Tipy pro řešení problémů s černou obrazovkou ve Windows po přihlášení

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Zažít a černá obrazovka po přihlášení ve Windows 10 může být pro uživatele frustrující problém, který brání přístupu k ploše a aplikacím. To je často způsobeno zastaralým nebo vadným grafický ovladač . Restartováním v Nouzový režim a aktualizaci nebo přeinstalaci grafického ovladače lze černou obrazovku po přihlášení obvykle vyřešit.A černá obrazovka počítače po přihlášení může být také výsledkem poškozeného uživatelského profilu. Tento problém lze vyřešit vytvořením nového profilu a přenosem souborů/nastavení. Provedení obnovení systému je další možností, jak se vrátit zpět do stavu před problémem s černou obrazovkou. Celkově s právem Černá obrazovka Windows 10 po přihlášení kroky pro odstraňování problémů, je možné přejít přes černou obrazovku a znovu získat plnou funkčnost systému Windows. Pokud budete mít přehled o ovladačích, profilech a změnách systému, můžete se vyhnout a černá obrazovka windows po přihlášení .

Dekódování problému s černou obrazovkou po přihlášení do systému Windows

Dekódování problému s černou obrazovkou po přihlášení do systému Windows

Problém s černou obrazovkou po přihlášení do operačního systému Windows může být frustrující a matoucí. Tento problém může nastat z různých důvodů a pochopení možných příčin vám může pomoci jej efektivně vyřešit.

Jednou z běžných příčin problému s černou obrazovkou je vadný grafický ovladač. Pokud je ovladač zastaralý nebo nekompatibilní, může to vést ke konfliktům a výsledkem je černá obrazovka. Tento problém může často vyřešit aktualizace nebo přeinstalace grafického ovladače.Další možnou příčinou je napadení malwarem. Škodlivý software může narušit normální fungování vašeho systému a způsobit problém s černou obrazovkou. Spuštění důkladné antivirové kontroly může pomoci zjistit a odstranit jakýkoli malware přítomný ve vašem počítači.

Poškozené systémové soubory mohou také přispět k problému s černou obrazovkou. Pokud jsou důležité systémové soubory poškozené nebo chybí, může to bránit správnému spuštění systému Windows a způsobit černou obrazovku. Tento problém může pomoci vyřešit použití nástroje Kontrola systémových souborů nebo obnovení systému.

Problém s černou obrazovkou mohou také vyvolat problémy s hardwarem. Problémy s displejem nebo grafickou kartou, jako jsou uvolněné spoje nebo přehřívání, mohou způsobit zčernání obrazovky. Kontrola hardwarových součástí a zajištění jejich správného připojení a funkčnosti může pomoci tuto možnost eliminovat.V některých případech může být problém s černou obrazovkou způsoben nesprávnou konfigurací v nastavení systému Windows. Změna nastavení zobrazení, jako je rozlišení nebo obnovovací frekvence, může někdy způsobit černou obrazovku. Tento problém může vyřešit návrat k výchozímu nastavení nebo jeho odpovídající úprava.

A konečně problém s černou obrazovkou může způsobit problematická aplikace nebo spouštěcí program. Určitý software nebo ovladače mohou být v konfliktu s operačním systémem, což vede k černé obrazovce po přihlášení. Zakázání nebo odinstalace nedávno nainstalovaných programů může pomoci identifikovat viníka a vyřešit problém.

Závěrem lze říci, že problém s černou obrazovkou po přihlášení do systému Windows může být způsoben různými faktory, včetně chybných grafických ovladačů, napadení malwarem, poškozených systémových souborů, problémů s hardwarem, chybné konfigurace a problematických aplikací. Pokud porozumíte těmto potenciálním příčinám, můžete problém efektivně řešit a vyřešit a zajistit tak hladké a bezproblémové používání systému Windows.Proč se můj počítač spustí, ale obrazovka je černá?

Setkání s černou obrazovkou po spuštění počítače může být frustrující. Existuje několik možných příčin tohoto problému, včetně problémů s hardwarem a softwarem. Zde jsou některé běžné příčiny:

1. Problémy s grafickou kartou: Vadný nebo zastaralý ovladač grafické karty může způsobit zčernání obrazovky. Doporučuje se pravidelně aktualizovat ovladače, abyste zajistili kompatibilitu s operačním systémem a předešli takovým problémům.2. Nastavení obrazovky: Nesprávné nastavení zobrazení může také způsobit černou obrazovku. K tomu může dojít, pokud je rozlišení nebo obnovovací frekvence nastavena na nepodporovanou hodnotu. Úpravou těchto nastavení na doporučené hodnoty lze problém vyřešit.

3. Malware nebo viry: Některý škodlivý software může způsobit zčernání obrazovky jako součást jejich škodlivých činností. Spuštění důkladné antivirové kontroly může pomoci identifikovat a odstranit jakékoli potenciální hrozby.4. Problémy s hardwarem: Problémy s monitorem, kabely nebo konektory mohou také vést k černé obrazovce. Kontrola připojení a vyzkoušení jiného monitoru nebo kabelu může pomoci určit, zda je příčinou toto.

5. Poškozené systémové soubory: Pokud dojde k poškození důležitých systémových souborů, může to mít za následek černou obrazovku. Spuštění kontroly kontroly systémových souborů nebo obnovení systému může pomoci opravit poškozené soubory a vyřešit problém.6. Problémy s napájením: V některých případech může problém s napájením nebo baterií způsobit zčernání obrazovky. Kontrola zdroje napájení, stavu baterie a nastavení napájení může pomoci identifikovat a řešit jakékoli problémy související s napájením.

7. Softwarové konflikty: Konflikty mezi softwarovými programy nebo nekompatibilními aplikacemi mohou také vést k černé obrazovce. Odinstalování nedávno nainstalovaných programů nebo provedení čistého spuštění může pomoci identifikovat a vyřešit případné konflikty.

Je důležité si uvědomit, že toto jsou jen některé z možných příčin problému s černou obrazovkou. Pokud se setkáte s tímto problémem, může vyžadovat kroky pro řešení problémů specifické pro váš systém a konfiguraci.

Řešení pro černou obrazovku s kurzorem při spuštění systému Windows

Řešení pro černou obrazovku s kurzorem při spuštění systému Windows

Pokud se při spouštění systému Windows objeví černá obrazovka s kurzorem, může to být frustrující a matoucí problém. Existuje však několik řešení, která můžete zkusit vyřešit tento problém.

1. Zkontrolujte připojení hardwaru:

Začněte kontrolou připojení mezi počítačem a monitorem. Ujistěte se, že jsou všechny kabely pevně zapojeny a že nejsou uvolněné spoje.

2. Odpojte externí zařízení:

Pokud máte k počítači připojena nějaká externí zařízení, jako jsou tiskárny nebo jednotky USB, odpojte je a restartujte počítač. Někdy mohou problém s černou obrazovkou způsobit nekompatibilní nebo vadná zařízení.

3. Spusťte systém v nouzovém režimu:

Zkuste spustit počítač do nouzového režimu. Chcete-li to provést, opakovaně stiskněte během spouštění klávesu F8, dokud se nezobrazí nabídka Rozšířené možnosti spouštění. Odtud vyberte Nouzový režim a zjistěte, zda problém s černou obrazovkou přetrvává. Pokud tomu tak není, problém může souviset s konfliktem softwaru nebo ovladače.

4. Aktualizujte ovladače grafiky:

Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou způsobit problémy s černou obrazovkou. Navštivte webovou stránku výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš konkrétní model. Nainstalujte ovladače a restartujte počítač, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.

5. Proveďte obnovení systému:

Pokud problém s černou obrazovkou začal nedávno po instalaci nového softwaru nebo provedení systémových změn, můžete zkusit provést obnovení systému. Tím se váš počítač vrátí do předchozího stavu, kdy fungoval správně. Otevřete nástroj Obnovení systému z nabídky Rozšířené možnosti spouštění a postupujte podle pokynů na obrazovce.

6. Spusťte antivirovou kontrolu:

Malware nebo viry mohou někdy způsobit problémy s černou obrazovkou. Spusťte úplnou kontrolu systému pomocí antivirového softwaru, abyste zkontrolovali případné hrozby. Pokud je zjištěn malware, odstraňte jej a restartujte počítač.

7. Vyhledejte odbornou pomoc:

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může být nejlepší vyhledat odbornou pomoc. Další pomoc a řešení problémů vám poskytne počítačový technik nebo zákaznická podpora výrobce vašeho počítače.

Pamatujte, že tato řešení jsou obecná doporučení a nemusí fungovat ve všech případech. Aby bylo možné najít nejúčinnější řešení, je důležité identifikovat konkrétní příčinu problému s černou obrazovkou.

Jak opravím černou obrazovku pouze pomocí kurzoru?

Pokud se vám na počítači se systémem Windows zobrazuje černá obrazovka, na které je viditelný pouze kurzor, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete zkusit vyřešit:

 1. Restartujte počítač: Někdy může problém s černou obrazovkou vyřešit jednoduchý restart. Stiskněte klávesy Ctrl + Alt + Delete na klávesnici a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Restartovat.
 2. Zkontrolujte problémy s hardwarem: Odpojte všechna externí zařízení, jako jsou monitory nebo zařízení USB, a zjistěte, zda problém s černou obrazovkou přetrvává. Pokud problém zmizí, může být příčinou problému jedno ze zařízení. Zkuste je propojit jeden po druhém, abyste identifikovali viníka.
 3. Spuštění v nouzovém režimu: Restartujte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F8, než se zobrazí logo Windows. Zobrazí se nabídka Rozšířené možnosti spouštění. Odtud vyberte „Nouzový režim“ a zjistěte, zda v tomto režimu dochází k problému s černou obrazovkou. Pokud tomu tak není, může to být způsobeno softwarem nebo ovladačem třetí strany. Chcete-li problém vyřešit, můžete zkusit deaktivovat nebo odinstalovat nedávno nainstalovaný software nebo aktualizovat ovladače.
 4. Obnovení do předchozího bodu obnovení: Pokud máte v počítači povoleno obnovení systému, můžete zkusit obnovit počítač do předchozího bodu obnovení, když fungoval správně. To může pomoci vrátit zpět všechny nedávné změny, které mohly způsobit problém s černou obrazovkou.
 5. Spusťte antivirovou kontrolu: Je možné, že problém s černou obrazovkou může způsobit malwarová infekce. Pomocí antivirového softwaru prohledejte počítač, zda neobsahuje malware, a v případě zjištění jej odstraňte.
 6. Zkontrolujte nastavení zobrazení: Někdy může nesprávné nastavení zobrazení způsobit problém s černou obrazovkou. Stisknutím klávesy Windows + P na klávesnici vyvolejte nastavení zobrazení a vyberte „Duplikovat“ nebo „Rozšířit“, abyste zjistili, zda se tím problém vyřeší.
 7. Přeinstalujte systém Windows: Pokud vše ostatní selže, možná budete muset přeinstalovat systém Windows, abyste problém s černou obrazovkou vyřešili. Než tak učiníte, nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o hardwarový problém a možná budete muset kontaktovat odborníka pro další pomoc.

Jak opravím černou obrazovku s kurzorem v příkazovém řádku?

Pokud se po přihlášení do Windows objeví černá obrazovka s kurzorem, můžete zkusit problém vyřešit pomocí příkazového řádku. Zde je několik kroků, které můžete provést:

 1. zmáčkni Ctrl , Všechno , a Vymazat společně na klávesnici otevřete Správce úloh.
 2. Ve Správci úloh klikněte na Soubor menu a vyberte Spusťte novou úlohu .
 3. Typ cmd nebo příkazový řádek v textovém poli a zaškrtněte políčko, které říká Vytvořte tuto úlohu s oprávněními správce . Pak klikněte OK .
 4. Tím se otevře okno příkazového řádku. Zadejte následující příkaz a stiskněte Vstupte : |_+_|
 5. Kontrola systémových souborů nyní prohledá vaše systémové soubory na případné chyby nebo poškození a pokusí se je opravit.
 6. Po dokončení skenování restartujte počítač a zkontrolujte, zda byl problém s černou obrazovkou vyřešen.

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává, můžete také zkusit spustit následující příkazy v příkazovém řádku:

 1. |_+_| - Tento příkaz zkontroluje disk na případné chyby a pokusí se je opravit.
 2. |_+_| - Tento příkaz opraví všechny poškozené systémové soubory.

Pokud žádný z těchto kroků problém s černou obrazovkou nevyřeší, může to znamenat vážnější problém s operačním systémem nebo hardwarem. V takových případech se doporučuje vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat podporu společnosti Microsoft pro další řešení problémů.

Odstraňování problémů s černou obrazovkou ve Windows 10 a 11

Odstraňování problémů s černou obrazovkou ve Windows 10 a 11

Problém s černou obrazovkou po přihlášení do počítače se systémem Windows 10 nebo 11 může být frustrující a rušivý. Tento problém může nastat z různých důvodů, jako jsou problémy s ovladačem grafiky, nekompatibilní aplikace nebo systémové chyby. Pomocí některých kroků pro odstraňování problémů však můžete problém s černou obrazovkou často vyřešit a obnovit normální funkčnost zařízení.

1. Zkontrolujte hardwarové problémy: Ujistěte se, že jsou všechny kabely, včetně napájecího kabelu, kabelu monitoru a periferních zařízení, pevně připojeny. V případě potřeby je odpojte a znovu připojte. Pokud jste nedávno nainstalovali nový hardware, dočasně jej odeberte a zkontrolujte, zda problém s černou obrazovkou přetrvává.

2. Restartujte počítač: Někdy může problém s černou obrazovkou vyřešit jednoduchý restart. Stisknutím tlačítka napájení vypněte počítač, počkejte několik sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud to nefunguje, přejděte k dalšímu kroku.

3. Spusťte systém v nouzovém režimu: Restartujte počítač a během spouštění opakovaně stiskněte klávesu F8 nebo Shift + F8, abyste se dostali do nabídky Rozšířené možnosti spouštění. Odtud vyberte Nouzový režim. Pokud se váš počítač úspěšně spustí do nouzového režimu, znamená to, že problém s černou obrazovkou způsobuje aplikace nebo ovladač třetí strany. Problém vyřešíte odinstalováním nedávno nainstalovaných aplikací nebo aktualizací ovladačů.

4. Aktualizujte grafické ovladače: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou vést k problémům s černou obrazovkou. Navštivte webovou stránku výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš konkrétní model. Nainstalujte ovladače a restartujte počítač, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.

5. Spusťte nástroj Kontrola systémových souborů: Otevřete příkazový řádek jako správce a spusťte příkaz 'sfc / scannow'. Tento příkaz prohledá váš systém, zda neobsahuje poškozené systémové soubory a pokusí se je opravit. Po dokončení skenování restartujte počítač.

6. Proveďte obnovení systému: Pokud problém s černou obrazovkou začal po provedení významných změn ve vašem systému, jako je instalace nového softwaru nebo ovladačů, může pomoci provedení obnovení systému. Otevřete nástroj Obnovení systému a vyberte bod obnovení z doby před výskytem problému. Obnovte systém podle pokynů na obrazovce.

7. Vyhledejte odbornou pomoc: Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší problém s černou obrazovkou, může být nutné vyhledat pomoc profesionálního technika. Mohou diagnostikovat a opravit jakékoli základní hardwarové nebo softwarové problémy způsobující problém s černou obrazovkou.

Nezapomeňte pravidelně zálohovat důležité soubory, abyste předešli ztrátě dat při odstraňování problémů.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů můžete často vyřešit problémy s černou obrazovkou v počítači se systémem Windows 10 nebo 11. Pokud však problém přetrvává, je vhodné vyhledat odbornou pomoc, aby byla zajištěna správná diagnóza a řešení.

Jak opravím černou obrazovku ve Windows 10?

Pokud máte na počítači se systémem Windows 10 problém s černou obrazovkou, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete zkusit vyřešit:

 1. Restartujte počítač: Někdy může problém s černou obrazovkou vyřešit jednoduchý restart. Stisknutím tlačítka napájení na počítači jej vypněte, počkejte několik sekund a poté jej znovu zapněte.
 2. Zkontrolujte připojení displeje: Ujistěte se, že všechny kabely propojující monitor nebo displej s počítačem jsou pevně zapojeny. Někdy může uvolněné připojení způsobit černou obrazovku.
 3. Aktualizujte ovladače grafiky: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou způsobit problémy s černou obrazovkou. Navštivte webovou stránku výrobce vaší grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro váš konkrétní model.
 4. Spuštění do nouzového režimu: Restartujte počítač a opakovaně stiskněte klávesu F8, než se zobrazí logo Windows. Zobrazí se nabídka Rozšířené možnosti spouštění. Vyberte Nouzový režim a zjistěte, zda problém s černou obrazovkou přetrvává. Pokud tomu tak není, může to znamenat problém s nedávno nainstalovaným programem nebo ovladačem.
 5. Spusťte kontrolu systémových souborů: Otevřete příkazový řádek jako správce a zadejte příkaz 'sfc /scannow' bez uvozovek. To prohledá vaše systémové soubory a pokusí se je opravit.
 6. Proveďte obnovení systému: Pokud problém s černou obrazovkou začal nedávno po instalaci nového programu nebo ovladače, můžete zkusit provést obnovení systému a vrátit počítač zpět do předchozího stavu, kdy fungoval správně.
 7. Kontrola malwaru: Spusťte úplnou kontrolu systému pomocí antivirového softwaru a zjistěte, zda neobsahuje malware nebo viry, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.
 8. Resetování nebo přeinstalace systému Windows: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, možná budete muset resetovat nebo přeinstalovat systém Windows, abyste problém s černou obrazovkou vyřešili. Než budete pokračovat v tomto kroku, nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a stále se vám v systému Windows 10 zobrazuje černá obrazovka, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování profesionála pro další pomoc.

Jak opravím černou obrazovku ve Windows 11?

Problém s černou obrazovkou v systému Windows 11 může být frustrující, ale existuje několik potenciálních řešení, která můžete zkusit vyřešit. Zde je několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete provést:

1. Zkontrolujte připojení displeje: Ujistěte se, že je váš monitor nebo displej správně připojen k počítači. Zkontrolujte kabely a konektory, abyste se ujistili, že jsou bezpečně zapojeny.

2. Restartujte počítač: Někdy může problém s černou obrazovkou vyřešit jednoduchý restart. Stisknutím tlačítka napájení na počítači jej vypněte, počkejte několik sekund a poté jej znovu zapněte.

3. Spusťte systém v nouzovém režimu: Restartujte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F8, dokud se nezobrazí nabídka Rozšířené možnosti spouštění. Odtud vyberte Nouzový režim. Pokud se váš počítač úspěšně spustí do nouzového režimu, může to znamenat, že problém s černou obrazovkou způsobuje software nebo ovladač třetí strany.

4. Aktualizujte ovladač grafiky: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače grafiky mohou způsobit problémy se zobrazením, včetně černé obrazovky. Navštivte web výrobce své grafické karty a stáhněte si nejnovější verzi ovladače. Nainstalujte ovladač a restartujte počítač.

5. Spusťte nástroj Kontrola systémových souborů (SFC) a DISM: Poškozené systémové soubory mohou také vést k problému s černou obrazovkou. Otevřete příkazový řádek jako správce a spusťte následující příkazy jeden po druhém: 'sfc /scannow' a 'DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth'. Po dokončení procesu restartujte počítač.

6. Proveďte obnovení systému: Pokud problém s černou obrazovkou začal nedávno, můžete zkusit obnovit počítač do předchozího funkčního stavu pomocí nástroje Obnovení systému. Vyhledejte „Obnovení systému“ v nabídce Start, vyberte bod obnovení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

7. Resetujte systém Windows: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit resetovat systém Windows. Přejděte do Nastavení > Systém > Obnovení a klikněte na možnost 'Resetovat tento počítač'. Podle pokynů resetujte počítač a ponechte své osobní soubory nedotčené.

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení, může to znamenat problém s hardwarem a měli byste zvážit kontaktování profesionálního technika pro další pomoc.

Preventivní kroky, jak se vyhnout černé obrazovce po aktualizacích systému Windows

Preventivní kroky, jak se vyhnout černé obrazovce po aktualizacích systému Windows

Problém s černou obrazovkou po instalaci aktualizací systému Windows může být frustrující. Existuje však několik preventivních kroků, které můžete podniknout, abyste se tomuto problému vyhnuli. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit hladký a bezchybný proces aktualizace:

 1. Před instalací jakýchkoli aktualizací se ujistěte, že váš počítač splňuje minimální systémové požadavky pro nové aktualizace. Konkrétní podrobnosti najdete v oficiální dokumentaci Windows nebo v poznámkách k vydání aktualizace.
 2. Před instalací jakýchkoli aktualizací vytvořte bod obnovení systému. To vám umožní vrátit se zpět do předchozího stavu, pokud se během procesu aktualizace něco pokazí.
 3. Ujistěte se, že váš počítač má dostatek místa na disku pro aktualizaci. Aktualizace systému Windows mohou vyžadovat značné množství úložiště, proto je nezbytné mít na pevném disku dostatek volného místa.
 4. Odpojte od počítače všechna externí zařízení nebo periferní zařízení, jako jsou jednotky USB, tiskárny nebo externí monitory. Někdy mohou konflikty mezi těmito zařízeními a procesem aktualizace způsobit problémy s černou obrazovkou.
 5. Dočasně vypněte jakýkoli antivirový nebo bezpečnostní software třetích stran. Tyto programy mohou někdy narušit proces aktualizace a způsobit neočekávané problémy. Po dokončení aktualizace je nezapomeňte znovu povolit.
 6. Před instalací nových zkontrolujte, zda nejsou nějaké čekající nebo neúplné aktualizace. Někdy mohou neúplné aktualizace způsobit konflikty a způsobit černou obrazovku. Pomocí nastavení služby Windows Update zajistěte, aby byly všechny předchozí aktualizace úspěšně nainstalovány.
 7. Aktualizujte ovladače grafické karty na nejnovější verzi. Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače mohou vést k různým problémům, včetně problémů s černou obrazovkou. Navštivte webovou stránku výrobce nebo použijte spolehlivý nástroj pro aktualizaci ovladačů, abyste zajistili, že jsou vaše ovladače aktuální.
 8. Před instalací aktualizací proveďte čisté spuštění. To pomůže identifikovat všechny programy nebo služby třetích stran, které mohou způsobovat konflikty. Spuštěním počítače pouze s nezbytnými procesy můžete izolovat zdroj problému.
 9. Před zahájením aktualizace zálohujte důležité soubory a data. V případě, že se během procesu aktualizace něco pokazí, zálohování zabrání ztrátě dat a usnadní obnovení systému do funkčního stavu.

Dodržováním těchto preventivních kroků můžete minimalizovat pravděpodobnost výskytu problému s černou obrazovkou po instalaci aktualizací systému Windows. Nezapomeňte být vždy ostražití a udržovat svůj systém aktualizovaný pomocí nejnovějších záplat a oprav zabezpečení.

Top