Jak opravit chybové stavy tiskárny v systému Windows 10

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Tato příručka poskytuje řešení pro řešení běžných problémů tiskárna v chybovém stavu problémy v Windows 10 . Popisuje kroky, jako je kontrola připojení, aktualizace ovladačů, restartování služby zařazování tisku a vymazání tiskových front, které mohou pomoci opravit mnoho tiskárny v chybovém stavu .Jsou zahrnuty konkrétní tipy pro odstraňování problémů Tiskárna Epson v chybovém stavu problémy v systému Windows 10, jako je zajištění, aby nedocházelo k uvíznutí papíru, aktualizace ovladačů Epson a spuštění Poradce při potížích s tiskárnou systému Windows. Kroky k nápravě tiskárna HP jsou zahrnuty také chyby, včetně výměny kazet, aktualizací ovladačů a použití nástroje HP Print and Scan Doctor.

Podle podrobných pokynů k jak opravit tiskárnu v chybovém stavu situacích můžete dostat tiskárnu z chybového režimu a pokračovat v tisku. Jsou zde také uvedeny tipy, jak se proaktivně vyhnout běžným problémům s tiskem v systému Windows 10. Se správným přístupem k řešení problémů můžete efektivně vyřešit frustrující tiskárna v chybovém stavu Windows 10 problémy.

Diagnostika problémů se stavem chyby tiskárny v systému Windows 10

Diagnostika problémů se stavem chyby tiskárny v systému Windows 10

Pokud máte problémy s chybovým stavem tiskárny v systému Windows 10, může to být frustrující a bránit vaší produktivitě. Diagnostikováním problému však můžete problém efektivně řešit a vyřešit.Zde je několik kroků, které můžete provést k diagnostice problémů se stavem chyb tiskárny v systému Windows 10:

Krok 1: Zkontrolujte připojení tiskárny
Krok 2: Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a má papír a inkoust
Krok 3: Ověřte, zda je tiskárna nastavena jako výchozí tiskárna
Krok 4: Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladače tiskárny
Krok 5: Restartujte službu zařazování tisku
Krok 6: Spusťte Poradce při potížích s tiskárnou systému Windows

Pomocí těchto kroků můžete identifikovat hlavní příčinu chybového stavu tiskárny a podniknout příslušné kroky k jejímu odstranění. Je důležité si uvědomit, že pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat výrobce tiskárny nebo požádat o další pomoc odborníka technické podpory.

Pamatujte, že diagnostika problémů se stavem chyb tiskárny v systému Windows 10 je systematický proces, který zahrnuje kontrolu připojení, nastavení, ovladačů a spouštění nástrojů pro odstraňování problémů. Pokud budete důkladní a metodičtí, můžete problém efektivně vyřešit a znovu uvést tiskárnu do provozu.Proč je moje tiskárna připojena, ale netiskne?

Pokud je vaše tiskárna připojena, ale netiskne, může to mít několik možných důvodů. Zde jsou některé běžné příčiny a řešení, která vám pomohou problém vyřešit:

1. Uvíznutí papíru: Zkontrolujte, zda v tiskárně není zaseknutý papír. Otevřete kryt tiskárny a opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír. Ujistěte se, že nezůstaly žádné malé kousky, které by mohly způsobit další zaseknutí.

2. Málo inkoustu nebo toneru: Pokud v tiskárně dochází inkoust nebo toner, nemusí být možné tisknout. Zkontrolujte hladiny inkoustu nebo toneru a vyměňte všechny prázdné kazety. Ujistěte se, že používáte správný typ inkoustu nebo toneru pro váš model tiskárny.3. Tiskárna offline: Někdy se tiskárna může jevit jako připojená, ale ve skutečnosti je nastavena do režimu offline. Přejděte na Ovládací panely nebo Nastavení a zkontrolujte stav tiskárny. Pokud je offline, klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost „Nastavit jako výchozí tiskárnu“ nebo „Použít tiskárnu online“, abyste ji přepnuli zpět do režimu online.

4. Problémy s ovladačem: Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou také bránit tisku. Aktualizujte ovladače tiskárny na nejnovější dostupnou verzi. Ovladače si můžete stáhnout z webu výrobce nebo pomocí funkce Windows Update automaticky nainstalovat správné ovladače.5. Tisková fronta: Někdy může velký počet čekajících tiskových úloh ucpat tiskovou frontu a zabránit zpracování nových tiskových úloh. Otevřete tiskovou frontu a zrušte všechny nepotřebné tiskové úlohy. Restartujte tiskárnu a zkuste tisknout znovu.

6. Problémy s připojením: Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači nebo síti. Zkontrolujte kabely a připojení, abyste se ujistili, že jsou bezpečné a nepoškozené. Pokud používáte bezdrátové připojení, restartujte router a znovu připojte tiskárnu k síti.7. Nastavení tiskárny: Zkontrolujte nastavení tiskárny a ujistěte se, že je správně nakonfigurováno. Ujistěte se, že je jako výchozí tiskárna vybrána správná tiskárna a že nastavení tisku odpovídá vašim požadavkům. Upravte všechna potřebná nastavení, jako je velikost papíru nebo kvalita tisku.

Pokud žádné z těchto řešení problém nevyřeší, možná budete muset kontaktovat výrobce tiskárny s žádostí o další pomoc nebo zvážit vyhledání odborné pomoci k diagnostice a odstranění problému.Jak opravím chybu tisku v systému Windows 10?

Pokud dochází k chybám tisku v systému Windows 10, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete k vyřešení problému provést. Zde je několik metod, které můžete vyzkoušet:

 1. Zkontrolujte připojení tiskárny: Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači. Ujistěte se, že je USB nebo ethernetový kabel pevně zapojen, a pokud používáte bezdrátovou tiskárnu, ujistěte se, že je připojena ke správné síti.
 2. Restartujte službu zařazování tisku: Služba zařazování tisku spravuje tiskové úlohy v systému Windows. Někdy může restartování této služby vyřešit chyby tisku. Chcete-li to provést, stiskněteOkna+Rpro otevření dialogu Spustit napište |_+_| a stiskněteVstupte. Vyhledejte službu 'Print Spooler', klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte 'Restartovat'.
 3. Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladače tiskárny: Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou způsobit chyby tisku. Navštivte web výrobce a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače pro váš model tiskárny. Případně můžete odinstalovat aktuální ovladače tiskárny ze Správce zařízení a nechat systém Windows, aby je automaticky znovu nainstaloval.
 4. Vymažte tiskovou frontu: Někdy mohou zaseknuté tiskové úlohy způsobit chyby. Otevřete Ovládací panely, přejděte na „Zařízení a tiskárny“, klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte „Zobrazit, co se tiskne“. V okně tiskové fronty klikněte na „Tiskárna“ a vyberte „Zrušit všechny dokumenty“. Tím se vymaže tisková fronta a mohou se vyřešit případné tiskové chyby.
 5. Spusťte nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou: Windows 10 má vestavěný nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou, který dokáže automaticky rozpoznat a opravit běžné problémy s tiskem. Chcete-li se k němu dostat, otevřete aplikaci Nastavení, přejděte na „Aktualizace a zabezpečení“, vyberte „Řešení problémů“ a klikněte na „Tiskárna“ v části „Vyhledat a opravit další problémy“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte nástroj pro odstraňování problémů.

Pokud žádná z výše uvedených metod nevyřeší chybu tisku v systému Windows 10, možná budete muset požádat výrobce tiskárny o další pomoc nebo zvážit přeinstalaci operačního systému.

Podrobný průvodce opravou tiskáren v chybovém stavu

Podrobný průvodce opravou tiskáren v chybovém stavu

Pokud narazíte na chybový stav tiskárny v systému Windows 10, může to být frustrující a bránit vám v dokončení důležitých tiskových úloh. Existuje však několik kroků, které můžete podniknout k odstranění a vyřešení chybového stavu. Chcete-li tiskárnu znovu spustit a spustit, postupujte podle tohoto podrobného průvodce:

Krok 1: Zkontrolujte připojení tiskárny

Ujistěte se, že jsou všechny kabely propojující tiskárnu s počítačem pevně zapojeny. Pokud používáte bezdrátovou tiskárnu, ujistěte se, že je připojena ke stejné síti Wi-Fi jako váš počítač.

Krok 2: Restartujte tiskárnu a počítač

Vypněte tiskárnu a počítač a znovu je zapněte. Tento jednoduchý krok může často vyřešit dočasné problémy a resetovat tiskárnu.

Krok 3: Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladače tiskárny

Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou způsobit chybové stavy. Navštivte web výrobce tiskárny a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače pro váš konkrétní model tiskárny. Alternativně můžete k aktualizaci ovladačů použít Správce zařízení ve Windows 10.

Krok 4: Vymažte tiskovou frontu

Zaseknutá tisková úloha může způsobit, že se tiskárna dostane do chybového stavu. Otevřete Ovládací panely, přejděte na „Zařízení a tiskárny“, klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte „Zobrazit, co se tiskne“. V okně tiskové fronty klikněte na „Tiskárna“ a vyberte „Zrušit všechny dokumenty“.

Krok 5: Restartujte službu Print Spooler

Služba Print Spooler spravuje tiskové úlohy a někdy může nastat problémy. Otevřete aplikaci Služby vyhledáním položky „Služby“ v nabídce Start systému Windows. Vyhledejte službu 'Print Spooler', klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte 'Restartovat'.

Krok 6: Spusťte nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou

Windows 10 má vestavěný nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou, který dokáže automaticky rozpoznat a opravit běžné problémy s tiskem. Přejděte do aplikace Nastavení, vyberte „Aktualizace a zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstraňovat problémy“. V části Najít a opravit další problémy vyberte možnost Tiskárna a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Krok 7: Zkontrolujte problémy s hardwarem

Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší chybový stav, může být problém s hardwarem vaší tiskárny. Zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození nebo překážky, například uvíznutý papír. V případě potřeby nahlédněte do návodu k tiskárně nebo se obraťte na výrobce pro další pomoc.

Podle těchto podrobných pokynů byste měli být schopni odstranit a opravit většinu chybových stavů tiskárny v systému Windows 10. Nezapomeňte si prostudovat příručku k tiskárně nebo web výrobce, kde naleznete konkrétní kroky pro řešení problémů související s vaším modelem tiskárny.

Specifická řešení pro tiskárny Epson a HP v chybovém stavu

Specifická řešení pro tiskárny Epson a HP v chybovém stavu

Pokud u tiskárny Epson nebo HP dochází k chybovému stavu, existují konkrétní řešení, která se můžete pokusit problém vyřešit. Tato řešení jsou přizpůsobena pro řešení běžných problémů, se kterými se uživatelé setkávají u těchto značek tiskáren.

1. Tiskárna Epson v chybovém stavu:

Pokud vaše tiskárna Epson zobrazuje chybový stav, vyzkoušejte následující řešení:

 • Zkontrolujte, zda v tiskárně není zaseknutý papír nebo nějaké překážky. Vymažte je, pokud byly nalezeny.
 • Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači a že je kabel USB pevně zapojen.
 • Restartujte tiskárnu i počítač, abyste resetovali všechny dočasné problémy.
 • Aktualizujte ovladač tiskárny Epson na nejnovější verzi. Ovladač si můžete stáhnout z oficiálních stránek společnosti Epson.
 • Spusťte Poradce při potížích s tiskárnou systému Windows a automaticky zjistěte a opravte jakékoli problémy související s tiskárnou.

2. Tiskárna HP v chybovém stavu:

Pokud vaše tiskárna HP zobrazuje chybový stav, vyzkoušejte následující řešení:

 • Zkontrolujte hladinu inkoustu nebo toneru v tiskárně. V případě potřeby je vyměňte nebo doplňte.
 • Ujistěte se, že v tiskárně není zaseknutý papír nebo překážky. Vymažte je, pokud byly nalezeny.
 • Resetujte tiskárnu tak, že ji vypnete, odpojíte napájecí kabel a několik minut počkáte, než ji znovu připojíte a znovu zapnete.
 • Aktualizujte ovladač tiskárny HP na nejnovější verzi. Ovladač si můžete stáhnout z oficiálních stránek HP.
 • Spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor, který dokáže automaticky diagnostikovat a řešit běžné problémy s tiskárnou.

Pomocí těchto konkrétních řešení byste měli být schopni vyřešit problém s chybovým stavem tiskárny Epson nebo HP. Pokud problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat podporu výrobce tiskárny a požádat o další pomoc.

Jak vymažu chybový stav na mé tiskárně Epson?

Pokud na tiskárně Epson dochází k chybovému stavu, existuje několik kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit:

 1. Nejprve zkontrolujte, zda na tiskárně nejsou nějaké chybové zprávy nebo neblikají kontrolky. Ty mohou poskytnout vodítka o konkrétní chybě.
 2. Poté restartujte tiskárnu i počítač. Někdy může dočasné problémy vyřešit jednoduchý restart.
 3. Pokud chyba přetrvává, zkontrolujte hladinu inkoustu nebo toneru v tiskárně. Nedostatek inkoustu nebo toneru může způsobit problémy s tiskem. V případě potřeby vyměňte všechny prázdné kazety.
 4. Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači. Zkontrolujte USB nebo síťové kabely a ujistěte se, že jsou bezpečně zapojeny.
 5. Aktualizujte ovladač tiskárny. Zastaralé nebo poškozené ovladače mohou způsobit chyby. Navštivte web společnosti Epson a stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladač pro váš model tiskárny.
 6. Zkuste vytisknout zkušební stránku. To může pomoci určit, zda je problém specifický pro určité dokumenty nebo aplikace.
 7. Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší chybový stav, vyhledejte další pomoc v uživatelské příručce tiskárny nebo se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Epson.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni vymazat chybový stav na tiskárně Epson a obnovit normální tiskové operace.

Jak opravím chybu tiskárny HP?

Pokud u tiskárny HP dochází k chybě, existuje několik kroků, jak problém vyřešit:

 1. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí papíru: Otevřete tiskárnu a zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí papíru nebo překážkám. Opatrně odstraňte veškerý zaseknutý papír, aby nedošlo k poškození tiskárny.
 2. Restartujte tiskárnu: Vypněte tiskárnu a odpojte ji od zdroje napájení. Počkejte několik minut, poté jej znovu zapojte a znovu zapněte. To může pomoci resetovat tiskárnu a odstranit všechny dočasné problémy.
 3. Aktualizujte ovladače tiskárny: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače tiskárny mohou způsobit chyby. Navštivte oficiální web společnosti HP a stáhněte si nejnovější ovladače pro konkrétní model tiskárny. Nainstalujte ovladače a restartujte počítač.
 4. Zkontrolujte hladiny inkoustu nebo toneru: Pokud se zobrazí chyba týkající se inkoustu nebo toneru, zkontrolujte hladiny kazet. Podle potřeby vyměňte všechny prázdné nebo nízké kazety.
 5. Spusťte nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou: Windows 10 má vestavěný nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou, který může pomoci identifikovat a opravit běžné problémy s tiskárnou. Přejděte do nabídky „Nastavení“, vyberte „Aktualizace a zabezpečení“ a klikněte na „Řešení problémů“. Vyhledejte nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou a spusťte jej.
 6. Resetujte tiskárnu: Některé tiskárny HP mají v nabídce nastavení možnost resetování. Pokyny k provedení resetu naleznete v příručce k tiskárně nebo na webu společnosti HP.
 7. Kontaktujte podporu HP: Pokud žádný z výše uvedených kroků chybu nevyřeší, může být nutné kontaktovat podporu HP pro další pomoc. Mohou poskytnout pokyny specifické pro váš model tiskárny a pomoci s řešením problému.

Podle těchto kroků byste měli být schopni opravit většinu běžných chyb tiskárny HP. Nezapomeňte vždy nahlédnout do návodu k vaší tiskárně nebo na webové stránky HP, kde najdete konkrétní pokyny týkající se vašeho modelu tiskárny.

Obecné odstraňování běžných problémů s tiskárnou Windows 10

Obecné odstraňování běžných problémů s tiskárnou Windows 10

Pokud máte problémy s tiskárnou v systému Windows 10, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete podniknout k vyřešení běžných problémů. Při odstraňování a odstraňování problémů s tiskárnou postupujte podle těchto kroků:

1. Zkontrolujte připojení tiskárny:

Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači a že jsou všechny kabely pevně zapojeny. Pokud používáte bezdrátovou tiskárnu, zkontrolujte připojení Wi-Fi a ujistěte se, že je připojeno ke správné síti.

2. Aktualizujte ovladače tiskárny:

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače tiskárny mohou způsobit problémy s tiskem. Navštivte web výrobce a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače pro váš model tiskárny. Případně můžete použít vestavěnou funkci Windows Update k automatické aktualizaci ovladačů.

3. Restartujte tiskárnu a počítač:

Někdy může jednoduchý restart vyřešit běžné problémy s tiskárnou. Vypněte tiskárnu a počítač, počkejte několik sekund a poté je znovu zapněte. To může pomoci obnovit jakékoli dočasné problémy a obnovit normální funkčnost.

4. Vymažte tiskovou frontu:

Pokud nemůžete tisknout nebo pokud tiskové úlohy uvízly ve frontě, můžete zkusit tiskovou frontu vymazat. Otevřete Ovládací panely, přejděte na Zařízení a tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte „Zobrazit, co se tiskne“. V okně tiskové fronty klikněte na „Tiskárna“ a vyberte „Zrušit všechny dokumenty“. Tím se vymaže tisková fronta a budete moci začít znovu.

5. Spusťte nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou:

Windows 10 má vestavěný nástroj pro odstraňování problémů s tiskárnou, který dokáže automaticky detekovat a opravit běžné problémy s tiskárnou. Otevřete aplikaci Nastavení, přejděte na „Aktualizace a zabezpečení“, vyberte „Řešení problémů“ a poté klikněte na „Tiskárna“ v části „Najít a opravit další problémy“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte nástroj pro odstraňování problémů.

6. Zkontrolujte aktualizace systému Windows:

Ujistěte se, že váš operační systém Windows 10 je aktuální. Aktualizace systému Windows často obsahují opravy chyb a vylepšení, která mohou vyřešit problémy s tiskárnou. Otevřete aplikaci Nastavení, přejděte na „Aktualizace a zabezpečení“ a klikněte na „Zkontrolovat aktualizace“. Pokud jsou k dispozici aktualizace, nainstalujte je a poté restartujte počítač.

7. Kontaktujte výrobce tiskárny:

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a stále máte problémy s tiskárnou, může se jednat o hardwarový problém. Obraťte se na podporu výrobce tiskárny pro další pomoc. Mohou být schopni poskytnout konkrétní kroky pro odstraňování problémů nebo doporučit opravu nebo výměnu.

Pomocí těchto obecných kroků pro odstraňování problémů můžete vyřešit běžné problémy s tiskárnou v systému Windows 10 a zajistit, aby tiskárna znovu fungovala bez problémů.

Jaká je nejčastější chyba v tiskárnách?

Tiskárny jsou nezbytná zařízení pro osobní i profesionální použití, ale někdy se mohou setkat s chybami, které narušují jejich funkčnost. Mezi nejčastější chyby, se kterými se uživatelé u tiskáren setkávají, je chyba „Zaseknutý papír“. K této chybě dochází, když se kousek papíru zasekne v dráze papíru v tiskárně, což brání tisku nebo správnému fungování.

K zaseknutí papíru může dojít z různých důvodů, jako je použití nesprávných formátů papíru, vložení příliš mnoha listů najednou nebo přítomnost nečistot nebo cizích předmětů uvnitř tiskárny. Dojde-li k zaseknutí papíru, může tiskárna na ovládacím panelu nebo na připojeném počítači zobrazit chybovou zprávu označující konkrétní místo zaseknutí.

Chcete-li vyřešit chybu uvíznutí papíru, měli by uživatelé postupovat podle pokynů tiskárny pro odstranění zaseknutého papíru. To obvykle zahrnuje otevření konkrétních oddílů nebo panelů, jemné odstranění uvíznutého papíru bez jeho roztržení a zajištění, aby uvnitř tiskárny nezůstaly žádné zbytky nebo nečistoty.

Zasekávání papíru lze předejít používáním správné velikosti a typu papíru, zabráněním přeplnění zásobníku papíru a udržováním tiskárny a její dráhy papíru čisté a bez prachu a nečistot. Pravidelná údržba, jako je čištění válců a kontrola uvolněných částí, může také pomoci zabránit zaseknutí papíru a dalším chybám tiskárny.

I když je chyba uvíznutí papíru nejčastější chybou tiskárny, není to jediná, se kterou se uživatelé mohou setkat. Mezi další běžné chyby patří problémy s inkoustovými nebo tonerovými kazetami, problémy s připojením, konflikty ovladačů a poruchy hardwaru. Správným řešením problémů a údržbou však lze mnoho chyb tiskárny vyřešit, což uživatelům umožňuje pokračovat v tiskových úlohách bez přerušení.

Jak se nazývá chyba tiskárny?

Chyba tiskárny se běžně označuje jako „chybový stav tiskárny“ nebo jednoduše „chybový stav“. Když je tiskárna v chybovém stavu, znamená to, že došlo k problému nebo problému, který brání správnému fungování tiskárny. To může zahrnovat problémy, jako je zaseknutí papíru, nízká hladina inkoustu nebo toneru, problémy s připojením nebo konflikty softwaru.

Když je tiskárna v chybovém stavu, obvykle zobrazí chybovou zprávu nebo kontrolku, která uživatele upozorní na problém. Řešení chybových stavů tiskárny v systému Windows 10 obvykle zahrnuje vyřešení konkrétního problému, který chybu způsobuje, a provedení nezbytných kroků k nápravě.

Mezi běžné metody řešení chybových stavů tiskárny patří kontrola, zda nedošlo k zaseknutí papíru a jeho odstranění, zajištění správného připojení tiskárny k počítači nebo síti, aktualizace ovladačů tiskárny a restartování tiskárny nebo počítače. V některých případech může být k vyřešení chybového stavu nutné přeinstalovat software tiskárny nebo kontaktovat podporu výrobce tiskárny.

Je důležité okamžitě řešit chybové stavy tiskárny, abyste zajistili hladký tisk a předešli dalším problémům. Pravidelná údržba a odstraňování problémů mohou pomoci předcházet chybovým stavům tiskárny a řešit je a zajistit, aby tiskárna fungovala optimálně a produkovala vysoce kvalitní výtisky.

Top