Překonání obtíží vzdálené plochy ve Windows 10 a 11

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Vzdálená plocha je užitečný nástroj pro vzdálený přístup k počítači, ale může narazit na problémy s připojením a výkonem. Běžný vzdálená plocha nefunguje problémy zahrnují nesprávná nastavení, konflikty brány firewall, zastaralé klienty/servery, selhání ověřování a narušení sítě.Kroky pro odstraňování problémů zahrnují ověření RDPI konfigurační oprávnění, kontrola připojení/latence, aktualizace klientů a hostitelských systémů, dočasné povolení provozu/deaktivace bezpečnostních filtrů a potvrzení platnosti přihlašovacích údajů.

Preventivně udržování aktualizovaného firmwaru/softwaru síťové infrastruktury, zabezpečení systémů pomocí vícefaktorové autentizace, monitorování využití systémových zdrojů během připojení ke vzdálené ploše a pravidelná aplikace kritických oprav systému Windows zabraňuje narušení.

Když připojení ke vzdálené ploše nefunguje dojde k problémům, metodické řešení původu pomocí procesu odstraňování problémů umožňuje obnovení vzdáleného přístupu. Technické týmy by měly proaktivně optimalizovat infrastrukturu vzdálené plochy prostřednictvím plánování kapacity a standardizovaných konfiguračních šablon.Běžné problémy s připojením ke vzdálené ploše

Běžné problémy s připojením ke vzdálené ploše

Připojení ke vzdálené ploše je výkonný nástroj, který uživatelům umožňuje vzdálený přístup k jejich ploše nebo serverům. Není to však bez problémů. Zde jsou některé běžné problémy, se kterými se mohou uživatelé setkat při používání připojení ke vzdálené ploše:

 1. Selhání připojení: Jedním z nejčastějších problémů je selhání navázání spojení. To může být způsobeno různými faktory, jako jsou problémy s připojením k síti, nastavení brány firewall nebo nesprávné přihlašovací údaje.
 2. Pomalý výkon: Dalším běžným problémem je pomalý výkon při použití připojení ke vzdálené ploše. Může to být způsobeno pomalým připojením k internetu, vysokým síťovým provozem nebo nedostatečnými systémovými prostředky na vzdálené ploše nebo serveru.
 3. Problémy s rozlišením displeje: Někdy nemusí rozlišení zobrazení vzdálené plochy odpovídat místnímu zobrazení, což má za následek zkreslený nebo rozmazaný obraz. To lze vyřešit úpravou nastavení zobrazení v možnostech Připojení ke vzdálené ploše.
 4. Problémy s přehráváním zvuku a videa: Uživatelé mohou mít problémy s přehráváním zvuku a videa při použití připojení ke vzdálené ploše. To může být způsobeno latencí sítě, problémy s kompatibilitou kodeků nebo nedostatečnou šířkou pásma. Tyto problémy může pomoci vyřešit úprava nastavení zvuku a videa v možnostech Připojení ke vzdálené ploše.
 5. Problémy se schránkou: Při použití připojení ke vzdálené ploše nemusí funkce schránky fungovat správně. To může uživatelům zabránit v kopírování a vkládání textu nebo souborů mezi místní a vzdálenou plochou. Tento problém může pomoci vyřešit povolení funkce schránky v možnostech připojení ke vzdálené ploše.
 6. Problémy s autentizací: Uživatelé mohou narazit na problémy s ověřováním při pokusu o připojení ke vzdálené ploše nebo serveru. Může to být způsobeno nesprávnými přihlašovacími údaji, hesly s vypršenou platností nebo problémy s nastavením ověřování vzdálené plochy. Tento problém může pomoci vyřešit ověření přihlašovacích údajů a aktualizace nastavení ověřování.
 7. Odpojené relace: Relace připojení ke vzdálené ploše se mohou neočekávaně odpojit. To může být způsobeno přerušením sítě, aktualizacemi systému nebo časovými limity nečinné relace. Opětovné připojení ke vzdálené ploše nebo serveru může pomoci obnovit relaci.
 8. Problémy s bránou vzdálené plochy: Remote Desktop Gateway je funkce, která uživatelům umožňuje připojit se ke vzdáleným plochám nebo serverům přes internet. Uživatelé se mohou setkat s problémy s bránou vzdálené plochy, jako jsou chyby certifikátu, nesprávné nastavení brány nebo omezení brány firewall. Tento problém může pomoci vyřešit ověření nastavení brány a vyřešení jakýchkoli problémů s certifikátem nebo bránou firewall.

Toto jsou jen některé z běžných problémů, se kterými se mohou uživatelé setkat při používání připojení ke vzdálené ploše. Porozuměním těmto výzvám a provedením příslušných kroků pro odstraňování problémů mohou uživatelé zajistit hladké a bezproblémové používání vzdálené plochy.

Proč je moje připojení RDP špatné?

Špatné připojení k protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) může být frustrující a ovlivnit vaši produktivitu. Existuje několik faktorů, které mohou přispět ke špatnému připojení RDP: • Problémy se sítí: Nízká rychlost internetu, vysoká latence a přetížení sítě mohou ovlivnit vaše připojení RDP. Je důležité zajistit, abyste měli stabilní a rychlé připojení k internetu.
 • Hardwarová omezení: Nedostatečný výpočetní výkon, omezená paměť a zastaralé grafické ovladače, to vše může přispět ke špatnému zážitku RDP. Ujistěte se, že váš počítač splňuje doporučené hardwarové požadavky pro RDP.
 • Nastavení brány firewall: Nesprávné nastavení brány firewall může blokovat nebo narušovat připojení RDP. Ujistěte se, že jsou otevřené potřebné porty (3389 pro RDP) a že je správně nakonfigurován veškerý software nebo hardware brány firewall.
 • Konfigurace vzdáleného serveru: Konfigurace vzdáleného serveru hostujícího relaci RDP může také ovlivnit kvalitu připojení. Je důležité optimalizovat nastavení serveru, jako je úprava limitů šířky pásma a optimalizace nastavení zobrazení.
 • Softwarové konflikty: Konflikty mezi RDP a jiným softwarem nebo službami spuštěnými na vašem počítači mohou také způsobit špatnou kvalitu připojení. Dočasné zakázání nebo odinstalování jakéhokoli konfliktního softwaru může pomoci identifikovat a vyřešit problém.

Pokud máte špatné připojení RDP, doporučuje se vyřešit každý z těchto potenciálních problémů a zlepšit tak kvalitu připojení. Pravidelná aktualizace operačního systému a klientského softwaru RDP vám navíc může pomoci zajistit, že budete mít přístup k nejnovějším vylepšením výkonu a opravám chyb.

Jaké jsou podmínky pro připojení ke vzdálené ploše?

Pro navázání úspěšného připojení ke vzdálené ploše ve Windows 10 a 11 musí být splněny určité podmínky. Tyto podmínky zajišťují bezpečné a stabilní spojení mezi vzdáleným zařízením a hostitelským počítačem. Zde jsou klíčové podmínky pro připojení ke vzdálené ploše:

1. Síťové připojení: Vzdálené zařízení a hostitelský počítač musí být připojeny ke stejné síti, buď prostřednictvím místní sítě (LAN) nebo virtuální privátní sítě (VPN).
2. Vzdálená plocha povolena: Hostitelský počítač musí mít povolenou vzdálenou plochu. To lze provést prostřednictvím nastavení systému, kde může uživatel povolit vzdálenou plochu a nakonfigurovat potřebná oprávnění.
3. Správná konfigurace brány firewall: Brána firewall na hostitelském počítači musí být správně nakonfigurována, aby umožňovala příchozí připojení ke vzdálené ploše. Tím je zajištěno, že připojení nebude blokováno firewallem.
4. Oprávnění uživatelského účtu: Uživatelský účet používaný pro připojení ke vzdálené ploše musí mít potřebná oprávnění pro přístup k hostitelskému počítači. To zahrnuje oprávnění správce nebo uživatele vzdálené plochy.
5. Opravte klienta vzdálené plochy: Vzdálené zařízení musí mít nainstalovaného kompatibilního klienta vzdálené plochy. Windows 10 a 11 se dodávají s předinstalovaným klientem vzdálené plochy, ale jiná zařízení mohou vyžadovat instalaci samostatného klienta.
6. Zabezpečené síťové připojení: Pro zajištění bezpečnosti připojení ke vzdálené ploše se doporučuje použít virtuální privátní síť (VPN) nebo jiné zabezpečené způsoby připojení. To pomáhá chránit data přenášená mezi vzdáleným zařízením a hostitelským počítačem.

Po splnění těchto podmínek mohou uživatelé navázat připojení ke vzdálené ploše ve Windows 10 a 11, což jim umožní přistupovat a ovládat svůj hostitelský počítač ze vzdáleného místa.Co je chyba vzdálené plochy?

Chyba vzdálené plochy se týká jakéhokoli problému nebo problému, ke kterému dojde při používání technologie vzdálené plochy. Vzdálená plocha umožňuje uživatelům připojit se k počítači nebo serveru ze vzdáleného umístění a přistupovat k jeho prostředkům a aplikacím, jako by byli fyzicky přítomni na počítači.

Chyby vzdálené plochy mohou nastat z různých důvodů, jako jsou problémy s připojením k síti, problémy s ověřováním, konflikty softwaru nebo chyby konfigurace. Tyto chyby mohou uživatelům zabránit v navázání připojení ke vzdálené ploše nebo způsobit narušení a omezení používání vzdálené plochy.Některé běžné chyby vzdálené plochy zahrnují:

 • Časový limit připojení: K této chybě dochází, když relaci vzdálené plochy nelze navázat ve stanoveném časovém limitu. Může to být způsobeno přetížením sítě, nastavením brány firewall nebo nesprávnou konfigurací.
 • Selhání autentizace: Když se klient vzdálené plochy nepodaří ověřit u vzdáleného počítače nebo serveru, dojde k této chybě. Může to být způsobeno nesprávnými přihlašovacími údaji nebo problémy s ověřovacím protokolem.
 • Chyba protokolu vzdálené plochy: Tato chyba označuje problém se samotným protokolem vzdálené plochy. Může k tomu dojít v důsledku problémů s kompatibilitou mezi klientem vzdálené plochy a serverem, zastaralými verzemi softwaru nebo poškozenými součástmi protokolu.
 • Nesoulad rozlišení displeje: Pokud rozlišení zobrazení relace vzdálené plochy neodpovídá nastavení zobrazení klienta, dojde k této chybě. Výsledkem může být zkreslený nebo nesprávně upravený obsah vzdálené plochy.
 • Odpojení relace vzdálené plochy: K této chybě dochází, když se relace vzdálené plochy náhle odpojí nebo neočekávaně ukončí. Může to být způsobeno přerušením sítě, výpadky napájení nebo konflikty softwaru.

Chcete-li vyřešit chyby vzdálené plochy, kroky odstraňování problémů mohou zahrnovat kontrolu síťového připojení, ověření přihlašovacích údajů, aktualizaci softwaru, úpravu nastavení brány firewall nebo úpravu možností konfigurace vzdálené plochy. Pro efektivní obnovení funkčnosti vzdálené plochy je nezbytné identifikovat a řešit konkrétní příčinu chyby.Odstraňování problémů se vzdálenou plochou ve Windows

Odstraňování problémů se vzdálenou plochou ve Windows

Vzdálená plocha je užitečná funkce v systému Windows, která umožňuje přístup k počítači z jiného místa. Někdy se však můžete setkat s problémy, které brání správnému fungování vzdálené plochy. V této části probereme některé běžné kroky pro odstraňování problémů, které můžete provést k vyřešení těchto problémů.

1. Zkontrolujte připojení k síti

Před odstraňováním problémů se Vzdálenou plochou se ujistěte, že máte stabilní síťové připojení. Zkontrolujte, zda je váš počítač připojen k internetu a zda neexistují žádné problémy se sítí, které by mohly být příčinou problému.2. Ověřte nastavení vzdálené plochy

Ujistěte se, že je na vašem počítači povolena Vzdálená plocha. Chcete-li to provést, přejděte na Ovládací panely a otevřete Nastavení systému. Klikněte na „Vzdálená nastavení“ a ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost „Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači“.

3. Zkontrolujte nastavení brány firewall a antiviru

Brána firewall a antivirový software mohou někdy blokovat připojení ke vzdálené ploše. Ujistěte se, že jsou v nastavení brány firewall otevřené potřebné porty (výchozí je TCP 3389). Dále zkontrolujte nastavení antivirového softwaru, abyste se ujistili, že neblokuje vzdálenou plochu.

4. Restartujte služby vzdálené plochy

Pokud Vzdálená plocha stále nefunguje, zkuste restartovat služby Vzdálená plocha v počítači. Otevřete modul snap-in Služby (services.msc) a vyhledejte služby „Služby vzdálené plochy“ a „Konfigurace vzdálené plochy“. Klikněte pravým tlačítkem na každou službu a vyberte 'Restartovat', abyste ji restartovali.

5. Aktualizujte klienta vzdálené plochy

Pokud se připojujete ke vzdálenému počítači pomocí klienta vzdálené plochy, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi. Vyhledejte aktualizace a nainstalujte všechny dostupné aktualizace, abyste zajistili kompatibilitu se vzdáleným počítačem.

6. Zkontrolujte nastavení vzdáleného počítače

Pokud se nemůžete připojit ke konkrétnímu vzdálenému počítači, zkontrolujte nastavení na tomto počítači. Ujistěte se, že je povolena Vzdálená plocha a že uživatelský účet, který používáte, má potřebná oprávnění pro vzdálený přístup k počítači.

7. Zakažte NLA (ověření na úrovni sítě)

Pokud se nemůžete připojit ke vzdálenému počítači, který vyžaduje ověřování na úrovni sítě, zkuste na klientském počítači zakázat NLA. Chcete-li to provést, otevřete klienta vzdálené plochy, klikněte na „Zobrazit možnosti“, přejděte na kartu „Upřesnit“ a zrušte zaškrtnutí možnosti „Povolit připojení pouze z počítačů se vzdálenou plochou s ověřováním na úrovni sítě“.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni vyřešit většinu běžných problémů se vzdálenou plochou v systému Windows. Pokud problémy přetrvávají, může být nutné požádat o další pomoc správce sítě nebo podporu IT.

Jak mohu vyřešit problém s RDP?

Pokud máte problémy s protokolem RDP (Remote Desktop Protocol) v systému Windows 10 nebo 11, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, pomocí kterých můžete problém identifikovat a vyřešit.

 1. Zkontrolujte síťové připojení: Ujistěte se, že je váš počítač připojen k síti a má stabilní připojení k internetu. Ověřte, zda je server RDP dostupný z vašeho umístění a zda neexistují žádná omezení brány firewall nebo směrovače.
 2. Ověřte nastavení RDP: Ujistěte se, že je v cílovém počítači povolena Vzdálená plocha. Přejděte do Nastavení systému a vyberte kartu „Vzdálená plocha“. Ujistěte se, že je zaškrtnutá možnost 'Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači'.
 3. Zkontrolujte uživatelská oprávnění: Ujistěte se, že váš uživatelský účet má potřebná oprávnění k navázání připojení RDP. Možná budete muset být přidáni do skupiny Remote Desktop Users nebo mít konkrétní oprávnění udělená správcem systému.
 4. Restartujte služby RDP: Restartování Služeb vzdálené plochy může pomoci vyřešit dočasné problémy. Otevřete aplikaci Služby a vyhledejte služby „Služby vzdálené plochy“ a „Konfigurace vzdálené plochy“. Klikněte pravým tlačítkem na každou službu a vyberte 'Restartovat'.
 5. Aktualizace klienta RDP: Pokud se připojujete z jiného počítače, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi klienta vzdálené plochy. Vyhledejte aktualizace v obchodě Microsoft Store nebo si stáhněte nejnovější verzi z webu společnosti Microsoft.
 6. Zakázat antivirus nebo bránu firewall: Dočasně vypněte jakýkoli antivirový software nebo software brány firewall třetích stran na místním i vzdáleném počítači. Někdy mohou tyto bezpečnostní programy rušit připojení RDP.
 7. Zkontrolujte předávání portů RDP: Pokud se připojujete ke vzdálenému počítači za routerem, ujistěte se, že je přesměrování portů správně nakonfigurováno. Zkontrolujte nastavení routeru a přesměrování portu 3389 na interní IP adresu cílového počítače.
 8. Restartujte cílový počítač: Pokud vše ostatní selže, zkuste restartovat počítač, ke kterému se pokoušíte připojit. To může pomoci vyřešit jakékoli dočasné problémy nebo konflikty, které mohou bránit připojení RDP.

Podle těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni identifikovat a vyřešit většinu problémů souvisejících s RDP ve vašem systému Windows 10 nebo 11.

Řešení problémů s konfigurací a aktualizací RDP

Řešení problémů s konfigurací a aktualizací RDP

Remote Desktop Protocol (RDP) je výkonný nástroj pro přístup a ovládání vzdálených počítačů. Někdy se však může setkat s problémy s konfigurací a aktualizací, které mohou bránit správnému fungování. Zde jsou některé běžné problémy a jejich řešení:

 • Nesprávné nastavení RDP: Zkontrolujte nastavení RDP na vzdáleném i místním počítači a ujistěte se, že jsou správně nakonfigurována. Ujistěte se, že je na vzdáleném počítači povolen protokol RDP a že jsou nastavena nezbytná pravidla brány firewall.
 • Zastaralý klient RDP: Pokud máte problémy s připojením ke vzdálenému počítači, zkontrolujte, zda je váš klient RDP aktuální. Společnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace pro klienta RDP, takže instalace nejnovější verze může vyřešit případné problémy s kompatibilitou.
 • Problémy s připojením k síti: Pokud se nemůžete připojit ke vzdálenému počítači, zkontrolujte síťové připojení mezi dvěma počítači. Ujistěte se, že jsou ve stejné síti a že neexistují žádné problémy související se sítí, jako jsou brány firewall blokující provoz RDP.
 • Vzdálený počítač není k dispozici: Pokud je vzdálený počítač vypnutý nebo v režimu spánku, nebudete se k němu moci připojit pomocí RDP. Ujistěte se, že je vzdálený počítač zapnutý a připojený k síti.
 • Problémy s autentizací: Pokud máte potíže s přihlášením ke vzdálenému počítači, zkontrolujte nastavení ověřování. Ujistěte se, že používáte správné přihlašovací údaje a že vzdálený počítač umožňuje typ ověřování, který používáte (např. uživatelské jméno/heslo nebo čipová karta).
 • Problémy se službou Windows Update: Někdy mohou být problémy s RDP způsobeny problémy se službou Windows Update. Zkontrolujte, zda existují nějaké nevyřízené aktualizace pro váš operační systém, a nainstalujte je. Restartování počítače po instalaci aktualizací může také pomoci vyřešit problémy RDP.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů můžete vyřešit běžné problémy s konfigurací RDP a aktualizací a zajistit bezproblémové používání vzdálené plochy.

Jak vyřeším problém s RDP?

Pokud máte na počítači se systémem Windows 10 nebo 11 problémy s protokolem RDP (Remote Desktop Protocol), existuje několik kroků, jak problém vyřešit a vyřešit:

1. Zkontrolujte připojení k síti:

Ujistěte se, že máte stabilní a spolehlivé připojení k internetu. Zkontrolujte, zda vaše Wi-Fi nebo Ethernet funguje správně, a v případě potřeby zkuste restartovat router nebo modem.

2. Ověřte nastavení RDP:

Ujistěte se, že je na vašem počítači povolena Vzdálená plocha. Chcete-li to provést, přejděte do nastavení Vlastnosti systému a ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost „Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači“.

3. Zkontrolujte nastavení brány firewall a antiviru:

Brány firewall a antivirový software mohou někdy blokovat připojení RDP. Ujistěte se, že jsou v nastavení brány firewall otevřené potřebné porty (ve výchozím nastavení 3389) a že váš antivirový software nenarušuje protokol RDP.

4. Aktualizujte svého klienta a server RDP:

Zastaralé verze klienta nebo serveru RDP mohou způsobit problémy s kompatibilitou. Vyhledejte aktualizace a nainstalujte nejnovější verze klientského i serverového softwaru.

5. Restartujte počítač:

Restartování počítače může často vyřešit drobné softwarové závady. Zkuste restartovat počítač a zjistěte, zda je problém RDP poté vyřešen.

6. Zakázat NLA:

Pokud máte problémy s ověřováním na úrovni sítě (NLA), můžete ho zkusit zakázat. Chcete-li to provést, přejděte do nastavení vzdálené plochy a zrušte zaškrtnutí možnosti „Povolit připojení pouze z počítačů se vzdálenou plochou s ověřováním na úrovni sítě“.

7. Resetujte nastavení RDP:

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, můžete zkusit resetovat nastavení RDP v počítači. Tím se vrátí konfigurace RDP zpět do výchozího stavu. Mějte na paměti, že tím odstraníte všechna vlastní nastavení, která jste provedli.

Pokud se vám stále nedaří problém RDP vyřešit, možná budete muset vyhledat další pomoc od technické podpory nebo vyhledat další kroky pro odstraňování problémů v online fórech.

Zajištění hladkého provozu vzdálené plochy

Zajištění hladkého provozu vzdálené plochy

Vzdálená plocha je výkonná funkce ve Windows 10 a 11, která uživatelům umožňuje přístup ke svým stolním počítačům nebo notebookům odkudkoli. Operace vzdálené plochy však mohou někdy čelit problémům, které mohou ovlivnit výkon a uživatelskou zkušenost. Chcete-li zajistit hladký provoz vzdálené plochy, zvažte následující osvědčené postupy:

 1. Optimalizace síťového připojení: Stabilní a vysokorychlostní připojení k internetu je nezbytné pro bezproblémové používání vzdálené plochy. Ujistěte se, že se připojujete ke spolehlivé síti s dostatečnou šířkou pásma pro zpracování připojení ke vzdálené ploše.
 2. Použijte VPN: Pokud se připojujete ke vzdálené ploše přes internet, doporučujeme pro větší zabezpečení použít virtuální privátní síť (VPN). VPN vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a vzdálenou plochou a chrání vaše data před neoprávněným přístupem.
 3. Konfigurace nastavení brány firewall: Ujistěte se, že jsou v nastavení brány firewall otevřené potřebné porty pro připojení ke vzdálené ploše. To umožňuje klientovi vzdálené plochy navázat spojení s hostitelem vzdálené plochy.
 4. Povolit služby vzdálené plochy: Ujistěte se, že jsou na hostiteli vzdálené plochy povoleny Služby vzdálené plochy. To lze provést tak, že přejdete do nastavení Vlastnosti systému a povolíte možnost „Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači“.
 5. Optimalizace nastavení zobrazení: Upravte nastavení zobrazení na klientovi vzdálené plochy, abyste optimalizovali výkon. Snížení barevné hloubky a deaktivace vizuálních efektů může zlepšit odezvu připojení ke vzdálené ploše.
 6. Aktualizujte ovladače a software: Udržujte ovladače a software na hostiteli vzdálené plochy i klientovi aktuální. Zastaralé ovladače nebo software mohou způsobit problémy s kompatibilitou a ovlivnit výkon vzdálené plochy.
 7. Sledujte systémové prostředky: Pravidelně sledujte systémové prostředky na hostiteli vzdálené plochy, abyste se ujistili, že má dostatek paměti, procesoru a místa na disku pro připojení ke vzdálené ploše. V případě potřeby zvažte upgrade hardwaru pro zlepšení výkonu.
 8. Proveďte bezpečnostní opatření: Připojení ke vzdálené ploše může být zranitelné vůči bezpečnostním hrozbám. Pro ochranu před neoprávněným přístupem implementujte bezpečnostní opatření, jako jsou silná hesla, dvoufaktorové ověřování a segmentace sítě.

Dodržováním těchto osvědčených postupů můžete zajistit hladký provoz vzdálené plochy a zlepšit celkovou práci se vzdálenou plochou ve Windows 10 a 11.

Jak zajistím plynulejší běh vzdálené plochy?

Vzdálená plocha je výkonný nástroj, který vám umožní přístup k počítači odkudkoli. Někdy však může být připojení pomalé nebo zpožděné, což může být frustrující. Naštěstí existuje několik kroků, které můžete provést, aby byla vzdálená plocha plynulejší:

1. Zkontrolujte připojení k internetu: Stabilní a rychlé připojení k internetu je nezbytné pro bezproblémové používání vzdálené plochy. Ujistěte se, že máte silný signál, a pokud je to možné, zvažte použití kabelového připojení.

2. Optimalizujte nastavení počítače: Úprava nastavení počítače může pomoci zlepšit výkon vzdálené plochy. Ujistěte se, že váš počítač používá nejnovější aktualizace a ovladače, a zvažte zakázání nepotřebných procesů na pozadí.

3. Upravte nastavení vzdálené plochy: Pro zlepšení výkonu můžete optimalizovat nastavení vzdálené plochy. Snižte kvalitu zobrazení a deaktivujte nepotřebné funkce, jako je zvuk a přesměrování tiskárny.

4. Použijte VPN: Pokud přistupujete ke vzdálené ploše přes internet, může použití VPN pomoci zlepšit zabezpečení a výkon. VPN vytváří bezpečné spojení mezi vaším zařízením a vzdálenou plochou, čímž snižuje riziko rušení nebo zpomalení.

5. Zavřete nepotřebné aplikace: Zavřením nepotřebných aplikací na místních i vzdálených počítačích můžete uvolnit systémové prostředky a zlepšit výkon. Ujistěte se, že jste zavřeli všechny aplikace náročné na zdroje, které mohou běžet na pozadí.

6. Upgradujte svůj hardware: Pokud často používáte vzdálenou plochu a máte problémy s výkonem, může být nutné upgradovat hardware. Zvažte zvýšení paměti RAM počítače, upgrade síťového adaptéru nebo použití rychlejšího připojení k internetu.

Pomocí těchto kroků můžete výrazně zlepšit výkon vzdálené plochy a užít si plynulejší práci.

Jak mohu zlepšit kvalitu připojení ke vzdálené ploše?

Pokud máte problémy s kvalitou připojení ke vzdálené ploše, existuje několik kroků, jak ji zlepšit:

 1. Zajistěte stabilní připojení k internetu: Spolehlivé a rychlé připojení k internetu je nezbytné pro bezproblémové používání vzdálené plochy. Ujistěte se, že máte silný signál Wi-Fi, nebo zvažte použití kabelového připojení pro lepší stabilitu.
 2. Ukončete nepotřebné programy a procesy: Spouštění příliš mnoha aplikací nebo procesů na místním počítači může spotřebovávat prostředky a ovlivnit výkon připojení ke vzdálené ploše. Zavřete všechny nepotřebné programy, abyste uvolnili systémové prostředky.
 3. Optimalizujte nastavení zobrazení: Úprava nastavení zobrazení relace vzdálené plochy může pomoci zlepšit výkon. Zvažte snížení barevné hloubky, zakázání vizuálních efektů a snížení rozlišení obrazovky, abyste snížili množství přenášených dat.
 4. Povolit optimalizaci sítě: Windows 10 a 11 nabízejí vestavěná nastavení optimalizace sítě speciálně navržená pro připojení ke vzdálené ploše. Povolením těchto nastavení upřednostníte síťové prostředky pro relaci vzdálené plochy.
 5. Použijte protokol RDP (Remote Desktop Protocol) 10 nebo vyšší: Verze RDP 10 a vyšší poskytují vyšší výkon a spolehlivost ve srovnání se staršími verzemi. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi RDP pro nejlepší práci se vzdálenou plochou.
 6. Upgradujte hardware: Pokud často používáte vzdálenou plochu a máte problémy s výkonem, zvažte upgrade hardwaru. Rychlejší procesor, více paměti RAM a SSD mohou výrazně zlepšit celkový výkon připojení ke vzdálené ploše.

Dodržováním těchto tipů můžete zlepšit kvalitu připojení ke vzdálené ploše a užít si plynulejší a efektivnější práci na dálku.

Top