Jak opravit chybu 651 v širokopásmovém a telefonickém připojení - průvodce krok za krokem

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Chyba 651 je běžná chyba systému Windows, která brání uživatelům v připojení k internetu, k níž obvykle dochází v důsledku zastaralých síťových ovladačů, nesprávně nakonfigurovaných nastavení nebo problémů s hardwarem. Vyřešit Chyba 651 , nejprve zkontrolujte připojení fyzického modemu, routeru a kabelů. Zkuste také restartovat modem/router a počítač. Pokud problém přetrvává, aktualizace ovladačů síťového adaptéru, zakázání IPv6 v nastavení adaptéru nebo zakázání funkce automatického ladění sítě může pomoci opravit Chyba 651 . Pro spojení problémy týkající se PPPoE popř DODÁVKA , příčiny mohou zahrnovat nesprávné uživatelské jméno/heslo, problémy se serverem ISP, problémy s konfigurací sítě nebo závady fyzického kabelu. Řešení těchto základních problémů může pomoci při odstraňování problémů Chyba 651 . Pokud problémy přetrvávají, proveďte čisté spuštění operačního systému nebo požádejte o pomoc poskytovatele internetových služeb pro diagnostiku selhání připojení . Po těchto Chyba 651 kroky pro odstraňování problémů pomáhají obnovit širokopásmové připojení a telefonické připojení spojení na vašem počítači se systémem Windows.Chyba dešifrování 651 v připojení k Internetu

Chyba dešifrování 651 v připojení k Internetu

Chyba 651 je běžný problém, se kterým se uživatelé setkávají, když se snaží navázat připojení k internetu prostřednictvím širokopásmového připojení nebo telefonického připojení. K této chybě dochází z různých důvodů a může být pro uživatele docela frustrující. Pochopení hlavní příčiny této chyby je zásadní pro její efektivní odstranění.

1. Nesprávná konfigurace: Chyba 651 může nastat, pokud síťová nastavení nejsou správně nakonfigurována. To zahrnuje uživatelské jméno a heslo zadané pro připojení k internetu. Dvojitá kontrola těchto nastavení a zajištění jejich správnosti může pomoci problém vyřešit.

2. Vadný modem nebo router: Vadný modem nebo směrovač může také vést k chybě 651. Chcete-li zkontrolovat, zda je příčinou toto, zkuste se připojit k internetu pomocí jiného modemu nebo směrovače. Pokud chyba zmizí, znamená to, že předchozí zařízení bylo vadné a je třeba jej vyměnit.3. Zastaralé síťové ovladače: Zastaralé nebo nekompatibilní síťové ovladače mohou způsobit chybu 651. Aby se předešlo takovým problémům, je nezbytné udržovat síťové ovladače aktuální. Chybu může pomoci vyřešit aktualizace ovladačů prostřednictvím správce zařízení nebo stažení nejnovějších ovladačů z webu výrobce.

4. Problémy s připojením k ISP: Někdy může být chyba způsobena problémy s poskytovatelem internetových služeb (ISP). Kontaktování ISP a kontrola, zda se v síti nevyskytují nějaké známé problémy nebo narušení, může poskytnout cenné informace o vyřešení chyby.

5. Problémy se systémem Windows: V některých případech může chyba souviset se systémovými problémy v operačním systému Windows. Spuštění kontroly systému nebo řešení problémů se síťovým připojením pomocí vestavěného nástroje pro odstraňování problémů systému Windows může pomoci identifikovat a opravit jakékoli základní systémové problémy.Po pochopení potenciálních příčin chyby 651 mohou uživatelé problém efektivně řešit a řešit. Následující kroky uvedené výše mohou pomoci při dešifrování a opravě této chyby, což uživatelům umožní vytvořit stabilní připojení k internetu.

Co je chyba 691 v širokopásmovém připojení?

Chyba 691 je běžná chyba, která se vyskytuje u širokopásmových připojení. Obvykle se objeví, když dojde k problému s procesem ověřování během navazování připojení. K této chybě obvykle dochází, když je uživatelské jméno nebo heslo zadané uživatelem nesprávné nebo neplatné.

Když dojde k chybě 691, uživatel nemůže navázat úspěšné připojení k širokopásmové síti. To může být frustrující, zvláště když se pokoušíte připojit k internetu nebo provádět základní úkoly online.Chcete-li vyřešit chybu 691, musíte se ujistit, že zadáváte správné uživatelské jméno a heslo pro širokopásmové připojení. Znovu zkontrolujte přihlašovací údaje poskytnuté vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) a ujistěte se, že v nich nejsou žádné překlepy nebo chyby. Je důležité mít na paměti, že uživatelská jména a hesla rozlišují velká a malá písmena, takže se ujistěte, že je zadáváte správně.

Pokud jste si jisti, že přihlašovací údaje, které zadáváte, jsou správné, ale chyba přetrvává, doporučujeme kontaktovat vašeho ISP a požádat o další pomoc. Mohou vám pomoci vyřešit problém a poskytnout vám potřebné kroky k jeho vyřešení.Číslo chyby Chybové hlášení
691 Vzdálené připojení bylo odepřeno, protože vámi zadaná kombinace uživatelského jména a hesla nebyla rozpoznána nebo vybraný ověřovací protokol není na serveru vzdáleného přístupu povolen.

Podle těchto kroků a v případě potřeby vyhledáte pomoc od svého ISP, můžete vyřešit chybu 691 a znovu získat přístup k širokopásmovému připojení.

Odstraňování problémů Chyba 651 v operačních systémech Windows

Odstraňování problémů Chyba 651 v operačních systémech Windows

1. Zkontrolujte svá fyzická připojení:Ujistěte se, že všechny kabely, vodiče a připojení jsou správně zapojeny a zajištěny. Ujistěte se, že váš modem a router jsou zapnuté a fungují správně. Někdy může uvolněné nebo vadné připojení způsobit chybu 651.

2. Restartujte modem a počítač:Vypněte modem a počítač a počkejte několik minut, než je znovu zapnete. Tento jednoduchý krok může často vyřešit dočasné problémy se sítí a obnovit připojení k internetu.

3. Zakažte IPv6:

Otevřete Centrum sítí a sdílení v Ovládacích panelech a klikněte na „Změnit nastavení adaptéru“. Klikněte pravým tlačítkem na své aktivní síťové připojení a vyberte možnost Vlastnosti. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“ a klikněte na „OK“. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.

4. Aktualizujte síťové ovladače:

Zastaralé nebo nekompatibilní síťové ovladače mohou také způsobit chybu 651. Navštivte web výrobce vašeho síťového adaptéru a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš operační systém. Nainstalujte ovladače a restartujte počítač.

5. Zakázat automatické ladění:

Otevřete příkazový řádek s právy správce vyhledáním slova „cmd“ v nabídce Start, kliknutím pravým tlačítkem na „Příkazový řádek“ a výběrem „Spustit jako správce“. Zadejte následující příkaz a stiskněte Enter: netsh interface tcp set global autotuning=disabled . Restartujte počítač a zkontrolujte, zda chyba přetrvává.

6. Proveďte čisté spuštění:

Chybu 651 může způsobovat některý konfliktní software nebo služby. Provedením čistého spuštění spustíte počítač se spuštěnými pouze nezbytnými programy a službami. Návod, jak provést čisté spuštění, najdete na webu Microsoftu.

Pokud žádný z těchto kroků nevyřeší chybu 651, může být nutné kontaktovat poskytovatele internetových služeb a požádat o další pomoc. Mohou pomoci vyřešit problém a zajistit, že vaše připojení k internetu funguje správně.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni vyřešit chybu 651 a vrátit se online. Nezapomeňte vždy dvakrát zkontrolovat svá fyzická připojení a udržovat síťové ovladače aktuální, abyste předešli budoucím chybám.

Jak opravím chybu 651 ve Windows?

Pokud se při pokusu o navázání širokopásmového nebo telefonického připojení v počítači se systémem Windows setkáváte s chybou 651, můžete tento problém vyřešit několika kroky.

1. Zkontrolujte modem a směrovač:

Ujistěte se, že je váš modem správně připojen k počítači a že jsou všechny kabely pevně zapojeny. Restartováním modemu a směrovače obnovíte připojení.

2. Zakažte IPv6:

Otevřete Centrum sítí a sdílení v Ovládacích panelech. Klikněte na své aktivní síťové připojení a vyberte Vlastnosti. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Internet Protocol Version 6 (IPv6) a kliknutím na OK uložte změny.

3. Vypněte funkci automatického ladění:

Otevřete příkazový řádek jako správce. Zadejte následující příkaz a stiskněte Enter: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled . Chcete-li použít změny, restartujte počítač.

4. Aktualizujte síťové ovladače:

Navštivte webovou stránku výrobce vašeho síťového adaptéru a stáhněte si nejnovější ovladače pro vaše zařízení. Nainstalujte aktualizované ovladače a restartujte počítač.

5. Vytvořte nové síťové připojení:

Otevřete Centrum sítí a sdílení v Ovládacích panelech. Klikněte na Nastavit nové připojení nebo síť a podle pokynů na obrazovce vytvořte nové širokopásmové nebo telefonické připojení.

6. Dočasně vypněte bránu firewall a antivirový software:

Vaše brána firewall nebo antivirový software může blokovat připojení. Dočasně je deaktivujte a zkontrolujte, zda je chyba 651 vyřešena. Jakmile je problém vyřešen, nezapomeňte je znovu povolit.

Pokud žádný z těchto kroků nevyřeší chybu 651, možná budete muset požádat o další pomoc svého poskytovatele internetových služeb. Mohou být schopni poskytnout další kroky pro odstraňování problémů nebo určit, zda je problém s vaším připojením.

Praktická řešení pro širokopásmové a telefonické připojení Chyba 651

Pokud se u širokopásmového nebo telefonického připojení setkáváte s chybou 651, existuje několik praktických řešení, která můžete zkusit vyřešit. K této chybě obvykle dochází, když je problém s konfigurací sítě nebo s ovladači modemu. Zde je několik kroků, jak opravit chybu 651:

 1. Restartujte počítač a modem: Někdy může chybu opravit jednoduchý restart. Vypněte počítač a odpojte modem od zdroje napájení. Počkejte několik minut a poté modem znovu zapojte. Jakmile je modem plně zapnutý, zapněte počítač a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.
 2. Zkontrolujte kabely modemu: Ujistěte se, že jsou všechny kabely připojené k modemu pevně zapojeny. Někdy mohou uvolněné kabely způsobit problémy s připojením a spustit chybu 651. Ujistěte se, že je ethernetový kabel správně připojen k modemu i k počítači.
 3. Aktualizujte ovladače modemu: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače modemu mohou také způsobit chybu 651. Navštivte web výrobce a stáhněte si nejnovější ovladače pro svůj model modemu. Nainstalujte ovladače a restartujte počítač, abyste zjistili, zda chyba přetrvává.
 4. Zakázat IPv6: Někteří uživatelé hlásili, že vypnutí IPv6 může pomoci vyřešit chybu 651. Chcete-li to provést, přejděte do Centra sítí a sdílení v Ovládacích panelech. Klikněte na „Změnit nastavení adaptéru“ a klikněte pravým tlačítkem na své síťové připojení. Vyberte „Vlastnosti“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Internetový protokol verze 6 (TCP/IPv6)“. Klikněte na 'OK' pro uložení změn a restartování počítače.
 5. Provedení čistého spuštění: Chcete-li vyřešit jakýkoli konfliktní software nebo služby, můžete provést čisté spuštění. Otevřete nástroj Konfigurace systému stisknutím klávesy Windows + R, zadáním „msconfig“ a stisknutím klávesy Enter. Na kartě Obecné vyberte „Selektivní spuštění“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Načíst položky při spuštění“. Přejděte na kartu Služby a zaškrtněte políčko vedle položky Skrýt všechny služby společnosti Microsoft. Klikněte na „Zakázat vše“ a poté na „OK“. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset požádat o další pomoc svého poskytovatele internetových služeb nebo technika. Mohou být schopni diagnostikovat a opravit základní problém způsobující chybu 651.

Vysvětlení selhání připojení PPPoE a WAN

Vysvětlení selhání připojení PPPoE a WAN

PPPoE, neboli protokol Point-to-Point over Ethernet, je běžná metoda používaná k navázání spojení mezi počítačem uživatele a poskytovatelem internetových služeb (ISP). Pomocí PPPoE počítač uživatele vytočí telefonní číslo poskytnuté poskytovatelem internetových služeb a server poskytovatele internetových služeb ověří přihlašovací údaje uživatele a přiřadí IP adresu pro přístup k internetu.

Někdy se však uživatelé mohou setkat s chybami, jako je chyba 651, při pokusu o vytvoření připojení PPPoE. Tato chyba obvykle označuje problém s připojením WAN (Wide Area Network), což je síť, která připojuje počítač uživatele k serveru ISP.

Existuje několik možných příčin selhání připojení WAN. Jednou z běžných příčin je špatně nakonfigurovaný nebo vadný modem nebo směrovač. V takových případech může problém vyřešit restartování modemu nebo routeru nebo obnovení továrního nastavení.

Další možnou příčinou je nesprávné uživatelské jméno nebo heslo zadané během nastavení PPPoE. Je důležité znovu zkontrolovat přihlašovací údaje poskytnuté ISP a zajistit, že jsou zadány správně. Server poskytovatele internetových služeb může mít navíc dočasné problémy. V takovém případě se doporučuje kontaktovat poskytovatele služeb Internetu s žádostí o pomoc.

K selhání připojení WAN mohou také přispět konflikty síťového hardwaru nebo softwaru. V takových případech může dočasné vypnutí jakékoli brány firewall nebo bezpečnostního softwaru třetí strany pomoci identifikovat příčinu problému. Kromě toho může být prospěšná také kontrola aktualizací síťových ovladačů nebo firmwaru modemu nebo routeru.

A konečně, problémy s fyzickou linkou, jako jsou vadné kabely nebo poškozené telefonní konektory, mohou narušit připojení WAN. Kontrola fyzických připojení a výměna poškozených kabelů nebo konektorů může pomoci vyřešit tyto problémy.

Díky pochopení potenciálních příčin selhání připojení PPPoE a WAN mohou uživatelé tyto problémy efektivně odstraňovat a řešit a zajistit tak hladký a nepřerušovaný internet.

Co znamená selhání vytáčeného připojení PPPoE?

Když narazíte na selhání vytáčeného připojení PPPoE, znamená to, že došlo k problému s připojením PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), které se pokoušíte navázat. PPPoE je síťový protokol používaný k navázání spojení mezi vaším počítačem a vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) pomocí Ethernetu.

Existuje několik důvodů, proč může dojít k selhání telefonického připojení PPPoE:

 • Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo: Jedním z nejčastějších důvodů selhání telefonického připojení PPPoE je zadání nesprávného uživatelského jména nebo hesla. Ujistěte se, že máte správné přihlašovací údaje poskytnuté vaším ISP.
 • Problémy s konfigurací sítě: Někdy může být nastavení konfigurace sítě na vašem počítači nesprávné, což způsobí selhání telefonického připojení PPPoE. Ověřte, zda jsou nastavení sítě správně nakonfigurována.
 • Problémy s fyzickým připojením: Pokud dojde k problému s fyzickým připojením mezi vaším počítačem a modemem nebo směrovačem, může to mít za následek selhání vytáčeného připojení PPPoE. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely pevně připojeny.
 • Problémy se serverem ISP: Příležitostně může problém spočívat na serveru vašeho ISP. Může docházet k dočasným výpadkům nebo údržbě, která způsobuje selhání vytáčení PPPoE. Obraťte se na svého ISP a ověřte, zda existují nějaké známé problémy se serverem.

Chcete-li vyřešit selhání telefonického připojení PPPoE, můžete zkusit následující kroky:

 1. Znovu zkontrolujte své uživatelské jméno a heslo, abyste se ujistili, že jsou správné.
 2. Pro obnovení připojení restartujte modem nebo směrovač.
 3. Ověřte nastavení sítě a proveďte potřebné úpravy.
 4. Obraťte se na svého ISP a zjistěte, zda existují nějaké známé problémy se serverem.
 5. Pokud vše ostatní selže, zvažte kontaktování technické podpory pro další pomoc.

Řešením problémů a řešením možných příčin selhání vytáčeného připojení PPPoE můžete chybu vyřešit a navázat úspěšné připojení k internetu.

Top