Jak opravit kód chyby 0xc0000225 v systému Windows 10 – podrobný průvodce

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Tento článek poskytuje řešení pro Windows 10 chybový kód 0xc0000225 bez cd . To vysvětluje kód chyby 0xc0000225 ve Windows 10 je obvykle způsobeno problémy se systémovými soubory, konfiguračními daty spouštění (BCD) nebo chybami disku. Když se objeví tato chyba, uživatelům se může zobrazit zpráva „ váš počítač/zařízení potřebuje opravit 0xc0000225 '.Chcete-li chybu vyřešit bez disku CD, článek popisuje kroky, jako je ruční použití funkce Automatická oprava přestavba BCD , provozování Okna vestavěný nástroj Check Disk a provedení obnovení systému. Problémy s hardwarem mohou také způsobit kód chyby 0xc0000225 , takže může pomoci kontrola připojení a aktualizace ovladačů. Pokud se hardware zdá být v pořádku, doporučujeme také vyhledat malware a vyhledat odbornou pomoc.

Klíčové je, že zatímco chyba 0xc0000225 může zabránit správnému spuštění systému Windows 10, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které mohou uživatelé provést, aby problém vyřešili, aniž by se museli spoléhat na disk CD nebo přeinstalovat systém Windows. Dodržování uvedených řešení může pomoci znovu spustit systém.

Vysvětlení kódu chyby 0xc0000225 ve Windows 10

Vysvětlení kódu chyby 0xc0000225 ve Windows 10

Kód chyby 0xc0000225 je běžný problém, se kterým se setkávají uživatelé Windows 10. K této chybě obvykle dochází během procesu spouštění a může zabránit správnému spuštění operačního systému. Pochopení hlavních příčin a potenciálních řešení této chyby může uživatelům pomoci s navigací a řešením problému.Jednou z hlavních příčin chybového kódu 0xc0000225 je poškozený nebo chybějící systémový soubor. K tomu může dojít z různých důvodů, jako je nesprávné vypnutí, infekce malwarem nebo problémy s hardwarem. Když se systémový soubor zodpovědný za spouštění systému Windows 10 poškodí nebo chybí, spustí se kód chyby 0xc0000225.

Kromě problémů se systémovými soubory může být kód chyby 0xc0000225 způsoben také problémy s konfiguračními daty spouštění (BCD). BCD obsahuje důležité informace o spouštěcím procesu, a pokud dojde k jeho poškození nebo nesprávné konfiguraci, může to vést k chybám při spouštění, jako je 0xc0000225.

Chcete-li vyřešit kód chyby 0xc0000225, existuje několik kroků, které mohou uživatelé provést. Za prvé, provedení opravy při spuštění může pomoci vyřešit jakékoli problémy se systémovými soubory nebo BCD. To lze provést pomocí instalačního média Windows 10 nebo nabídky Rozšířené možnosti spuštění.Pokud oprava při spuštění problém nevyřeší, mohou uživatelé zkusit znovu vytvořit BCD ručně. To zahrnuje použití příkazového řádku a provádění specifických příkazů k opětovnému vytvoření BCD. Je důležité pečlivě dodržovat pokyny, abyste předešli dalším komplikacím.

V některých případech může být kód chyby 0xc0000225 způsoben hardwarovými problémy, jako je vadný pevný disk nebo nekompatibilní ovladače. Kontrola hardwaru a aktualizace ovladačů může pomoci vyřešit tyto problémy. Spuštěním diagnostického testu na pevném disku lze také identifikovat případné problémy.

Závěrem lze říci, že kód chyby 0xc0000225 může být frustrující problém, se kterým se můžete setkat v systému Windows 10. Pochopení základních příčin a dodržování příslušných kroků pro odstraňování problémů může uživatelům pomoci s navigací a řešením této chyby, což umožní hladký a úspěšný proces spouštění.Co je kód chyby 0xc0000225: požadované zařízení není připojeno?

Když se v systému Windows 10 setkáte s kódem chyby 0xc0000225, znamená to, že požadované zařízení není připojeno nebo k němu není přístup. K této chybě obvykle dochází během procesu spouštění a může zabránit správnému načtení operačního systému.

Chybová zpráva se může zobrazit jako:'Zotavení Váš počítač potřebuje opravit Požadované zařízení není připojeno nebo k němu není přístup.

Kód chyby: 0xc0000225K této chybě může dojít z několika důvodů:

 1. Poškozené nebo chybějící systémové soubory: Pokud jsou základní systémové soubory poškozené nebo chybí, systém Windows nemusí mít přístup k požadovanému zařízení pro spuštění.
 2. Nesprávná konfigurace spouštění: Nesprávná konfigurace spouštění může zabránit systému v přístupu k potřebnému zařízení během spouštění.
 3. Odpojený nebo vadný hardware: Pokud dojde k odpojení nebo poruše potřebného hardwarového zařízení, jako je pevný disk nebo SSD, systém Windows k němu během spouštění nebude mít přístup.
 4. Virus spouštěcího sektoru: V některých případech může tuto chybu způsobit virová nebo malwarová infekce v boot sektoru tím, že zabrání systému v přístupu k požadovanému zařízení.

Chcete-li vyřešit kód chyby 0xc0000225, můžete vyzkoušet následující řešení: 1. Spustit opravu spouštění: Pomocí nástroje Windows Startup Repair můžete automaticky opravit jakékoli problémy s konfigurací spouštění nebo chybějící systémové soubory.
 2. Zkontrolujte hardwarová připojení: Ujistěte se, že všechna potřebná hardwarová zařízení jsou správně připojena a správně fungují. Zkontrolujte kabely, konektory a napájecí zdroj, abyste odstranili jakékoli problémy související s hardwarem.
 3. Vyhledat malware: Proveďte úplnou kontrolu systému pomocí spolehlivého antivirového nebo antimalwarového softwaru, abyste zkontrolovali případné infekce v zaváděcím sektoru.
 4. Obnovte BCD: Pomocí příkazového řádku znovu vytvořte konfigurační data spouštění (BCD), abyste opravili všechny chyby konfigurace, které by mohly problém způsobovat.
 5. Oprava hlavního spouštěcího záznamu (MBR): Pomocí příkazového řádku opravte nebo znovu vytvořte hlavní spouštěcí záznam, pokud chybu způsobuje.

Pokud žádné z těchto řešení nevyřeší kód chyby 0xc0000225, může být nutné vyhledat odbornou pomoc nebo zvážit přeinstalaci operačního systému, aby se problém vyřešil.

Řešení pro 0xc0000225 bez použití CD

Řešení pro 0xc0000225 bez použití CD

Pokud na počítači se systémem Windows 10 narazíte na chybový kód 0xc0000225, můžete se obávat, že k vyřešení problému budete muset použít CD. Existují však alternativní řešení, která můžete vyzkoušet, než se uchýlíte k disku CD.

1. Použijte funkci Automatická oprava:

Pokud máte instalační disk Windows 10 nebo spouštěcí jednotku USB, můžete chybu opravit pomocí funkce Automatické opravy. Jednoduše vložte disk nebo jednotku USB do počítače, restartujte jej a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste získali přístup k možnostem automatické opravy. Odtud můžete vybrat možnost opravit počítač a nechat systém Windows, aby se pokusil chybu opravit za vás.

2. Znovu sestavte BCD (Boot Configuration Data):

Kód chyby 0xc0000225 může být někdy způsoben poškozenými nebo chybějícími soubory BCD. Chcete-li znovu sestavit BCD, můžete použít příkazový řádek v prostředí Windows Recovery Environment. Restartujte počítač a zpřístupněte prostředí Windows Recovery Environment stisknutím konkrétní klávesy (například F11 nebo F12) během spouštění. V příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém z nich stiskněte klávesu Enter:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /scanos

bootrec /rebuildbcd

Po provedení těchto příkazů restartujte počítač a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.

3. Zkontrolujte, zda váš pevný disk neobsahuje chyby:

Další možnou příčinou chybového kódu 0xc0000225 je vadný pevný disk. Ke skenování a opravě chyb na pevném disku můžete použít vestavěný nástroj Windows s názvem „Zkontrolovat disk“. Otevřete příkazový řádek jako správce a zadejte následující příkaz:

chkdsk C: /f

Nahraďte 'C:' písmenem jednotky vaší instalace Windows. Stiskněte Enter a nechte nástroj naskenovat a opravit všechny nalezené chyby. Po dokončení procesu restartujte počítač.

4. Proveďte obnovení systému:

Pokud jste dříve vytvořili bod obnovení systému, můžete jej použít k návratu počítače zpět do funkčního stavu před výskytem chyby. Chcete-li provést obnovení systému, můžete přistupovat k Pokročilým možnostem spuštění restartováním počítače a stisknutím určité klávesy (například F8 nebo Shift + F8) během spouštění. Odtud vyberte možnost obnovení počítače do předchozího stavu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

5. Vyhledejte odbornou pomoc:

Pokud pro vás žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může být nejlepší vyhledat odbornou pomoc. Další pomoc při řešení chybového kódu 0xc0000225 vám poskytne počítačový technik nebo výrobce vašeho počítače.

Než se pokusíte o kterékoli z těchto řešení, nezapomeňte si zálohovat důležité soubory, protože mohou vyžadovat provedení změn v systémových souborech vašeho počítače. Hodně štěstí!

Jaký je nástroj pro obnovu pro kód chyby 0xc0000225?

Když se v systému Windows 10 setkáte s kódem chyby 0xc0000225, je důležité mít k dispozici spolehlivý nástroj pro obnovu, který problém vyřeší. Jedním z takových nástrojů je Windows Recovery Environment (WinRE).

WinRE je vestavěný nástroj pro obnovu v systému Windows 10, ke kterému lze přistupovat různými způsoby, například pomocí instalačního média nebo nabídky Rozšířené možnosti spuštění. Poskytuje sadu diagnostických a opravárenských nástrojů, které mohou pomoci opravit běžné problémy se systémem Windows, včetně kódu chyby 0xc0000225.

Zde jsou kroky k použití WinRE jako nástroje pro obnovu pro kód chyby 0xc0000225:

 1. Vložte instalační médium Windows 10 (například jednotku USB nebo DVD) do počítače.
 2. Restartujte počítač a spusťte systém z instalačního média. Možná budete muset změnit pořadí spouštění v nastavení systému BIOS počítače, abyste upřednostnili instalační médium.
 3. Na obrazovce Nastavení systému Windows vyberte jazykové předvolby a klikněte na 'Další'.
 4. Klikněte na „Opravit počítač“ v levém dolním rohu obrazovky.
 5. Na další obrazovce vyberte 'Řešení problémů'.
 6. Klikněte na 'Pokročilé možnosti'.
 7. Vyberte 'Příkazový řádek'.
 8. V okně Příkazový řádek zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter: |_+_|
 9. Počkejte na dokončení příkazu a poté zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter: |_+_|
 10. Ještě jednou počkejte na dokončení příkazu a poté zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter: |_+_|
 11. Restartujte počítač a zjistěte, zda byl kód chyby 0xc0000225 vyřešen.

Pokud výše uvedené kroky nevyřeší kód chyby 0xc0000225, možná budete muset vyhledat další pomoc od profesionála nebo kontaktovat podporu společnosti Microsoft, která vám poskytne další možnosti řešení potíží.

Jak snadno opravím kód chyby 0xc0000225 Windows 10?

Pokud se na počítači se systémem Windows 10 setkáváte s kódem chyby 0xc0000225, možná vás zajímá, jak jej snadno vyřešit. K této chybě obvykle dochází, když Správce spouštění systému Windows nemůže najít požadovaný spouštěcí soubor nebo když se vyskytnou problémy s konfiguračními daty spouštění.

Chcete-li opravit kód chyby 0xc0000225 v systému Windows 10, můžete vyzkoušet následující řešení:

 1. Zkontrolujte hardware: Ujistěte se, že všechny hardwarové součásti, jako je pevný disk a RAM, jsou správně připojeny a správně fungují. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s hardwarem, opravte je, abyste vyloučili možnost, že chyba bude způsobena vadným hardwarem.
 2. Použít automatickou opravu: Windows 10 má vestavěnou funkci Automatické opravy, která může pomoci vyřešit běžné problémy související se spouštěním. Chcete-li použít tuto funkci, můžete spustit počítač z instalačního média Windows, vybrat jazykové předvolby a poté zvolit možnost „Opravit počítač“. Odtud vyberte „Řešení problémů“ > „Pokročilé možnosti“ > „Oprava spouštění“ a postupujte podle pokynů na obrazovce, aby se systém Windows pokusil opravit konfiguraci spouštění.
 3. Znovu sestavit BCD: Pokud možnost Automatická oprava problém nevyřeší, můžete zkusit znovu vytvořit konfigurační data spouštění (BCD) ručně. Chcete-li to provést, budete muset otevřít příkazový řádek z nabídky Pokročilé možnosti. V příkazovém řádku zadejte následující příkazy jeden po druhém a po každém stiskněte klávesu Enter:
  • bootrec /fixmbr
  • bootrec /fixboot
  • bootrec /scanos
  • bootrec /rebuildbcd
  Po provedení těchto příkazů restartujte počítač a zkontrolujte, zda je kód chyby 0xc0000225 vyřešen.
 4. Zkontrolujte disk na chyby: Je možné, že chyba je způsobena chybami disku. Ke skenování a opravě jakýchkoliv chyb disku můžete použít vestavěný nástroj Windows s názvem „chkdsk“. Otevřete příkazový řádek jako správce a zadejte příkaz „chkdsk C: /f /r“ (nahraďte „C“ příslušným písmenem jednotky, pokud je vaše instalace systému Windows na jiném disku). Tento příkaz prohledá a opraví všechny chyby nalezené na disku.
 5. Proveďte čistou instalaci systému Windows: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, možná budete muset zvážit provedení čisté instalace systému Windows 10. Tím vymažete všechna data v počítači, takže si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory. K provedení čisté instalace můžete použít instalační médium Windows.

Podle těchto kroků byste měli být schopni snadno opravit kód chyby 0xc0000225 ve Windows 10 a bez problémů znovu spustit počítač.

Řešení „Požadované zařízení není připojeno“ v chybě 0xc0000225

Adresování

Když se ve Windows 10 setkáte s kódem chyby 0xc0000225, můžete narazit na zprávu „Požadované zařízení není připojeno“. K této chybě obvykle dochází během procesu spouštění a může zabránit správnému spuštění počítače. Naštěstí existuje několik kroků, jak tento problém vyřešit.

1. Zkontrolujte hardwarová připojení: První věc, kterou byste měli udělat, je zajistit, aby všechna vaše hardwarová zařízení, jako je pevný disk nebo SSD, byla správně připojena. Ujistěte se, že jsou kabely pevně zapojeny a že nejsou uvolněné spoje.

2. Restartujte počítač: Někdy může chybu 0xc0000225 vyřešit jednoduchý restart. Zkuste restartovat počítač a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud ano, pokračujte dalším krokem.

3. Použijte Windows Recovery Environment: Windows Recovery Environment (WinRE) je vestavěný nástroj, který vám může pomoci s odstraňováním a opravou různých problémů. Pro přístup k WinRE restartujte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F8, dokud se nezobrazí nabídka Advanced Boot Options. Odtud vyberte „Opravit počítač“ a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přístup k WinRE.

4. Spusťte Startup Repair: Jakmile jste ve WinRE, vyberte možnost 'Startup Repair'. Tím se zahájí proces automatické opravy, který může vyřešit běžné problémy související se spouštěním. Nechte proces dokončit a poté restartujte počítač, abyste zjistili, zda byla chyba vyřešena.

5. Zkontrolujte, zda na disku nejsou chyby: Další možnou příčinou chyby 0xc0000225 je poškozený nebo poškozený disk. Chcete-li zkontrolovat chyby, vraťte se do WinRE a vyberte možnost 'Příkazový řádek'. V okně příkazového řádku zadejte „chkdsk /f /r“ a stiskněte klávesu Enter. Tento příkaz prohledá váš disk na chyby a pokusí se je opravit.

6. Přeinstalujte systém Windows: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, možná budete muset přeinstalovat systém Windows. To by mělo být považováno za poslední možnost, protože to vymaže všechna vaše data a nainstalované programy. Než budete pokračovat v procesu přeinstalace, nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pomocí těchto kroků můžete vyřešit problém „Požadované zařízení není připojeno“ v kódu chyby 0xc0000225 a znovu spustit systém Windows 10.

Top