Problémy zařazování tiskáren – obsáhlý průvodce porozuměním a řešením běžných problémů

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

The zařazovací program tiskárny je komponenta, která spravuje tiskovou frontu a pořadí dokumentů odeslaných na tiskárnu. Zařazování tiskárny označuje tento proces dočasného ukládání tiskových úloh před jejich řízeným odesláním do tiskárny. Nicméně, spooler problémy, jako je selhání, zamrznutí nebo nereagování, mohou narušit tisk.Pro odstranění problémů mohou uživatelé zkusit restartovat zařazování tisku servis, aktualizace ovladačů tiskárny, odstranění zaseknutého tisková fronta nebo spuštění diagnostiky. Preventivně pomáhá udržovat aktualizované ovladače a monitorovat tiskové úlohy. Pochopení toho, co zařazovací program tiskárny dělá a její role v zařazovací tiskárna úlohy umožňuje optimalizovat výkon tisku. Pokud se vyskytnou problémy, řešení obvykle zahrnují resetování spooler , řešení softwarových konfliktů a vyloučení selhání pomocí správné metodologie odstraňování problémů.

Úvod do zařazování tiskáren

Zařazování tiskárny je základní součástí tiskového procesu, který umožňuje efektivní správu více tiskových úloh. Když je dokument odeslán do tiskárny, je nejprve uložen do tiskové fronty, známé jako zařazovací služba. Zařazovací služba poté uspořádá tiskové úlohy v pořadí, v jakém byly přijaty, a jednu po druhé je odešle do tiskárny.

Zařazování tiskárny poskytuje několik výhod, včetně vyšší rychlosti tisku a možnosti tisku více dokumentů současně. Umožňuje také uživatelům spravovat své tiskové úlohy, jako je jejich pozastavení, obnovení nebo zrušení, aniž by to ovlivnilo ostatní tiskové úlohy ve frontě.Zařazovací služba tiskárny funguje jako prostředník mezi počítačem a tiskárnou a zajišťuje, že tiskové úlohy budou zpracovány včas a řádně. Dočasně ukládá tisková data na pevný disk nebo do paměti tiskárny, což umožňuje počítači pokračovat v činnosti bez čekání na dokončení procesu tisku.

Kromě správy tiskových úloh řeší zařazovací služba také různé chybové stavy, které mohou nastat během tisku. Pokud například tiskárna zasekne papír nebo dojde inkoust, zařazovací služba pozastaví dotčenou tiskovou úlohu a upozorní uživatele na problém.

Celkově hraje zařazování tiskárny zásadní roli při optimalizaci tiskového procesu, umožňuje efektivní správu tiskových úloh a zajišťuje hladký provoz tiskárny. Pochopení toho, jak funguje zařazování tiskáren, může uživatelům pomoci řešit běžné problémy s tiskem a maximalizovat jejich zážitek z tisku.Co je to zařazování v tiskárně?

Spooling, což je zkratka pro Simultaneous Peripheral Operations On-line, je proces, který umožňuje tiskárně efektivně zpracovávat více tiskových úloh. Při zařazování tiskárna přijímá tiskové úlohy z počítače a ukládá je do dočasného souboru zvaného zařazování tisku. Zařazovací služba tisku pak uspořádá tiskové úlohy do fronty a umožní tiskárně je načíst a vytisknout v pořadí, v jakém byly přijaty.

Zařazování je základní součástí moderní technologie tiskáren, protože zlepšuje efektivitu a produktivitu tiskového procesu. Uložením tiskových úloh do zařazovací služby může počítač pokračovat v odesílání nových tiskových úloh, aniž by čekal, až tiskárna dokončí aktuální úlohu. To umožňuje uživateli provádět multitasking a provádět další úkoly na počítači, zatímco tiskárna tiskne.

Zařazování tisku také funguje jako vyrovnávací paměť mezi počítačem a tiskárnou a zajišťuje, že data jsou přenášena konzistentní rychlostí. To pomáhá zabránit ztrátě nebo poškození dat, protože tiskárna může načíst tiskové úlohy ze zařazovací služby svým vlastním tempem. Zařazování navíc umožňuje snadnou správu tiskových úloh, protože je lze pozastavit, zrušit nebo změnit pořadí z rozhraní zařazování tisku.Stručně řečeno, zařazování v tiskárně je proces ukládání a organizace tiskových úloh do dočasného souboru, což umožňuje efektivní a nepřerušovaný tisk. Zvyšuje produktivitu, umožňuje multitasking a pomáhá předcházet ztrátě nebo poškození dat během procesu tisku.

Odstraňování běžných problémů zařazování tiskárny

Odstraňování běžných problémů zařazování tiskárny

Pokud máte problémy se zařazovací službou tiskárny, může to být frustrující a narušit váš pracovní postup. Naštěstí má mnoho běžných problémů se zařazovací službou tiskárny jednoduchá řešení, která můžete vyzkoušet, než vyhledáte odbornou pomoc. Zde je několik kroků pro odstraňování problémů, které vám pomohou vyřešit běžné problémy se zařazovací službou tiskárny: 1. Restartujte službu zařazování tisku: Prvním krokem při odstraňování problémů se zařazováním tiskárny je restartování služby zařazování tisku na vašem počítači. Chcete-li to provést, přejděte do části „Služby“ v Ovládacích panelech, najděte službu „Zařazování tisku“ a klikněte na „Restartovat“.
 2. Vymazání tiskové fronty: Někdy se může tisková fronta ucpat čekajícími tiskovými úlohami, což způsobí, že zařazovací služba tiskárny přestane fungovat. Chcete-li vymazat tiskovou frontu, přejděte do Ovládacích panelů, otevřete sekci Zařízení a tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na svou tiskárnu a vyberte možnost Zobrazit, co se tiskne. Odtud můžete zrušit nebo odstranit jakékoli čekající tiskové úlohy.
 3. Aktualizace nebo přeinstalace ovladačů tiskárny: Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou také způsobit problémy se zařazovací službou tiskárny. Zkuste aktualizovat ovladače tiskárny na nejnovější verzi nebo je úplně přeinstalovat. Nejnovější ovladače většinou najdete na stránkách výrobce.
 4. Zkontrolujte konflikty softwaru: Někdy mohou jiné softwarové programy nebo služby rušit zařazovací službu tiskárny a způsobit, že přestane fungovat. Chcete-li zkontrolovat konflikty softwaru, zkuste zakázat všechny nepotřebné spouštěcí programy nebo dočasně deaktivovat antivirový software.
 5. Spusťte Poradce při potížích s tiskem: Většina operačních systémů má vestavěné poradce při potížích s tiskem, které dokážou automaticky detekovat a opravit běžné problémy zařazovací služby tiskárny. Vyhledejte nástroj pro odstraňování problémů s tiskem v nastavení operačního systému nebo na ovládacím panelu.
 6. Restartujte počítač a tiskárnu: Pokud vše ostatní selže, zkuste restartovat počítač i tiskárnu. To může někdy vyřešit jakékoli dočasné závady nebo problémy s připojením, které mohou způsobovat problémy se zařazovací službou tiskárny.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů můžete často vyřešit běžné problémy zařazovací služby tiskárny sami. Pokud však problémy přetrvávají nebo pokud problém přetrvává, může být nutné vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat výrobce tiskárny pro další podporu.

Jak vyřeším problém se zařazovací službou tiskárny?

Pokud máte problémy se zařazovací službou tiskárny, existuje několik kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit. Zde je několik řešení, která můžete vyzkoušet:Restartujte službu zařazování Pokud služba zařazování tiskárny přestala fungovat, můžete ji zkusit restartovat. Otevřete okno Služby stisknutím klávesy Windows + R, zadejte „services.msc“ a stiskněte klávesu Enter. Vyhledejte službu 'Print Spooler', klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Restartovat.
Odstraňte tiskové úlohy Někdy mohou tiskové úlohy uvíznout v tiskové frontě a způsobit problémy se zařazovací službou. Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete okno Služby, jak je uvedeno výše, vyhledejte službu 'Print Spooler', klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Zastavit. Poté přejděte do následující složky: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Smažte všechny soubory v této složce. Nakonec se vraťte do okna Služby a znovu spusťte službu 'Print Spooler'.
Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladače tiskárny Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou také způsobit problémy se zařazovací službou. Chcete-li to vyřešit, můžete zkusit aktualizovat ovladače. Navštivte webovou stránku výrobce vaší tiskárny a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš model tiskárny. Případně můžete odinstalovat aktuální ovladače tiskárny ze Správce zařízení a poté je znovu nainstalovat.
Použijte Poradce při potížích s tiskárnou Systém Windows má vestavěného Poradce při potížích s tiskárnou, který může pomoci diagnostikovat a opravit běžné problémy s tiskárnou, včetně problémů se zařazováním. Chcete-li se k němu dostat, přejděte do Ovládacích panelů, vyberte „Řešení problémů“ a poté klikněte na „Zobrazit vše“ v levém podokně. Vyhledejte a spusťte Poradce při potížích s tiskárnou ze seznamu dostupných poradců při potížích.
Zkontrolujte přítomnost malwaru V některých případech může malware nebo viry narušit zařazovací službu tiskárny a způsobit její poruchu. Spusťte úplnou kontrolu systému pomocí preferovaného antivirového softwaru, abyste zkontrolovali případné infekce. Pokud je zjištěn malware, odstraňte jej a zkuste tisk znovu.

Doufejme, že vám jedno z těchto řešení pomůže vyřešit problém se zařazovací službou tiskárny a znovu zprovozní vaši tiskárnu. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat profesionálního technika pro další pomoc.

Metody restartování a resetování zařazování tiskárny

Metody restartování a resetování zařazování tiskárny

Pokud máte problémy se zařazovací službou tiskárny, může být nutné ji restartovat nebo resetovat. Restartování zařazovací služby tiskárny může pomoci vyřešit dočasné závady nebo chyby, zatímco její resetování může vymazat všechny poškozené soubory nebo nastavení, které mohou způsobovat trvalé problémy. Zde je několik metod, které můžete vyzkoušet:1. Restartování služby zařazování tiskárny:

Chcete-li restartovat službu zařazování tiskáren, postupujte takto:

 1. zmáčkni klíč Windows + R na klávesnici otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Typ services.msc a stiskněte Vstupte otevřete okno Služby.
 3. Přejděte dolů a najděte Zařazování tisku servis.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na Zařazování tisku servis a vyberte Restartujte .
 5. Počkejte, až se služba restartuje, a poté zkuste tiskárnu znovu použít.

2. Vymazání tiskové fronty:

Pokud se vaše tiskové úlohy zasekávají v tiskové frontě, můžete problém vyřešit jeho vymazáním. Zde je postup:

 1. Otevřete okno Služby, jak je popsáno v předchozí metodě.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na Zařazování tisku servis a vyberte Stop .
 3. Otevřete Průzkumníka souborů a přejděte do následujícího umístění: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS .
 4. Smažte všechny soubory v TISKÁRNY složku.
 5. Vraťte se do okna Služby a klikněte pravým tlačítkem na Zařazování tisku službu znovu, ale tentokrát vyberte Start jej restartovat.

3. Použití příkazového řádku:

Pokud výše uvedené metody nefungují, můžete zkusit resetovat zařazovací službu tiskárny pomocí příkazového řádku. Následuj tyto kroky:

 1. Otevřete příkazový řádek jako správce.
 2. Zadejte následující příkazy a stiskněte Vstupte po každém:
 3. |_+_|

  |_+_|

  |_+_|

 4. Počkejte na provedení příkazů a poté zkuste tiskárnu použít.

4. Aktualizace ovladačů tiskárny:

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače tiskárny mohou také způsobit problémy se zařazovací službou tiskárny. Chcete-li aktualizovat ovladače tiskárny, postupujte takto:

 1. Otevřete Správce zařízení kliknutím pravým tlačítkem myši na Start tlačítko a výběr Správce zařízení .
 2. Rozbalte Tiskové fronty kategorie.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte Aktualizujte ovladač .
 4. Aktualizujte ovladač podle pokynů na obrazovce.
 5. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda byly problémy se zařazovací službou tiskárny vyřešeny.

Pomocí těchto metod byste měli být schopni restartovat a resetovat zařazovací službu tiskárny, čímž se vyřeší všechny problémy, které vám mohou bránit v tisku. Pokud problémy přetrvávají, možná budete muset vyhledat další pomoc od výrobce tiskárny nebo profesionálního technika.

Jaký nástroj lze použít k restartování služby zařazování tisku?

Při řešení problémů zařazovací služby tiskárny je jedním z nejběžnějších kroků odstraňování problémů restartování služby zařazování tisku. To lze provést pomocí nástroje 'Služby' v operačním systému Windows.

Chcete-li získat přístup k nástroji „Služby“, postupujte takto:

 1. Stisknutím klávesy Windows + R otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte „services.msc“ a stiskněte klávesu Enter.

Otevře se okno „Služby“, ve kterém jsou uvedeny všechny služby spuštěné na vašem počítači. V seznamu vyhledejte službu 'Print Spooler'.

Chcete-li restartovat službu zařazování tisku, klepněte pravým tlačítkem myši na službu „Zařazování tisku“ az kontextové nabídky vyberte „Restartovat“. Případně můžete také kliknout na službu 'Print Spooler' a vybrat ji a poté kliknout na tlačítko 'Restartovat' na panelu nástrojů nad seznamem služeb.

Jakmile je služba zařazování tisku restartována, vymaže všechny čekající tiskové úlohy a začne znovu. To může často vyřešit běžné problémy zařazovací služby tiskárny, jako jsou zaseknuté tiskové úlohy nebo chybové zprávy.

Jak trvale opravím zařazovací službu tiskárny?

Pokud se potýkáte s opakovanými problémy se zařazovací službou tiskárny, může to být frustrující a časově náročné. Existuje však několik kroků, které můžete provést k trvalému vyřešení problému se zařazovací službou tiskárny:

 1. Restartujte službu zařazování tisku: Jedním z prvních kroků, které můžete zkusit, je restartování služby zařazování tisku na vašem počítači. To lze provést otevřením aplikace Služby, vyhledáním služby Print Spooler a kliknutím na možnost Restartovat.
 2. Vymažte tiskovou frontu: Někdy může zaseknutá tisková úloha způsobit problémy se zařazovací službou tiskárny. Problém může pomoci vyřešit vymazání tiskové fronty. Chcete-li to provést, otevřete složku Tiskárny, klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost Zrušit všechny dokumenty.
 3. Aktualizujte ovladače tiskárny: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače tiskárny mohou také způsobit problémy se zařazovací službou tiskárny. Ujistěte se, že máte nainstalované nejnovější ovladače tiskárny pro váš model tiskárny. Ovladače si můžete stáhnout ze stránek výrobce.
 4. Zkontrolujte přítomnost malwaru: Malware nebo viry mohou narušovat funkci zařazování tiskárny. Spusťte úplnou kontrolu systému pomocí antivirového softwaru a zkontrolujte, zda neobsahuje škodlivé programy. Odstraňte všechny zjištěné hrozby.
 5. Zakažte nepotřebné tiskové služby: Pokud máte v počítači nainstalovaných více tiskových služeb, může to vést ke konfliktům a problémům se zařazovací službou. Vypněte všechny nepotřebné tiskové služby v aplikaci Služby, abyste předešli konfliktům.
 6. Obnovte složku zařazování tisku: Resetování složky zařazování tisku může pomoci opravit poškozené soubory, které mohou způsobovat problémy. Chcete-li to provést, zastavte službu zařazování tisku, přejděte do složky zařazování tisku (obvykle umístěná na C:WindowsSystem32spoolPRINTERS), odstraňte všechny soubory ve složce a restartujte službu zařazování tisku.
 7. Proveďte obnovení systému: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení systému a vrátit tak nastavení počítače do předchozího funkčního stavu. Vyberte bod obnovení dříve, než se začnou vyskytovat problémy se zařazovací službou tiskárny.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni trvale vyřešit problém se zařazovací službou tiskárny a užívat si nepřetržitý tisk.

Pokročilá řešení pro chyby služby zařazování tisku

Pokročilá řešení pro chyby služby zařazování tisku

Pokud dochází k přetrvávajícím chybám služby zařazování tisku, existují některá pokročilá řešení, která můžete zkusit problém vyřešit. Tato řešení vyžadují určité technické znalosti, proto postupujte opatrně a pečlivě dodržujte uvedené kroky.

1. Resetujte službu zařazování tisku

Jedním z běžných řešení je resetování služby zařazování tisku. Udělat toto:

 1. Otevřete okno Služby stisknutím klávesy Windows + R a zadáním „services.msc“.
 2. V seznamu vyhledejte službu 'Print Spooler'.
 3. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte 'Stop'.
 4. Počkejte několik sekund, poté na něj znovu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte „Start“.

2. Odstraňte soubory zařazování tisku

Pokud resetování služby zařazování tisku nefunguje, můžete zkusit odstranit soubory zařazování tisku. Následuj tyto kroky:

 1. Otevřete okno Služby, jak bylo uvedeno výše.
 2. Zastavte službu 'Print Spooler'.
 3. Přejděte do následujícího adresáře: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS
 4. Smažte všechny soubory v této složce.
 5. Znovu spusťte službu 'Print Spooler'.

3. Aktualizujte ovladače tiskárny

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače tiskárny mohou také způsobit chyby zařazovací služby tisku. Aktualizace ovladačů tiskárny:

 1. Otevřete Správce zařízení stisknutím kláves Windows + X a výběrem „Správce zařízení“.
 2. Rozbalte kategorii 'Tiskové fronty'.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte možnost Aktualizovat ovladač.
 4. Aktualizujte ovladač podle pokynů na obrazovce.

4. Spusťte nástroj Kontrola systémových souborů

Poškozené systémové soubory mohou někdy ovlivnit službu zařazování tisku. Spuštění nástroje Kontrola systémových souborů může pomoci vyřešit jakékoli problémy. Zde je postup:

 1. Otevřete příkazový řádek jako správce.
 2. Napište 'sfc /scannow' a stiskněte Enter.
 3. Počkejte na dokončení skenování a v případě výzvy postupujte podle pokynů.
 4. Restartovat váš počítač.

Před provedením jakýchkoli změn v systému nezapomeňte vytvořit bod obnovení systému a při práci se systémovými soubory a službami buďte vždy opatrní.

Pomocí těchto pokročilých řešení byste měli být schopni odstraňovat a řešit chyby služby zařazování tisku na vašem počítači.

Jaké nápravné opatření by technik provedl v reakci na chybu zařazovací služby tisku?

Pokud dojde k chybě zařazovací služby tisku, technik obvykle provede následující nápravná opatření:

 1. Restartujte službu zařazování tisku: Prvním krokem je restartování služby zařazování tisku. To lze provést otevřením konzoly Služby, vyhledáním služby Print Spooler a kliknutím na možnost 'Restartovat'. Restartování služby často vyřeší drobné problémy a umožní obnovení tiskových úloh ve frontě.
 2. Vymažte tiskovou frontu: Pokud restartování služby zařazování tisku problém nevyřeší, technik bude pokračovat ve vymazání tiskové fronty. To lze provést tak, že přejdete do složky Tiskárny, klepnete pravým tlačítkem myši na tiskárnu, u které došlo k chybě, a vyberete možnost „Zobrazit, co se tiskne“. Odtud může technik vybrat všechny tiskové úlohy a vybrat možnost „Zrušit“ nebo „Odstranit“, aby se fronta vymazala.
 3. Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladače tiskárny: Zastaralé nebo poškozené ovladače tiskárny mohou často způsobit chyby zařazovací služby tisku. K vyřešení tohoto problému by technik aktualizoval nebo přeinstaloval ovladače tiskárny. Mohou to udělat tak, že navštíví webovou stránku výrobce tiskárny, stáhnou si nejnovější software ovladače a nainstalují jej do postiženého počítače.
 4. Zkontrolujte konflikty softwaru: Někdy mohou konflikty s jiným softwarem nainstalovaným v počítači narušit zařazování tisku. Technik by zkontroloval jakýkoli nedávno nainstalovaný software, který může způsobovat problém, a v případě potřeby jej odinstaluje nebo deaktivuje.
 5. Proveďte kontrolu systému na přítomnost malwaru: Infekce malwarem mohou také ovlivnit fungování zařazovací služby tisku. Aby technik tuto možnost vyloučil, provedl by důkladnou kontrolu systému pomocí renomovaného antivirového nebo antimalwarového softwaru. Jakýkoli detekovaný malware by měl být odstraněn, aby se obnovila normální činnost zařazovací služby tisku.
 6. Restartujte počítač: Pokud vše ostatní selže, restartování počítače může často vyřešit přetrvávající problémy se zařazovací službou tisku. To umožňuje nový začátek a může pomoci odstranit jakékoli dočasné závady nebo konflikty.

Stručně řečeno, technik by provedl řadu kroků k vyřešení chyby zařazování tisku, včetně restartování služby, vymazání tiskové fronty, aktualizace nebo přeinstalace ovladačů tiskárny, kontroly konfliktů softwaru, provedení skenování malwaru a restartování počítače v případě potřeby. . Dodržením těchto nápravných opatření může technik obvykle vyřešit chyby zařazovací služby tisku a obnovit normální funkčnost tisku.

Opravil Microsoft problém se zařazováním tisku?

Ano, společnost Microsoft se vypořádala s problémem zařazování tisku a vydala několik aktualizací, které řeší problémy s ním související. Problém zařazování tisku, známý také jako „PrintNightmare“, byla zranitelnost, která útočníkům umožňovala získat kontrolu nad systémem uživatele prostřednictvím služby zařazování tisku.

Společnost Microsoft aktivně pracuje na odstranění tohoto problému a vydala aktualizace zabezpečení, které tuto chybu zabezpečení opravují. Tyto aktualizace zahrnují opravy pro Windows Server i klientské systémy Windows.

Chcete-li zajistit, aby byl váš systém chráněn, doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace systému Windows a udržovat operační systém aktuální. Společnost Microsoft navíc poskytla pokyny, jak zabezpečit službu zařazování tisku a zmírnit rizika s ní spojená.

Je důležité poznamenat, že i když se společnost Microsoft zabývala problémem zařazování tisku, je stále nezbytné dodržovat správnou hygienu kybernetické bezpečnosti a dodržovat osvědčené postupy k ochraně vašeho systému před potenciálními hrozbami.

Top