Metody odstraňování problémů pro řešení chyby ERRCONNECTIONRESET ve Windows a Chrome

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Stručný obsah

Tento komplexní průvodce vysvětluje err_connection_reset chyba a poskytuje řešení pro odstraňování problémů, jak ji opravit Okna a Google Chrome . Také označovaný jako připojení bylo resetováno Chyba, nastane, když je spojení neočekávaně ukončeno.Mezi naznačené možné příčiny patří problémy se sítí, problémy s prohlížečem, jako je ukládání do mezipaměti/cookies, malware, konflikty firewallu/antivirového softwaru a selhání webového serveru. Pro diagnostiku zdroje jsou uvedeny podrobné pokyny pro odstraňování problémů chyby err_connection_reset v obou Windows 10 a Windows 11 .

Klíčové kroky pro odstraňování problémů zahrnují kontrolu připojení, vymazání dat prohlížeče/mezipaměti, aktualizaci softwaru, změnu nastavení bezpečnostních aplikací a resetování síťových adaptérů. Tipy, jak se vyhnout budoucnosti připojení bylo resetováno chyby v Chrome jsou také poskytovány, jako je pravidelná aktualizace softwaru, deaktivace dočasné bezpečnostní aplikace a kontaktování ISP ohledně problémů se sítí.

Dodržováním těchto opatření pro odstraňování problémů err_connection_reset , mohou uživatelé tuto chybu vyřešit v Okna a Chrome obnovit normální fungování prohlížeče. Pro trvalé případy jsou k dispozici také pokročilá řešení, jako jsou vynucená připojení HTTP.Identifikace chyb ERR_CONNECTION_RESET ve Windows a Chrome

Identifikace chyb ERR_CONNECTION_RESET ve Windows a Chrome

Pokud ve Windows a Chrome dochází k chybě ERR_CONNECTION_RESET, může to být frustrující a matoucí. K této chybě obvykle dochází, když je spojení mezi vaším počítačem a serverem přerušeno nebo resetováno. Může to být způsobeno různými faktory, jako jsou problémy se sítí, nastavení prohlížeče nebo konflikty s bránou firewall nebo antivirovým softwarem.

Jedním ze způsobů, jak zjistit příčinu chyby ERR_CONNECTION_RESET, je zkontrolovat, zda se problém týká konkrétního webu nebo zda se vyskytuje u více webů. Zkuste navštívit různé webové stránky a zjistit, zda chyba přetrvává. Pokud se chyba vyskytne pouze u konkrétního webu, může to znamenat problém se serverem tohoto webu.

Dalším způsobem, jak zjistit příčinu, je pokusit se o přístup na web z jiného zařízení nebo sítě. Pokud se chyba vyskytuje pouze na vašem počítači a ne na jiných zařízeních nebo sítích, může to naznačovat, že problém spočívá v nastavení vašeho počítače nebo v konfiguraci sítě.Kromě toho můžete zkusit vymazat mezipaměť prohlížeče a soubory cookie, protože poškozené nebo zastaralé soubory mezipaměti mohou někdy způsobit problémy s připojením. Chcete-li to provést, přejděte do nastavení Chromu, přejděte do části „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ a klikněte na „Vymazat údaje o prohlížení“. Ujistěte se, že jste vybrali možnosti „Obrázky a soubory v mezipaměti“ a „Soubory cookie a další data webu“ a poté klikněte na „Vymazat data“.

Pokud výše uvedené kroky chybu ERR_CONNECTION_RESET nevyřeší, můžete zkusit dočasně deaktivovat jakoukoli bránu firewall nebo antivirový software, abyste zjistili, zda problém nezpůsobují. Někdy mohou tyto programy blokovat určitá připojení, což vede k chybám resetování připojení. Pokud vypnutí softwaru chybu vyřeší, možná budete muset upravit nastavení nebo výjimky ve vaší bráně firewall nebo antivirovém programu, aby bylo připojení povoleno.

Závěrem lze říci, že identifikace příčiny chyb ERR_CONNECTION_RESET ve Windows a Chrome může zahrnovat kontrolu, zda je chyba specifická pro konkrétní webovou stránku, vyzkoušet různá zařízení nebo sítě, vymazat mezipaměť prohlížeče a soubory cookie a dočasně vypnout bránu firewall nebo antivirový software. Odstraňováním problémů a určením příčiny můžete najít nejúčinnější řešení k vyřešení chyby ERR_CONNECTION_RESET a znovu získat přístup k webovým stránkám, které chcete navštívit.Co je Err_connection_reset 200 v Chrome?

Err_connection_reset 200 je chyba, ke které v prohlížeči Google Chrome dochází, když je spojení mezi prohlížečem a webem neočekávaně ukončeno. Tato chyba je obvykle způsobena problémem se sítí nebo serverem.

Když narazíte na chybu Err_connection_reset 200, znamená to, že server odeslal signál reset k ukončení připojení. K tomu může dojít z různých důvodů, jako je zahlcení sítě, přetížení serveru nebo nesprávně nakonfigurované nastavení serveru.Tato chyba může být frustrující, protože vám brání v přístupu na web nebo webovou stránku. Existuje však několik řešení, která můžete zkusit opravit chybu Err_connection_reset 200 v prohlížeči Chrome.

 1. Vymazání mezipaměti prohlížeče a souborů cookie: Někdy může poškozená mezipaměť nebo soubory cookie způsobit problémy s připojením. Jejich vymazání může pomoci vyřešit chybu.
 2. Zakázání rozšíření prohlížeče: Některá rozšíření prohlížeče mohou narušovat připojení a způsobit chybu Err_connection_reset 200. Zkuste je zakázat, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.
 3. Kontrola síťového připojení: Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní a funguje správně. Restartování routeru nebo kontaktování vašeho ISP může pomoci vyřešit jakékoli problémy související se sítí.
 4. Dočasné vypnutí brány firewall nebo antivirového softwaru: V některých případech může bezpečnostní software zablokovat určitá připojení a spustit chybu Err_connection_reset 200. Jejich dočasné vypnutí může pomoci zjistit, zda jsou příčinou.
 5. Aktualizace prohlížeče Chrome a operačního systému: Udržováním aktuálního prohlížeče a operačního systému můžete opravit chyby a problémy s kompatibilitou, které mohou způsobovat problémy s připojením.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, je možné, že problém souvisí se samotným webem. V takových případech můžete zkusit přejít na web v jiném prohlížeči nebo zařízení a zjistit, zda chyba přetrvává.Celkově lze chybu Err_connection_reset 200 v prohlížeči Chrome vyřešit řešením problémů se sítí a prohlížečem. Podle výše uvedených kroků byste měli být schopni chybu opravit a znovu získat přístup na web.

Proč je Err_connection_reset pouze v prohlížeči Chrome?

Chybová zpráva 'Err_connection_reset' se může objevit v jakémkoli webovém prohlížeči, ale častěji je spojována s Google Chrome. Tato chyba může být specifická pro Chrome z několika důvodů:1. Problémy specifické pro prohlížeč: Chrome může mít určité funkce nebo nastavení, které mohou vyvolat chybu Err_connection_reset. Pokud je například nastavení zabezpečení Chromu příliš přísné, může zablokovat určité webové stránky nebo připojení, což povede k chybě.

2. Konflikty rozšíření: Chrome umožňuje uživatelům instalovat rozšíření, která mohou zlepšit jejich zážitek z prohlížení. Některá rozšíření však mohou kolidovat s funkcemi prohlížeče a způsobit chyby připojení, včetně Err_connection_reset.

3. Data uložená v mezipaměti: Chrome ukládá dočasné soubory, soubory cookie a další data za účelem zvýšení rychlosti prohlížení. Tyto soubory uložené v mezipaměti však mohou být někdy poškozeny nebo zastaralé, což vede k problémům s připojením.

4. Problémy se sítí: Chrome se při načítání webových stránek spoléhá na stabilní připojení k internetu. Pokud se vyskytnou nějaké problémy se sítí, jako je slabý signál Wi-Fi nebo nestabilní připojení k síti, může to vést k chybě Err_connection_reset.

5. Firewall nebo antivirový software: Určitý firewall nebo antivirový software mohou mít nastavení, která narušují připojení Chromu. Tato bezpečnostní opatření mohou někdy považovat legitimní webové stránky nebo připojení za hrozby a zablokovat je, což způsobí chybu Err_connection_reset.

Zatímco Err_connection_reset může být frustrující, existuje několik kroků, které můžete podniknout k vyřešení problému. Patří mezi ně vymazání mezipaměti Chromu, deaktivace rozšíření, úprava nastavení zabezpečení Chromu, kontrola připojení k síti a dočasné vypnutí brány firewall nebo antivirového softwaru. Odstraněním těchto možných příčin můžete často vyřešit chybu Err_connection_reset a užít si plynulejší prohlížení v Chrome.

Kroky pro odstraňování problémů k vyřešení problémů s resetováním připojení

Kroky pro odstraňování problémů k vyřešení problémů s resetováním připojení

Pokud ve Windows a Chrome dochází k chybám ERR_CONNECTION_RESET, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, pomocí kterých můžete problém vyřešit. Tyto kroky jsou navrženy tak, aby vám pomohly identifikovat a opravit základní problém způsobující obnovení připojení.

 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu a že nemáte žádné problémy se sítí. Zkuste navštívit jiné webové stránky, abyste zjistili, zda se problém týká konkrétní webové stránky nebo zda se týká všech webových stránek.
 2. Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie: Soubory v mezipaměti a soubory cookie mohou někdy způsobit problémy s obnovením připojení. Tento problém může pomoci vyřešit vymazání mezipaměti prohlížeče a souborů cookie. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky nastavení v prohlížeči Chrome, přejděte do části „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ a klikněte na „Vymazat údaje o prohlížení“. Ujistěte se, že jste vybrali možnosti pro vymazání mezipaměti a souborů cookie.
 3. Zakázat rozšíření prohlížeče: Rozšíření prohlížeče mohou někdy narušit normální fungování Chromu a způsobit problémy s obnovením připojení. Zkuste zakázat všechna rozšíření prohlížeče a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud je problém vyřešen po deaktivaci rozšíření, můžete je povolit jedno po druhém a identifikovat viníka.
 4. Zakázat bránu firewall a antivirový software: V některých případech může brána firewall a antivirový software blokovat určitá připojení a způsobit chyby ERR_CONNECTION_RESET. Dočasně vypněte bránu firewall a antivirový software a zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud ano, možná budete muset upravit nastavení brány firewall nebo antivirového softwaru, aby bylo připojení povoleno.
 5. Aktualizujte Chrome a Windows: Zastaralý software může někdy vést k problémům s resetováním připojení. Ujistěte se, že Chrome i Windows jsou aktuální. Zkontrolujte aktualizace v nabídce nastavení prohlížeče Chrome a v části Windows Update v nastavení systému Windows.
 6. Obnovení nastavení TCP/IP: Resetování nastavení TCP/IP může pomoci vyřešit problémy s obnovením připojení. Otevřete příkazový řádek jako správce a spusťte následující příkazy jeden po druhém: |_+_| a |_+_|. Po spuštění těchto příkazů restartujte počítač.
 7. Zakázat nastavení proxy: Nastavení proxy může někdy způsobit problémy s obnovením připojení. Přejděte do nabídky nastavení v prohlížeči Chrome, přejděte do části „Systém“ a klikněte na „Otevřít nastavení proxy“. V okně Vlastnosti Internetu přejděte na kartu Připojení a klikněte na „Nastavení sítě LAN“. Ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost 'Použít proxy server pro vaši LAN'.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů byste měli být schopni vyřešit chyby ERR_CONNECTION_RESET ve Windows a Chrome. Pokud problém přetrvává, může být užitečné požádat o další pomoc odborníka technické podpory nebo poskytovatele internetových služeb.

Jak opravím chybu 404 v prohlížeči Chrome?

Pokud v prohlížeči Google Chrome narazíte na chybu 404, znamená to, že webovou stránku, kterou se pokoušíte otevřít, nelze najít. K tomu může dojít z různých důvodů, jako je nefunkční odkaz nebo chybně zadaná adresa URL. Existuje však několik kroků, kterými se můžete pokusit tento problém vyřešit:

 1. Zkontrolujte adresu URL: Znovu zkontrolujte zadanou adresu URL, abyste se ujistili, že je správná. Je možné, že jste jej napsali špatně nebo zahrnuli nepotřebné znaky. Ujistěte se, že jste odstranili všechny další mezery nebo speciální znaky.
 2. Obnovte stránku: Někdy může dojít k chybě 404 kvůli dočasné závadě. Zkuste stránku obnovit stisknutím klávesy F5 nebo kliknutím na tlačítko pro obnovení na panelu nástrojů prohlížeče. To může problém vyřešit a stránku úspěšně načíst.
 3. Vymažte mezipaměť prohlížeče: Soubory uložené v mezipaměti mohou někdy narušovat vaše prohlížení a způsobit chyby 404. Chcete-li tento problém vyřešit, přejděte do nastavení prohlížeče, najděte možnost „Vymazat údaje o prohlížení“ a vyberte možnost vymazat mezipaměť. Restartujte prohlížeč a zkuste webovou stránku otevřít znovu.
 4. Vyzkoušejte jiný prohlížeč: Pokud se v Chromu stále setkáváte s chybou 404, zkuste webovou stránku otevřít pomocí jiného prohlížeče, jako je Firefox nebo Microsoft Edge. Pokud se stránka úspěšně načte v jiném prohlížeči, může to znamenat, že je problém se samotným Chrome.
 5. Obraťte se na vlastníka webu: Pokud se chyba 404 na konkrétním webu i nadále vyskytuje, je možné, že problémy má samotný web. V takovém případě můžete kontaktovat vlastníka nebo správce webu a nahlásit problém.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit a opravit chybu 404 v prohlížeči Google Chrome. Nezapomeňte znovu zkontrolovat adresu URL, obnovit stránku, vymazat mezipaměť prohlížeče, vyzkoušet jiný prohlížeč a v případě potřeby kontaktovat vlastníka webu.

Jak vynutím připojení HTTP v prohlížeči Chrome?

Pokud se v prohlížeči Chrome setkáváte s chybou ERR_CONNECTION_RESET a máte podezření, že může souviset s připojením HTTPS, můžete místo toho zkusit vynutit připojení HTTP. Můžete to udělat takto:

 1. Otevřete Chrome a zadejte |_+_| v adresním řádku.
 2. lisCtrl+Fotevřete vyhledávací panel a zadejte |_+_|.
 3. Klikněte na rozevírací nabídku vedle vlajky a vyberte |_+_|.
 4. Znovu spusťte Chrome kliknutím na |_+_| tlačítko, které se zobrazí ve spodní části stránky.
 5. Jakmile se Chrome restartuje, zkuste web znovu otevřít. Nyní se pokusí vytvořit připojení HTTP namísto HTTPS.

Mějte na paměti, že vynucení připojení HTTP nemusí vždy vyřešit chybu ERR_CONNECTION_RESET, protože může být způsobena různými faktory. Nicméně stojí za to vyzkoušet toto řešení, protože pomohlo některým uživatelům tento problém překonat.

Jak obnovím nastavení Chrome v systému Windows?

Pokud v prohlížeči Google Chrome na počítači se systémem Windows dochází k chybám ERR_CONNECTION_RESET, může být k vyřešení problému nutné resetovat nastavení Chromu. Obnovení nastavení Chromu může pomoci odstranit všechna nesprávně nakonfigurovaná nastavení nebo konfliktní rozšíření, která mohou chybu způsobovat.

Chcete-li obnovit nastavení prohlížeče Chrome v počítači se systémem Windows, postupujte takto:

Krok 1: Otevřete Google Chrome v počítači se systémem Windows.
Krok 2: Klikněte na ikonu nabídky se třemi tečkami v pravém horním rohu okna Chrome.
Krok 3: V rozevírací nabídce klikněte na „Nastavení“.
Krok 4: Přejděte dolů a klikněte na „Upřesnit“ pro rozbalení pokročilých nastavení.
Krok 5: Přejděte dolů do části „Resetovat a vyčistit“.
Krok 6: Klikněte na 'Obnovit nastavení na původní výchozí hodnoty'.
Krok 7: Zobrazí se potvrzovací dialog. Potvrďte kliknutím na „Obnovit nastavení“.
Krok 8: Chrome se restartuje a nastavení se obnoví na výchozí hodnoty.

Po resetování nastavení Chromu můžete zkusit znovu přejít na webové stránky a zjistit, zda byla chyba ERR_CONNECTION_RESET vyřešena. Pokud chyba přetrvává, možná budete muset řešit další problémy nebo vyhledat další pomoc.

Preventivní opatření, jak se vyhnout budoucím chybám ERR_CONNECTION_RESET

Preventivní opatření, jak se vyhnout budoucím chybám ERR_CONNECTION_RESET

Setkání s chybou ERR_CONNECTION_RESET může být frustrující, ale existuje několik preventivních opatření, kterými se můžete v budoucnu vyhnout. Implementací těchto opatření můžete zajistit plynulejší prohlížení a minimalizovat pravděpodobnost výskytu problémů s připojením.

1. Udržujte svůj prohlížeč a operační systém aktuální: Pravidelná aktualizace prohlížeče a operačního systému může pomoci opravit jakékoli existující chyby nebo zranitelnosti, které mohou způsobit chyby připojení. Aktualizace často kontrolujte a nainstalujte je, jakmile budou k dispozici.

2. Dočasně vypněte antivirus nebo bránu firewall: Někdy může antivirový software nebo nastavení brány firewall narušit vaše internetové připojení a způsobit chyby ERR_CONNECTION_RESET. Jejich dočasné vypnutí může pomoci zjistit, zda jsou příčinou problému.

3. Vymažte mezipaměť prohlížeče: Data uložená v mezipaměti se mohou někdy poškodit a vést k chybám připojení. Pravidelným vymazáváním mezipaměti prohlížeče můžete předejít chybám ERR_CONNECTION_RESET tím, že zajistíte, že váš prohlížeč načítá nejnovější verze webových stránek.

4. Zakažte rozšíření prohlížeče: Rozšíření prohlížeče mohou někdy kolidovat s vaším internetovým připojením a způsobit chyby ERR_CONNECTION_RESET. Dočasné zakázání vašich rozšíření může pomoci zjistit, zda jsou zdrojem problému. Pokud zjistíte, že problém způsobuje konkrétní rozšíření, zvažte jeho trvalé odstranění.

5. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že vaše připojení k internetu je stabilní a správně nakonfigurované. Zkontrolujte nastavení modemu, routeru a sítě a ujistěte se, že vše funguje správně. Pokud používáte bezdrátové připojení, zkuste se připojit přímo k modemu pomocí ethernetového kabelu, abyste vyloučili případné problémy s bezdrátovým signálem.

6. Kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb: Pokud i přes vyzkoušení výše uvedených opatření dochází k chybám ERR_CONNECTION_RESET, může být vhodné kontaktovat poskytovatele internetových služeb. Mohou být schopni identifikovat a vyřešit jakékoli základní problémy se sítí, které problém způsobují.

Dodržováním těchto preventivních opatření můžete výrazně snížit pravděpodobnost výskytu chyb ERR_CONNECTION_RESET v budoucnu. Pokud však k této chybě stále dochází, doporučujeme vyhledat další pomoc technickou podporu nebo online fóra věnovaná řešení problémů s připojením k internetu.

Top