Definovaný vztah mezi zabezpečením sítě a bezpečností internetu

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Dnes nebude chybné tvrdit, že internet způsobil převrat ve změně naší metody provádění každodenních činností. Sociální média se stala prominentní součástí našeho života a webové stránky eCommerce jako Amazon usnadnily náš životní styl. Obchodní praktiky jsou nyní více závislé na internetu, a proto je důležité zvládat zranitelná místa, která vyvolává.V současné době existují v současné době dva typy bezpečnostních opatření přijatých podniky k jejich ochraně - zabezpečení sítě a zabezpečení internetu . Tyto bezpečnostní systémy jsou velmi důležité a zásadní pro pochopení. Abyste pochopili hluboký rozdíl mezi oběma, můžete si pečlivě přečíst celý příspěvek.

Obsah příspěvku: -

Co je to Internet Security?

internetová bezpečnostZabezpečení internetu nebo některé z nich mohou odkazovat kybernetická bezpečnost je běžná terminologie související s kyberprostorem. Je to informační bezpečnost, která má odpovědnost chránit integritu sítí, zařízení a programů před vnějšími útoky. Lze jej také označit jako soubor technik, procesů, metod a technologií určených k ochraně počítačových systémů a sítí před kybernetickými zranitelnostmi.

Zabezpečení internetu znamená chránit integritu sítí kontrolou neoprávněného přístupu pomocí různých bezpečnostních opatření. Úkolem odborníků na internetovou bezpečnost je pravidelně sledovat veškerý příchozí a odchozí provoz, aby se minimalizovalo riziko kybernetických útoků a zároveň organizace byla chráněna před všemi druhy neoprávněných expozic.

Co je zabezpečení sítě?

Zabezpečení sítěZabezpečení sítě je součástí zabezpečení informací, které zahrnuje plánování a implementaci opatření zabezpečení sítě k zabezpečení integrity sítí a programů proti hackerům. Tento bezpečnostní systém chrání IT infrastrukturu organizace a síťové zdroje před všemi druhy kybernetických bezpečnostních hrozeb viry, malware, trojské koně, spyware atd., Metody jako ID, heslo, šifrování, brány firewall a zálohování jsou některé z technik používaných k ochraně sítí.

Popis úlohy profesionála v oblasti zabezpečení sítě zahrnuje zvýšení bezpečnosti vaší sítě pomocí technických znalostí, jako jsou detekční systémy, šifrování, brány firewall, digitální certifikáty.

Zabezpečení sítě vs. zabezpečení internetu

DefiniceInternetová bezpečnost je prvek informační bezpečnosti, který je založen na souboru technik a metod, které lze použít k ochraně integrity sítí, gadgetů, programů a dat před neoprávněnými kybernetickými útoky. Laicky řečeno jde o praxi ochrany systémů a sítí připojených k internetu před online útoky.

Na druhou stranu funkce zabezpečení sítě chrání soubory a adresáře v počítačové síti před hackerstvím, neoprávněným přístupem a zneužitím dat. Jedná se o součást kybernetické bezpečnosti, která se zabývá ochranou integrity vaší sítě a síťově přístupných zdrojů před všemi druhy neoprávněného přístupu.Bezpečnostní

Z bezpečnostního hlediska někteří lidé používají oba termíny jako synonyma, ale navzájem se zcela liší. Bezpečnostní systém obou terminologií je zcela odlišný. Pokud předpokládáte, že organizace je opevněný hrad, pak úlohou zabezpečení sítě je udržovat mír ve zdech hradu a chránit organizaci před vnějšími síťovými hrozbami.Zabezpečení internetu naopak chrání hrad zevnitř pevnosti. Chrání systémy, sítě a programy organizace před všemi druhy digitálních hrozeb, jako je phishing, návnady atd., Zabezpečení sítě je o ochraně IT infrastruktury organizace před různými druhy online hrozeb.

DataZabezpečení internetu je ve srovnání se zabezpečením sítě velmi široký pojem. Zabezpečení internetu je podobné zabezpečení informací, zatímco zabezpečení sítě je jen součástí zabezpečení internetu. V obou ohledech je nejdůležitější částí integrita dat a programů. V rámci internetového zabezpečení jsou data a programy monitorovány s velkou integritou. Hlavním zájmem zabezpečení sítě je však ochrana IT infrastruktury organizace, zatímco i zabezpečení internetu musel chránit ICT organizace před možnými kybernetickými útoky pomocí různých metod, jako jsou brány firewall, ID, hesla, šifrování, zálohování a mnoho dalšího.

Profesionálové

Profesionálové nebo odborníci na internetovou bezpečnost jsou lidé, kteří nesou plnou odpovědnost za ochranu síťové infrastruktury a propojených systémů prostřednictvím svých odborných znalostí a znalostí databází, bran firewall, zabezpečení internetu a šifrování. Odborníci na internetovou bezpečnost jsou profesionálové, kteří se zabývají ochranou, detekcí a obnovou kybernetické bezpečnosti. Primární úlohou bezpečnostních profesionálů je sledovat každý druh příchozího a odchozího provozu a spolupracovat se všemi různými odděleními pracujícími v organizaci, aby se minimalizovalo riziko pomocí různých technologií.

Úkolem je odborník na zabezpečení sítě, který je mírně minimální, protože musí chránit IT infrastrukturu organizace, která zahrnuje důležité aspekty, jako je zabezpečení informačních aktiv, informace o finančních zdrojích a další důvěrné informace organizace.

Pojmy zabezpečení internetu a zabezpečení sítě jsou si v několika aspektech podobné, ale jsou zcela odlišné. Jednoduše řečeno, Internet Security je širší pojem, který se zabývá vnějšími hrozbami, zatímco zabezpečení sítě je součástí zabezpečení internetu, která spravuje pouze IT infrastrukturu organizace. Toto je základní rozdíl mezi oběma pojmy.

Přečtěte si také:

Top