Jak odstranit ochranu proti zápisu z USB a SD karet - obsáhlý průvodce

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Ochrana proti zápisu je funkce, která zabraňuje úpravám dat na USB discích a SD kartách. Pokud se na jednotce zobrazí zpráva „disk je chráněno proti zápisu 'chyba, existuje několik metod odstranit tento. Nejprve zkontrolujte, zda je na kartě USB/SD fyzický spínač zámku a ujistěte se, že je v odemčené poloze. Pokud neexistuje žádný přepínač, otevřete příkazový řádek Windows a zadejte Diskpart příkazy 'list disk', 'select disk X' a 'atributes disk clear readonly' (s X jako číslo disku). Tohle by mělo odstranit ochranu proti zápisu . Případně otevřete Editor registru a přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies, změňte WriteProtect Hodnota DWORD na 0 a restartujte počítač. Jako poslední možnost, formátování USB disk/SD karta bude také odstranit ochranu proti zápisu , ale vede ke ztrátě dat. Následující kroky vám mohou pomoci úspěšně odstranit a ochrana proti zápisu z vašeho disku a udělejte jej znovu zapisovatelným.Vysvětlení ochrany proti zápisu na vyměnitelná média

Vysvětlení ochrany proti zápisu na vyměnitelná média

Ochrana proti zápisu je bezpečnostní funkce, která zabraňuje uživatelům upravovat nebo mazat data uložená na vyměnitelných médiích, jako jsou USB disky a SD karty. Je to užitečné pro ochranu důležitých souborů a předcházení náhodné ztrátě dat.

Ochranu proti zápisu lze na vyměnitelných médiích povolit nebo zakázat pomocí fyzických přepínačů, nastavení softwaru nebo mechanismů založených na firmwaru. Konkrétní způsob zapnutí nebo vypnutí ochrany proti zápisu závisí na typu média a provedení výrobce.

Některé jednotky USB a karty SD mají fyzický přepínač, který lze přepnout a povolit nebo zakázat ochranu proti zápisu. Tento přepínač se obvykle nachází na boční nebo spodní straně média a je označen ikonou zámku. Když je přepínač v uzamčené poloze, je povolena ochrana proti zápisu a uživatel nemůže upravovat ani mazat soubory. Když je přepínač v odemčené poloze, ochrana proti zápisu je deaktivována a uživatel může volně zapisovat, upravovat a mazat soubory.Kromě fyzických přepínačů lze ochranu proti zápisu ovládat také pomocí softwarového nastavení. Některé operační systémy umožňují uživatelům povolit nebo zakázat ochranu proti zápisu pro vyměnitelná média prostřednictvím nastavení systému nebo vlastností zařízení. K těmto nastavením lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče souborů operačního systému nebo rozhraní správy zařízení. Změnou nastavení ochrany proti zápisu mohou uživatelé řídit, zda mohou zapisovat nebo upravovat soubory na médiu.

U některých vyměnitelných médií je ochrana proti zápisu implementována na úrovni firmwaru. To znamená, že samotné médium má vestavěnou funkci ochrany proti zápisu, kterou uživatel nemůže zakázat ani upravit. V takových případech je médium trvale chráněno proti zápisu a žádné softwarové ani fyzické přepínače nemohou toto nastavení změnit. Tento typ ochrany proti zápisu se často používá k ochraně citlivých nebo kritických dat před náhodnou úpravou nebo smazáním.

Pochopení ochrany proti zápisu na vyměnitelná média je důležité pro správu a ochranu dat uložených na USB discích a SD kartách. Díky znalosti, jak funguje ochrana proti zápisu a jak ji povolit nebo zakázat, mohou uživatelé zajistit integritu a bezpečnost svých souborů. Ať už používáte fyzické přepínače, nastavení softwaru nebo mechanismy založené na firmwaru, ochrana proti zápisu poskytuje další vrstvu ochrany cenných dat.Proč moje karta SD stále říká, že je chráněna proti zápisu?

Pokud se setkáváte s problémem, že se na vaší SD kartě neustále zobrazuje zpráva „chráněno proti zápisu“, může to být frustrující a bránit vaší schopnosti používat kartu tak, jak bylo zamýšleno. Funkce ochrany proti zápisu je navržena tak, aby zabránila náhodnému smazání nebo úpravě dat na kartě, ale existuje několik důvodů, proč se vaše karta SD může zaseknout v tomto režimu.

Zde jsou některé běžné příčiny chyby ochrany proti zápisu:

Přepínač ochrany fyzického zápisu:Některé SD karty mají fyzický přepínač ochrany proti zápisu, který lze náhodně přepnout a zabránit tak jakýmkoli změnám na kartě. Ujistěte se, že vaše SD karta má tento přepínač a ujistěte se, že je ve správné poloze.

Poškozený souborový systém:Pokud dojde k poškození systému souborů na SD kartě, může to způsobit chybu ochrany proti zápisu. V tomto případě může být nutné zformátovat kartu, aby se problém vyřešil. Mějte však na paměti, že formátováním vymažete všechna data na kartě, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory.

Nastavení registru:Nesprávné nastavení registru v počítači může způsobit, že karta SD bude rozpoznána jako chráněná proti zápisu. Můžete zkusit upravit nastavení registru nebo použít jiný počítač a zjistit, zda problém přetrvává.

Infekce malwarem:V některých případech může napadení počítače malwarem vyvolat chybu ochrany proti zápisu na SD kartu. Doporučuje se provést důkladnou antivirovou kontrolu vašeho systému a zkontrolovat případný malware.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, je možné, že samotná SD karta je poškozená nebo vadná. V takovém případě možná budete muset zvážit výměnu karty, abyste vyřešili problém s ochranou proti zápisu.

Nezapomeňte vždy zacházet s kartou SD opatrně a nevyjímejte ji během zápisu nebo čtení dat, abyste předešli případným problémům.

Odebrání ochrany proti zápisu z USB disků a SD karet

Odebrání ochrany proti zápisu z USB disků a SD karet

Pokud jste narazili na frustrující problém ochrany proti zápisu na jednotce USB nebo kartě SD, existuje několik způsobů, jak ochranu proti zápisu odstranit a znovu získat kontrolu nad úložným zařízením.

Metoda 1: Zkontrolujte přepínač fyzického zámku

Některé USB disky a SD karty mají na boku přepínač fyzického zámku, který lze přepnout a povolit nebo zakázat ochranu proti zápisu. Ujistěte se, že vaše zařízení má tento přepínač a ujistěte se, že je ve správné poloze. Pokud je spínač v uzamčené poloze, posuňte jej do odemčené polohy a zkuste znovu získat přístup k zařízení.

Metoda 2: Upravte registr

Uživatelé Windows mohou zkusit upravit nastavení registru a odstranit ochranu proti zápisu. Zde jsou kroky:

 1. lis Klávesa Windows + R otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Typ regedit a stisknutím klávesy Enter otevřete Editor registru.
 3. Navigovat do HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies (pokud Zásady StorageDevice klíč neexistuje, možná jej budete muset vytvořit).
 4. Dvakrát klikněte na WriteProtect hodnotu v pravém podokně a nastavte hodnotu na 0 (nula).
 5. Klepněte na tlačítko OK a zavřete Editor registru.

Metoda 3: Použijte Diskpart

Pokud výše uvedené metody nefungovaly, můžete zkusit odstranit ochranu proti zápisu pomocí nástroje příkazového řádku Diskpart. Zde je postup:

 1. Otevřete příkazový řádek jako správce.
 2. Typ diskpart a stisknutím klávesy Enter otevřete nástroj Diskpart.
 3. Typ disk seznamu a stisknutím klávesy Enter zobrazíte seznam dostupných disků.
 4. Typ vyberte disk X (X nahraďte číslem odpovídajícím vašemu USB disku nebo SD kartě).
 5. Typ atributy disk vymazat pouze pro čtení a stiskněte Enter pro odstranění ochrany proti zápisu.
 6. Zavřete příkazový řádek.

Metoda 4: Naformátujte zařízení

Pokud vše ostatní selže, můžete se uchýlit k formátování jednotky USB nebo SD karty a odstranit ochranu proti zápisu. Mějte na paměti, že formátování vymaže všechna data na zařízení, takže si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Zařízení můžete naformátovat pomocí vestavěných formátovacích nástrojů ve vašem operačním systému nebo pomocí softwaru třetí strany.

Závěr

Ochrana proti zápisu může být frustrující problém, ale pomocí těchto metod byste ji měli být schopni odstranit z jednotky USB nebo SD karty. Nezapomeňte vždy zacházet s úložnými zařízeními opatrně a nepovolujte ochranu proti zápisu, pokud to není nutné.

Jak opravíte ochranu proti zápisu na USB klíčence?

Pokud narazíte na ochranu proti zápisu na USB flash disku, existuje několik způsobů, jak můžete zkusit problém vyřešit.

1. Zkontrolujte fyzický přepínač ochrany proti zápisu: Některé jednotky USB mají na boku fyzický přepínač, který umožňuje povolit nebo zakázat ochranu proti zápisu. Ujistěte se, že je tento spínač ve správné poloze.

2. Použijte příkaz diskpart: Otevřete příkazový řádek jako správce a zadejte „diskpart“ pro otevření nástroje DiskPart. Poté zadejte 'list disk' a zobrazí se seznam všech připojených disků. Identifikujte svůj USB flash disk podle jeho velikosti a napište 'select disk X' (X nahraďte číslem disku vašeho USB flash disku). Nakonec zadejte 'attributes disk clear readonly', abyste odstranili atribut ochrany proti zápisu.

3. Upravte registr systému Windows: Stisknutím kláves Windows + R otevřete dialogové okno Spustit, zadejte „regedit“ a stisknutím klávesy Enter otevřete Editor registru. Přejděte na následující cestu: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies. Dvakrát klikněte na klíč 'WriteProtect' a změňte jeho hodnotu na 0. Pokud klíč neexistuje, klikněte pravým tlačítkem na složku 'StorageDevicePolicies', vyberte Nový > Klíč a pojmenujte ho 'StorageDevicePolicies'. Poté klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořený klíč, vyberte Nový > Hodnota DWORD (32bitová) a pojmenujte jej „WriteProtect“. Dvakrát klikněte na hodnotu 'WriteProtect' a nastavte ji na 0.

4. Naformátujte USB flash disk: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit zformátovat USB flash disk, abyste odstranili ochranu proti zápisu. Mějte na paměti, že formátování vymaže všechna data na disku. Klikněte pravým tlačítkem na USB flash disk v Průzkumníku souborů, vyberte Formát, zvolte systém souborů a velikost alokační jednotky a kliknutím na Start zahajte proces formátování.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s ochranou proti zápisu na USB flash disku a znovu získat možnost zapisovat na něj data.

Pokyny pro zakázání ochrany proti zápisu v systému Windows

Pokyny pro zakázání ochrany proti zápisu v systému Windows

Pokud máte problémy s ochranou proti zápisu na kartě USB nebo SD v počítači se systémem Windows, zde je několik pokynů, které vám pomohou deaktivovat ochranu proti zápisu:

Metoda Popis
Metoda 1: Zkontrolujte přepínač ochrany fyzického zápisu Některé karty USB a SD se dodávají s fyzickým přepínačem ochrany proti zápisu. Ujistěte se, že tento přepínač není povolen, protože zabrání jakýmkoli úpravám zařízení.
Metoda 2: Upravte nastavení registru Otevřete Editor registru zadáním „regedit“ do vyhledávacího pole systému Windows. Přejděte do následujícího umístění: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies. Vyhledejte hodnotu DWORD s názvem „WriteProtect“ a nastavte její hodnotu na 0, abyste deaktivovali ochranu proti zápisu.
Metoda 3: Použijte příkaz Diskpart Otevřete příkazový řádek jako správce. Napište „diskpart“ a stiskněte Enter. Poté postupně zadejte následující příkazy:
- 'list disk' (pro zobrazení všech připojených disků)
- 'vyberte disk X' (nahraďte X číslem disku, ze kterého chcete odstranit ochranu proti zápisu)
- 'attributes disk clear only readonly' (pro vymazání ochrany proti zápisu)
- 'exit' (ukončit diskpart)
Metoda 4: Naformátujte zařízení Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, můžete zkusit naformátovat USB nebo SD kartu. Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení v Průzkumníku souborů, vyberte 'Formátovat', vyberte systém souborů a kliknutím na 'Start' zahajte proces formátování. Mějte na paměti, že formátování vymaže všechna data na zařízení.

Tyto pokyny by vám měly pomoci deaktivovat ochranu proti zápisu na USB nebo SD kartu ve Windows. Pokud problém přetrvává, je možné, že samotné zařízení je vadné a může být nutné jej vyměnit.

Jak odstraním ochranu proti zápisu z jednotky USB flash a paměťové karty SD?

Pokud narazíte na ochranu proti zápisu na USB flash disku nebo paměťové kartě SD, může to být frustrující a bránit vám v provádění jakýchkoli změn nebo ukládání nových souborů. Existuje však několik způsobů, jak odstranit ochranu proti zápisu a znovu získat kontrolu nad svými úložnými zařízeními.

1. Zkontrolujte fyzický přepínač ochrany proti zápisu: Některé jednotky USB flash a paměťové karty SD mají fyzický přepínač, který lze přepnout a povolit nebo zakázat ochranu proti zápisu. Ujistěte se, že je přepínač v odemčené poloze (obvykle označeno symbolem otevřeného visacího zámku), aby se odstranila ochrana proti zápisu.

2. Použijte nástroj Windows Diskpart: Diskpart je nástroj příkazového řádku dostupný v systému Windows, který umožňuje spravovat disky a svazky. Chcete-li odstranit ochranu proti zápisu pomocí Diskpart, postupujte takto:

 1. Otevřete okno příkazového řádku zadáním „cmd“ do vyhledávacího pole systému Windows a výběrem aplikace Příkazový řádek.
 2. Napište „diskpart“ a stisknutím klávesy Enter spusťte nástroj Diskpart.
 3. Napište 'list disk' a stiskněte Enter pro zobrazení seznamu všech připojených disků.
 4. Ze seznamu určete číslo disku USB flash disku nebo paměťové karty SD.
 5. Napište 'select disk X' (X nahraďte číslem disku) a stisknutím klávesy Enter vyberte disk.
 6. Napište „attributes disk clear readonly“ a stiskněte Enter pro odstranění ochrany proti zápisu.
 7. Ukončete nástroj Diskpart zadáním „exit“ a stisknutím klávesy Enter.

3. Upravte hodnoty registru: Tato metoda zahrnuje úpravu hodnot registru v systému Windows, proto před provedením jakýchkoli změn postupujte opatrně a vytvořte zálohu registru. Chcete-li upravit hodnoty registru, postupujte takto:

 1. Otevřete Editor registru zadáním „regedit“ do vyhledávacího pole systému Windows a výběrem aplikace Editor registru.
 2. Přejděte na následující klíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies
 3. Pokud klíč 'StorageDevicePolicies' neexistuje, klikněte pravým tlačítkem na klávesu 'Control', vyberte Nový > Klíč a pojmenujte ho 'StorageDevicePolicies'.
 4. V klíči 'StorageDevicePolicies' klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo, vyberte Nový > Hodnota DWORD (32bitová) a pojmenujte ji 'WriteProtect'.
 5. Poklepejte na hodnotu 'WriteProtect' a nastavte její data na '0', abyste odstranili ochranu proti zápisu.
 6. Zavřete Editor registru a restartujte počítač, aby se změny projevily.

4. Používejte software třetích stran: K dispozici je několik softwarových aplikací třetích stran, které se specializují na odstranění ochrany proti zápisu z jednotek USB flash a paměťových karet SD. Tyto nástroje často poskytují uživatelsky přívětivé rozhraní a automatizují proces odstraňování ochrany proti zápisu. Proveďte průzkum a vyberte si spolehlivý software, který vyhovuje vašim potřebám.

Vyzkoušením těchto metod byste měli být schopni odstranit ochranu proti zápisu z jednotky USB flash a paměťové karty SD a znovu získat možnost upravovat a ukládat soubory. Nezapomeňte vždy zacházet s úložnými zařízeními opatrně a před vyjmutím z počítače je bezpečně vysunout, abyste předešli ztrátě nebo poškození dat.

Řešení běžných problémů s ochranou proti zápisu na USB a SD kartách

Řešení běžných problémů s ochranou proti zápisu na USB a SD kartách

Ochrana proti zápisu je běžný problém, se kterým se mnozí uživatelé pokoušejí upravit nebo odstranit soubory na svých USB a SD kartách. To může být frustrující a bránit vaší schopnosti efektivně využívat tato úložná zařízení. Naštěstí existuje několik metod, jak tyto problémy s ochranou proti zápisu vyřešit.

1. Zkontrolujte spínač fyzické ochrany proti zápisu

Některé karty USB a SD mají fyzický přepínač, který lze přepnout a povolit nebo zakázat ochranu proti zápisu. Zkontrolujte, zda na straně úložného zařízení není tento přepínač a zda je ve správné poloze. Pokud je přepínač v uzamčené poloze, jednoduše jej přepněte do odemčené polohy a deaktivujte ochranu proti zápisu.

2. Použijte příkaz Diskpart

Pokud problém není s fyzickým přepínačem ochrany proti zápisu, můžete zkusit odstranit ochranu proti zápisu pomocí příkazu Diskpart ve Windows. Otevřete okno příkazového řádku a zadejte „diskpart“ pro přístup k nástroji příkazového řádku Diskpart. Poté použijte následující příkazy:

- Napište 'list disk' pro zobrazení všech disků připojených k vašemu počítači.

- Napište 'select disk X' (X nahraďte číslem disku chráněného proti zápisu) a vyberte disk, ze kterého chcete odstranit ochranu proti zápisu.

- Napište 'attributes disk clear readonly', abyste vymazali atribut ochrany proti zápisu na vybraném disku.

3. Upravte nastavení registru

Pokud výše uvedené metody nefungují, můžete zkusit upravit nastavení registru v počítači. Zde je postup:

- Stisknutím kláves Windows + R otevřete dialogové okno Spustit, zadejte „regedit“ a stisknutím klávesy Enter otevřete Editor registru.

- Přejděte na následující klíč: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies

- Vyhledejte hodnotu DWORD s názvem 'WriteProtect' a poklepejte na ni.

- Změňte údaje hodnoty na '0' a kliknutím na OK uložte změny.

4. Naformátujte USB nebo SD kartu

Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, můžete zkusit naformátovat kartu USB nebo SD kartu chráněnou proti zápisu. Mějte však na paměti, že formátování vymaže všechna data v zařízení. Chcete-li zařízení naformátovat, klikněte na něj pravým tlačítkem v Průzkumníkovi souborů, vyberte „Formátovat“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni překonat běžné problémy s ochranou proti zápisu na USB a SD kartách. Nezapomeňte vždy bezpečně odebrat úložná zařízení, abyste předešli případným problémům v budoucnu.

Jak obejít ochranu proti zápisu na mé SD kartě?

Pokud narazíte na ochranu proti zápisu na SD kartě, existuje několik způsobů, jak ji obejít:

 1. Zkontrolujte spínač fyzického zámku: Některé karty SD mají spínač fyzického zámku na boční nebo spodní straně. Ujistěte se, že je tento spínač v odemčené poloze.
 2. Použijte příkaz Diskpart: Připojte kartu SD k počítači, otevřete příkazový řádek a zadejte „diskpart“, čímž otevřete nástroj Diskpart. Poté postupně zadejte následující příkazy:
  1. disk seznamu
  2. vybrat disk [číslo]
  3. atributy disk vymazat pouze pro čtení
  Tím by měla být odstraněna ochrana proti zápisu z vaší SD karty.
 3. Úprava registru: Otevřete Editor registru stisknutím kláves Windows + R, zadáním „regedit“ a stisknutím klávesy Enter. Přejděte na následující cestu: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies. Poté poklepejte na hodnotu WriteProtect a změňte její data z 1 na 0. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je odstraněna ochrana proti zápisu.
 4. Formátování SD karty: Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, můžete zkusit naformátovat SD kartu. Mějte však na paměti, že formátování smaže všechna data na kartě. Klikněte pravým tlačítkem na kartu SD v Průzkumníku souborů, vyberte Formát a postupujte podle pokynů pro formátování karty.

Pokud žádná z těchto metod nefunguje, je možné, že je vaše SD karta poškozená nebo vadná. V takovém případě může být nutné kartu vyměnit.

Top