrazovky v systému Windows 10 mohou nastat z různých důvodů. Zde jsou některé běžné příčiny:

1. Problémy s ovladačem grafiky: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou často vést k chybám na černé obrazovce během her. Abyste předešli takovým problémům, je důležité udržovat ovladače grafiky aktuální.

2. Problémy s hardwarem: Chyby černé obrazovky mohou také způsobit vadné hardwarové komponenty, jako je vadná grafická karta nebo problém s monitorem. Je důležité zkontrolovat, zda váš hardware neobsahuje potenciální problémy.

3. Přehřívání: Přehřátí CPU nebo GPU může způsobit vypnutí systému nebo zobrazení černé obrazovky. Zajistěte správné chlazení a ventilaci systému, aby nedošlo k přehřátí.

4. Softwarové konflikty: Konflikty mezi různými softwarovými programy nebo nekompatibilním softwarem mohou také vést k chybám na černé obrazovce. Doporučuje se aktualizovat software a zajistit kompatibilitu, aby se předešlo takovým konfliktům.

5. Infekce viry nebo malwarem: Viry nebo malware mohou poškodit systémové soubory a způsobit chyby na černé obrazovce. Je důležité mít nainstalovaný spolehlivý antivirový program a pravidelně prohledávat systém, zda neobsahuje potenciální hrozby.

6. Problémy s operačním systémem: Problémy se samotným operačním systémem Windows 10 mohou být také příčinou chyb černé obrazovky. Udržování operačního systému v aktuálním stavu pomocí nejnovějších oprav a aktualizací může pomoci vyřešit tyto problémy.

Poznámka: Pokud dochází k chybám na černé obrazovce konkrétně během herních relací, doporučuje se zkontrolovat problémy specifické pro hru, jako jsou problémy s kompatibilitou nebo nastavení hry, které mohou být příčinou problému.

Řešení pro černou obrazovku související s hraním na PC

Řešení pro černou obrazovku související s hraním na PC

Pokud se vám při hraní na počítači zobrazuje černá obrazovka, existuje několik řešení, která můžete zkusit problém vyřešit. Zde je několik kroků, jak problém vyřešit:

1. Aktualizujte ovladače grafiky:

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou často způsobit problémy s černou obrazovkou během hraní her. Navštivte web výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš konkrétní model. Nainstalujte aktualizované ovladače a restartujte počítač, abyste zjistili, zda je problém s černou obrazovkou vyřešen.

2. Upravte nastavení zobrazení:

Nesprávné nastavení zobrazení může někdy vést k černé obrazovce během hraní. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte 'Nastavení zobrazení'. Ujistěte se, že rozlišení a obnovovací frekvence jsou správně nastaveny pro váš monitor. V případě potřeby zkuste snížit rozlišení nebo změnit obnovovací frekvenci, abyste zjistili, zda to problém s černou obrazovkou vyřeší.

3. Zakažte překryvné vrstvy a monitorovací software:

Překryvné vrstvy a monitorovací software, jako je Discord nebo GeForce Experience, mohou někdy narušit váš herní zážitek a způsobit černou obrazovku. Zkuste tyto aplikace zakázat při hraní her, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

4. Zkontrolujte přehřátí:

Přehřívání může také způsobit problémy s černou obrazovkou během hraní. Ke kontrole teplot GPU a CPU při hraní používejte monitorovací software, jako je MSI Afterburner. Pokud jsou příliš horké, ujistěte se, že je váš počítač správně chlazen, a zvažte vyčištění veškerého prachu nahromaděného ve vašem systému.

5. Ověřte herní soubory:

Poškozené herní soubory mohou někdy vést k problémům s černou obrazovkou. Pokud máte problém s konkrétní hrou, zkuste ověřit herní soubory prostřednictvím spouštěče hry nebo platformy (například Steam). To zkontroluje všechny chybějící nebo poškozené soubory a v případě potřeby je nahradí.

6. Zakažte hardwarovou akceleraci:

Hardwarová akcelerace může být někdy v konfliktu s určitými hrami a výsledkem je černá obrazovka. Chcete-li hardwarovou akceleraci zakázat, přejděte do nastavení hry nebo aplikace, která problém způsobuje, a vyhledejte možnost zakázat hardwarovou akceleraci. Restartujte hru nebo aplikaci, abyste zjistili, zda je problém s černou obrazovkou vyřešen.

Pokud žádné z těchto řešení nevyřeší problém s černou obrazovkou, může být užitečné vyhledat další pomoc od technické podpory nebo na fórech věnovaných hraní počítačových her. Mohou být schopni poskytnout další kroky pro odstraňování problémů nebo identifikovat jakékoli hardwarové nebo softwarové konflikty způsobující problém.

Jak zabráním tomu, aby obrazovka počítače zčernala?

Pokud máte problémy se ztmavnutím obrazovky počítače během hraní her, existuje několik kroků, které můžete podniknout k odstranění a vyřešení problému. Zde jsou některá potenciální řešení:

 • Zkontrolujte nastavení napájení: Ujistěte se, že je nastavení napájení počítače nakonfigurováno tak, aby se zabránilo automatickému vypínání obrazovky. Upravte nastavení plánu napájení, abyste zajistili, že displej zůstane aktivní během her.
 • Aktualizace ovladačů grafiky: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou způsobit problémy s černou obrazovkou. Navštivte webovou stránku výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš konkrétní model. Nainstalujte ovladače a restartujte počítač, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.
 • Upravit nastavení grafiky: Vysoké nastavení grafiky může zatěžovat hardware vašeho počítače a případně způsobit zčernání obrazovky. Snížení nastavení grafiky ve hře může pomoci tento problém zmírnit. Experimentujte s různými nastaveními, abyste našli rovnováhu mezi vizuální kvalitou a výkonem.
 • Vypněte nepotřebné programy na pozadí: Programy na pozadí spuštěné na vašem počítači mohou spotřebovávat systémové prostředky a narušovat hladký chod vaší hry. Před spuštěním hry zavřete všechny nepotřebné programy a procesy, abyste předešli problémům s černou obrazovkou.
 • Zkontrolujte přehřátí: Přehřátí může způsobit vypnutí počítače nebo zobrazení černé obrazovky. Ujistěte se, že chladicí systém vašeho počítače funguje správně a že větrací otvory nejsou zaneseny prachem a nečistotami. Zvažte použití chladicí podložky nebo externího ventilátoru, které vám pomohou udržet systém v chladu během intenzivních her.
 • Vyhledat malware: Malware nebo viry mohou způsobit různé problémy s vaším počítačem, včetně problémů s černou obrazovkou. Spusťte úplnou kontrolu systému pomocí spolehlivého antivirového softwaru, abyste zjistili a odstranili všechny škodlivé programy, které mohou mít vliv na váš systém.
 • Aktualizujte svou hru: Vývojáři často vydávají aktualizace a záplaty, aby opravili chyby a řešili problémy s kompatibilitou. Zkontrolujte, zda je vaše hra aktuální, a to kontrolou aktualizací prostřednictvím spouštěče hry nebo webu vývojáře.

Podle těchto kroků byste měli být schopni odstraňovat a řešit problémy s černou obrazovkou, ke kterým dochází během herních relací. Pokud problém přetrvává, může být užitečné vyhledat další pomoc od technické podpory nebo profesionálního počítačového technika.

Prevence problémů s černou obrazovkou během intenzivního hraní

Předcházení problémům s černou obrazovkou během intenzivního hraní

Intenzivní herní sezení mohou být neuvěřitelně pohlcující a zábavná, ale mohou také přinášet značnou porci technických výzev. Jedním z nejvíce frustrujících problémů, se kterými se mohou hráči setkat, je obávaná černá obrazovka. Tato náhlá ztráta videa může narušit hru a zničit celkový zážitek. Existuje však několik kroků, které můžete podniknout, abyste zabránili problémům s černou obrazovkou a zajistili hladké herní relace.

V první řadě je důležité zajistit, aby váš hardware tento úkol splnil. Ujistěte se, že váš počítač nebo herní konzole splňuje minimální systémové požadavky pro hru, kterou hrajete. Zastaralý nebo nedostatečně výkonný hardware může mít potíže se zvládnutím požadavků intenzivního hraní, což vede k problémům s černou obrazovkou. V případě potřeby zvažte upgrade grafické karty, zvýšení paměti RAM nebo investici do výkonnějšího herního systému.

Kromě hardwarových aspektů je důležité udržovat váš software aktuální. Pravidelně kontrolujte aktualizace operačního systému, grafických ovladačů a herního softwaru. Vývojáři často vydávají záplaty a aktualizace, které řeší problémy s kompatibilitou a zlepšují výkon. Instalace těchto aktualizací může pomoci předejít problémům s černou obrazovkou způsobeným zastaralým softwarem.

Přehřívání může také přispět k problémům s černou obrazovkou během hraní. Intenzivní hraní může značně zatížit váš hardware a způsobit jeho přehřívání. Výsledkem může být černá obrazovka jako bezpečnostní opatření na ochranu vašeho systému. Abyste předešli přehřátí, ujistěte se, že váš počítač nebo herní konzole jsou dobře větrané. Udržujte větrací otvory čisté, bez prachu a nečistot, používejte chladicí podložky nebo ventilátory a vyhněte se hraní her po delší dobu, aniž byste dali systému šanci vychladnout.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je přítomnost konfliktního softwaru nebo procesů na pozadí. Některé programy nebo procesy běžící na pozadí mohou rušit vaši hru a způsobit problémy s černou obrazovkou. Před zahájením herní relace zavřete všechny nepotřebné aplikace a deaktivujte všechny nepodstatné procesy na pozadí. To může pomoci uvolnit systémové prostředky a minimalizovat riziko problémů s černou obrazovkou.

Nakonec je důležité sledovat teplotu a výkon vašeho systému během her. K dispozici jsou různé softwarové nástroje, které vám pomohou sledovat teplotu systému, využití procesoru a využití GPU. Sledováním těchto metrik můžete identifikovat potenciální problémy dříve, než povedou k černé obrazovce. Pokud si všimnete, že je váš systém horký nebo zaznamenává vysoké využití CPU/GPU, udělejte si pauzu a nechte jej vychladnout, než budete pokračovat ve hře.

Dodržováním těchto preventivních opatření můžete výrazně snížit pravděpodobnost výskytu problémů s černou obrazovkou během intenzivních her. Zajištění aktuálního hardwaru a softwaru, zabránění přehřátí, správa konfliktního softwaru a sledování výkonu systému jsou základními kroky k udržení hladkého herního zážitku.

Jak zabráním tomu, aby můj počítač přešel na černou obrazovku?

Zažít černou obrazovku na vašem PC během hraní her může být frustrující. Existuje však několik kroků, které můžete podniknout, abyste tomuto problému zabránili:

1. Aktualizujte ovladače grafiky: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou často způsobit problémy s černou obrazovkou. Ujistěte se, že pravidelně aktualizujete grafické ovladače na nejnovější verzi poskytovanou výrobcem GPU.

2. Upravte nastavení napájení: Někdy může nastavení napájení vašeho počítače způsobit zčernání obrazovky během hraní her. Chcete-li tomu zabránit, přejděte do nastavení napájení a nastavte je na režim vysokého výkonu. Tím zajistíte, že váš počítač bude poskytovat dostatek energie grafické kartě.

3. Zkontrolujte přehřátí: Přehřátí může také vést k problémům s černou obrazovkou. Během hraní sledujte teplotu počítače a ujistěte se, že je v bezpečných mezích. Vyčistěte svůj počítač od prachu a v případě potřeby zvažte vylepšení jeho chladicího systému.

4. Zakažte nepotřebné aplikace na pozadí: Spouštění příliš mnoha aplikací na pozadí může zatížit zdroje vašeho počítače a potenciálně způsobit problémy s černou obrazovkou. Před zahájením herní relace ukončete všechny nepotřebné programy.

5. Ověřte herní soubory: Poškozené herní soubory mohou někdy způsobit problémy s černou obrazovkou. Ke kontrole a opravě poškozených souborů použijte vestavěný nástroj pro ověřování souborů ve hře nebo software třetí strany.

6. Testování s různými nastaveními grafiky: Experimentujte s různými nastaveními grafiky ve hře, abyste zjistili, zda jejich změna vyřeší problém s černou obrazovkou. Snížení kvality grafiky nebo zakázání určitých efektů může pomoci zmírnit zatížení zdrojů vašeho počítače.

7. Kompatibilita hardwaru monitoru: Ujistěte se, že hardware vašeho počítače splňuje minimální požadavky pro hru, kterou hrajete. Nekompatibilní hardware může způsobit různé problémy, včetně černých obrazovek.

Dodržováním těchto kroků můžete minimalizovat pravděpodobnost, že se na vašem PC během herních her objeví černá obrazovka. Pokud problém přetrvává, může být užitečné kontaktovat tým podpory hry nebo vyhledat pomoc od profesionála.

Top